Styrelsen

För kontakt med styrelsen ber vi dig att alltid primärt kontakta styrelsen@brfpomona.se snarare än att kontakta enskilda styrelsemedlemmar direkt. För information om hur du felanmäler, se "Felanmälan" i menyn. Felanmäl alltid via telefon till jouren vid brådskande fel, exempelvis läckande vatten.

Styrelsesammansättning

Styrelsens sammansättning är följande:

Befattning Namn Roller
Ordförande Thomas Bärlin Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor och Brandskyddsansvarig
Vice ordförande Anette Berggren Soprumsansvarig, Ekonomiansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig och Fastighetsfrågor
Ledamot Tassos Grigoriadis Ekonomiansvarig, Garage- och parkeringsköansvarig, Nyckelansvarig, Alla i styrelsen, Överlåtelseansvarig och Låssystemansvarig och postboxar
Ledamot Adam Annell Soprumsansvarig, Hemsidesansvarig, Elmätningansvarig, Nyckelansvarig, Alla i styrelsen, E-postmottagare, Överlåtelseansvarig, Kommunikation till medlemmar och Låssystemansvarig och postboxar
Ledamot Hans Bundgaard Hyresgästansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen och Trädgårdsansvarig
Ledamot Gunnar Vestberg Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen och Fastighetsfrågor
Ledamot Magnus Adler Hyresgästansvarig och Alla i styrelsen
Suppleant Ronny Lundvall Hemsidesansvarig, Elmätningansvarig, Alla i styrelsen och Kommunikation till medlemmar
Suppleant Jenny Lundvall Städansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig och Trädgårdsansvarig
Suppleant Daniel Schwickerath Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor, E-postmottagare och Fastighetsförsäkring
Thomas Bärlin
Befattning Ordförande
Roller Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor och Brandskyddsansvarig
Anette Berggren
Befattning Vice ordförande
Roller Soprumsansvarig, Ekonomiansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig och Fastighetsfrågor
Tassos Grigoriadis
Befattning Ledamot
Roller Ekonomiansvarig, Garage- och parkeringsköansvarig, Nyckelansvarig, Alla i styrelsen, Överlåtelseansvarig och Låssystemansvarig och postboxar
Adam Annell
Befattning Ledamot
Roller Soprumsansvarig, Hemsidesansvarig, Elmätningansvarig, Nyckelansvarig, Alla i styrelsen, E-postmottagare, Överlåtelseansvarig, Kommunikation till medlemmar och Låssystemansvarig och postboxar
Hans Bundgaard
Befattning Ledamot
Roller Hyresgästansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen och Trädgårdsansvarig
Gunnar Vestberg
Befattning Ledamot
Roller Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen och Fastighetsfrågor
Magnus Adler
Befattning Ledamot
Roller Hyresgästansvarig och Alla i styrelsen
Ronny Lundvall
Befattning Suppleant
Roller Hemsidesansvarig, Elmätningansvarig, Alla i styrelsen och Kommunikation till medlemmar
Jenny Lundvall
Befattning Suppleant
Roller Städansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig och Trädgårdsansvarig
Daniel Schwickerath
Befattning Suppleant
Roller Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor, E-postmottagare och Fastighetsförsäkring