Brf Pomona | 769601-8808

Regler vid ombyggnation

Vad gäller vid ombyggnationer i lägenheterna?

Fastigheten är nu inne på sitt andra decennium och allt fler av medlemmarna har eller kommer under de närmaste åren att renovera/bygga om kök, badrum eller göra andra åtgärder i lägenheterna. När man gör det är det väldigt viktigt att tänka på några saker.

  • Man får aldrig göra ingrepp i bärande konstruktioner eller fasta installationer som exempelvis ventilation.
  • Motorfläktar får inte installeras i kök. Det ska vara fläkt med självdrag - vissa undantag finns. Se mer på A-Ö under Ventilation!
  • Vid renovering av badrum måste hantverkare som är våtrumscertifierade anlitas. Tänk på att byggstandard har ändrats sedan fastigheten byggdes. Kraven är idag hårdare.
  • Ombyggnationer av badrum ska alltid anmälas till styrelsen. Syftet är att vi ska kunna ha gemensam kontroll över genomförda åtgärder om det skulle uppstå problem. Styrelsen ska inte godkänna ombyggnationen utan det räcker med att meddela att man ska renovera/bygga om, inte exakt vad man ska göra.
  • Större ingrepp som innebär ändrad planlösning i lägenheterna ska anmälas till styrelsen. Anmälan ska också kompletteras med ritning/skiss där ändringarna framgår, så den nya planlösningen kan dokumenteras.
  • Föreningen har tidigare haft ett generellt bygglov för inglasning av balkonger som omfattar alla inglasningar som gjorts i föreningen t.o.m. 2015 och som ej är i markplan eller som som är högst upp i föreningen (där man inte redan har ett naturligt tak över balkongen). För den som vill prova att söka eget bygglov så har kommunen meddelat att uteplatser på bottenvåningen och balkonger längst upp i fastigheten som inte har ”tak” inte kommer att godkännas.
  • Om s.k. byggsäckar används för byggavfall skall detta meddelas styrelsen i förväg. Läs också vilka krav Solna Stad ställer när det gäller byggsäckar https://www.solna.se/download/... 

Reglerna här ovan är till för att vi tillsammans kan säkerställa vår fastighets, och därmed våra lägenheters, långsiktiga värde.

Senast uppdaterad 2019-01-06 av Adam Annell.
Arkivet
  • Inga inlägg finns
Besöksräknare

167 244 besökare sedan 2014-01-24