Styrelsen

För kontakt med styrelsen ber vi dig att alltid primärt kontakta styrelsen@brfpomona.se snarare än att kontakta enskilda styrelsemedlemmar direkt. För information om hur du felanmäler, se "Felanmälan" i menyn. Felanmäl alltid via telefon till jouren vid brådskande fel, exempelvis läckande vatten.

Styrelsesammansättning

Styrelsens sammansättning är följande:

Befattning Namn Roller
Ordförande Thomas Bärlin Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor, E-postmottagare och Brandskyddsansvarig
Vice ordförande Anette Berggren Soprumsansvarig, Ekonomiansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig, Fastighetsfrågor och E-postmottagare
Ledamot Tassos Grigoriadis Ekonomiansvarig, Garage- och parkeringsköansvarig, Nyckelansvarig, Alla i styrelsen, E-postmottagare, Överlåtelseansvarig och Låssystemansvarig och postboxar
Ledamot Hans Bundgaard Hyresgästansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, E-postmottagare och Trädgårdsansvarig
Ledamot Gunnar Vestberg Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor och E-postmottagare
Ledamot Magnus Adler Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen och E-postmottagare
Ledamot Anna Haraldsson
Suppleant Daniel Schwickerath Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor, E-postmottagare och Fastighetsförsäkring
Suppleant Saeed Bokhari
Thomas Bärlin
Befattning Ordförande
Roller Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor, E-postmottagare och Brandskyddsansvarig
Anette Berggren
Befattning Vice ordförande
Roller Soprumsansvarig, Ekonomiansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig, Fastighetsfrågor och E-postmottagare
Tassos Grigoriadis
Befattning Ledamot
Roller Ekonomiansvarig, Garage- och parkeringsköansvarig, Nyckelansvarig, Alla i styrelsen, E-postmottagare, Överlåtelseansvarig och Låssystemansvarig och postboxar
Hans Bundgaard
Befattning Ledamot
Roller Hyresgästansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, E-postmottagare och Trädgårdsansvarig
Gunnar Vestberg
Befattning Ledamot
Roller Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor och E-postmottagare
Magnus Adler
Befattning Ledamot
Roller Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen och E-postmottagare
Anna Haraldsson
Befattning Ledamot
Roller
Daniel Schwickerath
Befattning Suppleant
Roller Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor, E-postmottagare och Fastighetsförsäkring
Saeed Bokhari
Befattning Suppleant
Roller