Brf Pomona | 769601-8808

Styrelsen

För kontakt med styrelsen ber vi dig att alltid primärt kontakta styrelsen@brfpomona.se snarare än att kontakta enskilda styrelsemedlemmar direkt. För information om hur du felanmäler, se "Felanmälan" i menyn. Felanmäl alltid via telefon till jouren vid brådskande fel, exempelvis läckande vatten.

Styrelsesammansättning

Styrelsens sammansättning är följande:

Befattning Namn Roller
Ordförande Katja Goudarzi Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor, E-postmottagare, Överlåtelseansvarig och Kommunikation till medlemmar
Vice ordförande Anette Berggren Soprumsansvarig, Ekonomiansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig och Fastighetsfrågor
Ledamot Tassos Grigoriadis Ekonomiansvarig, Garage- och parkeringsköansvarig, Nyckelansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig, Överlåtelseansvarig och Låssystemansvarig och postboxar
Ledamot Carlos Casquilho Hyresgästansvarig, Soprumsansvarig, Garage- och parkeringsköansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, E-postmottagare och Trädgårdsansvarig
Suppleant Adam Annell Hemsidesansvarig, Elmätningansvarig, Nyckelansvarig, Alla i styrelsen, E-postmottagare, Kommunikation till medlemmar och Låssystemansvarig och postboxar
Suppleant Hans Bundgaard Hyresgästansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen och Fastighetsfrågor
Suppleant Margareta Roseen Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen och Trädgårdsansvarig
Katja Goudarzi
Befattning Ordförande
Roller Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor, E-postmottagare, Överlåtelseansvarig och Kommunikation till medlemmar
Anette Berggren
Befattning Vice ordförande
Roller Soprumsansvarig, Ekonomiansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig och Fastighetsfrågor
Tassos Grigoriadis
Befattning Ledamot
Roller Ekonomiansvarig, Garage- och parkeringsköansvarig, Nyckelansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig, Överlåtelseansvarig och Låssystemansvarig och postboxar
Carlos Casquilho
Befattning Ledamot
Roller Hyresgästansvarig, Soprumsansvarig, Garage- och parkeringsköansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, E-postmottagare och Trädgårdsansvarig
Adam Annell
Befattning Suppleant
Roller Hemsidesansvarig, Elmätningansvarig, Nyckelansvarig, Alla i styrelsen, E-postmottagare, Kommunikation till medlemmar och Låssystemansvarig och postboxar
Hans Bundgaard
Befattning Suppleant
Roller Hyresgästansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen och Fastighetsfrågor
Margareta Roseen
Befattning Suppleant
Roller Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen och Trädgårdsansvarig