Brf Pomona | 769601-8808

Styrelsen

För kontakt med styrelsen ber vi dig att alltid primärt kontakta styrelsen@brfpomona.se snarare än att kontakta enskilda styrelsemedlemmar direkt. För information om hur du felanmäler, se "Felanmälan" i menyn. Felanmäl alltid via telefon till jouren vid brådskande fel, exempelvis läckande vatten.

Styrelsesammansättning

Styrelsens sammansättning är följande:

Befattning Namn E-post Roller
Ordförande Adam Annell adam@brfpomona.se Hyresgästansvarig, Elmätningansvarig, Garage- och parkeringsköansvarig, Nyckelansvarig, Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor och Låssystemansvarig
Vice ordförande Frans Benson frans@brfpomona.se Hyresgästansvarig, Nyckelansvarig, Alla i styrelsen och Fastighetsfrågor
Ledamot Tassos Grigoriadis tassos@brfpomona.se Ekonomiansvarig, Garage- och parkeringsköansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig, Överlåtelseansvarig och Låssystemansvarig
Ledamot Anette Berggren anette@brfpomona.se Soprumsansvarig, Hemsidesansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig, Fastighetsfrågor, E-postmottagare och Kommunikation till medlemmar
Suppleant Peder Wadman peder@brfpomona.se Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen och Fastighetsfrågor
Suppleant Helena Sandin helena@brfpomona.se Hyresgästansvarig, Soprumsansvarig, Elmätningansvarig, Alla i styrelsen och Kommunikation till medlemmar
Suppleant Katja Korbout katja@brfpomona.se Hemsidesansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, E-postmottagare och Överlåtelseansvarig
Adam Annell
Befattning Ordförande
E-post adam@brfpomona.se
Roller Hyresgästansvarig, Elmätningansvarig, Garage- och parkeringsköansvarig, Nyckelansvarig, Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor och Låssystemansvarig
Frans Benson
Befattning Vice ordförande
E-post frans@brfpomona.se
Roller Hyresgästansvarig, Nyckelansvarig, Alla i styrelsen och Fastighetsfrågor
Tassos Grigoriadis
Befattning Ledamot
E-post tassos@brfpomona.se
Roller Ekonomiansvarig, Garage- och parkeringsköansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig, Överlåtelseansvarig och Låssystemansvarig
Anette Berggren
Befattning Ledamot
E-post anette@brfpomona.se
Roller Soprumsansvarig, Hemsidesansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig, Fastighetsfrågor, E-postmottagare och Kommunikation till medlemmar
Peder Wadman
Befattning Suppleant
E-post peder@brfpomona.se
Roller Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen och Fastighetsfrågor
Helena Sandin
Befattning Suppleant
E-post helena@brfpomona.se
Roller Hyresgästansvarig, Soprumsansvarig, Elmätningansvarig, Alla i styrelsen och Kommunikation till medlemmar
Katja Korbout
Befattning Suppleant
E-post katja@brfpomona.se
Roller Hemsidesansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, E-postmottagare och Överlåtelseansvarig