Brf Pomona | 769601-8808

Styrelsen

För kontakt med styrelsen ber vi dig att alltid primärt kontakta styrelsen@brfpomona.se snarare än att kontakta enskilda styrelsemedlemmar direkt. För information om hur du felanmäler, se "Felanmälan" i menyn. Felanmäl alltid via telefon till jouren vid brådskande fel, exempelvis läckande vatten.

Styrelsesammansättning

Styrelsens sammansättning är följande:

Befattning Namn E-post Roller
Ordförande Olof Nordström olof@brfpomona.se Elmätningansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig och Fastighetsfrågor
Vice ordförande Frans Benson frans@brfpomona.se Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen och Fastighetsfrågor
Ledamot Peder Wadman peder@brfpomona.se Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen och Fastighetsfrågor
Ledamot Tassos Grigoriadis tassos@brfpomona.se Ekonomiansvarig, Garage- och parkeringsköansvarig, Alla i styrelsen och Överlåtelseansvarig
Ledamot Jerome Senaneuch jerome@brfpomona.se Hemsidesansvarig, Elmätningansvarig, Nyckelansvarig, Alla i styrelsen, E-postmottagare och Låssystemansvarig
Suppleant Nanni Nazem nanni@brfpomona.se Hyresgästansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig och E-postmottagare
Suppleant Anette Berggren anette@brfpomona.se Soprumsansvarig, Hemsidesansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor, E-postmottagare och Kommunikation till medlemmar
Olof Nordström
Befattning Ordförande
E-post olof@brfpomona.se
Roller Elmätningansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig och Fastighetsfrågor
Frans Benson
Befattning Vice ordförande
E-post frans@brfpomona.se
Roller Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen och Fastighetsfrågor
Peder Wadman
Befattning Ledamot
E-post peder@brfpomona.se
Roller Hyresgästansvarig, Alla i styrelsen och Fastighetsfrågor
Tassos Grigoriadis
Befattning Ledamot
E-post tassos@brfpomona.se
Roller Ekonomiansvarig, Garage- och parkeringsköansvarig, Alla i styrelsen och Överlåtelseansvarig
Jerome Senaneuch
Befattning Ledamot
E-post jerome@brfpomona.se
Roller Hemsidesansvarig, Elmätningansvarig, Nyckelansvarig, Alla i styrelsen, E-postmottagare och Låssystemansvarig
Nanni Nazem
Befattning Suppleant
E-post nanni@brfpomona.se
Roller Hyresgästansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, Tvättstugeansvarig och E-postmottagare
Anette Berggren
Befattning Suppleant
E-post anette@brfpomona.se
Roller Soprumsansvarig, Hemsidesansvarig, Städansvarig, Alla i styrelsen, Fastighetsfrågor, E-postmottagare och Kommunikation till medlemmar