Brf Pomona | 769601-8808

Styrelsen

För kontakt med styrelsen ber vi dig att alltid primärt kontakta styrelsen@brfpomona.se snarare än att kontakta enskilda styrelsemedlemmar direkt. För information om hur du felanmäler, se "Felanmälan" i menyn. Felanmäl alltid via telefon till jouren vid brådskande fel, exempelvis läckande vatten.

Styrelsesammansättning

Styrelsens sammansättning är följande:

Befattning Namn E-post Roller
Ordförande Anette Berggren anette@brfpomona.se Soprumsansvarig, Hemsidesansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig, E-postmottagare och Kommunikation till medlemmar
Ledamot Tassos Grigoriadis tassos@brfpomona.se Ekonomiansvarig, Garage- och parkeringsköansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig, Överlåtelseansvarig och Låssystemansvarig
Ledamot Robert Skoog robert@brfpomona.se Nyckelansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor och Låssystemansvarig
Ledamot Helena Sandin helena@brfpomona.se Elmätningansvarig, Alla i styrelsen och E-postmottagare
Ledamot Katja Korbout katja@brfpomona.se Städansvarig, Alla i styrelsen och Överlåtelseansvarig
Suppleant Peder Wadman peder@brfpomona.se Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen och Fastighetsfrågor
Suppleant Margareta Roseen margareta@brfpomona.se Hyresgästansvarig, Hemsidesansvarig, Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor och Kommunikation till medlemmar
Suppleant Johan Andersson Fjellström johan@brfpomona.se Hyresgästansvarig, Soprumsansvarig, Alla i styrelsen och Låssystemansvarig
Anette Berggren
Befattning Ordförande
E-post anette@brfpomona.se
Roller Soprumsansvarig, Hemsidesansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig, E-postmottagare och Kommunikation till medlemmar
Tassos Grigoriadis
Befattning Ledamot
E-post tassos@brfpomona.se
Roller Ekonomiansvarig, Garage- och parkeringsköansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig, Överlåtelseansvarig och Låssystemansvarig
Robert Skoog
Befattning Ledamot
E-post robert@brfpomona.se
Roller Nyckelansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor och Låssystemansvarig
Helena Sandin
Befattning Ledamot
E-post helena@brfpomona.se
Roller Elmätningansvarig, Alla i styrelsen och E-postmottagare
Katja Korbout
Befattning Ledamot
E-post katja@brfpomona.se
Roller Städansvarig, Alla i styrelsen och Överlåtelseansvarig
Peder Wadman
Befattning Suppleant
E-post peder@brfpomona.se
Roller Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen och Fastighetsfrågor
Margareta Roseen
Befattning Suppleant
E-post margareta@brfpomona.se
Roller Hyresgästansvarig, Hemsidesansvarig, Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor och Kommunikation till medlemmar
Johan Andersson Fjellström
Befattning Suppleant
E-post johan@brfpomona.se
Roller Hyresgästansvarig, Soprumsansvarig, Alla i styrelsen och Låssystemansvarig