Soprum och återvinning

I fastigheten finns 8 st soprum. 6 av dessa soprum har ett standardutförande med kärl för sorteringen av hushållssopor, matavfall (speciella påsar används som finns i soprummen), pappersförpackningar, tidningar samt glasförpackningar. Ett av soprummen är till för föreningens hyresgäster och ligger på Frögatan 1. 

Det 8:e soprummet ligger på Signe Tillischgatan 2 och är ett grovsoprum. I grovsoprummet källsorteras elavfall, metall, plastförpackningar, batterier, ljuskällor samt mindre grovsopor.

Grovsopor som slängs i de kärl som finns för detta ska fördelas och packas på sådant sätt att kärlen inte fylls mer än till kanten. 

Större grovsopor ska antingen köras av medlemmen själv till kommuns återvinningscentraler eller styckas och delas ned till mindre storlekar innan de slängs i föreningens grovsopskärl. 

Föreningen betalar grovsopshämtningen per kubikmeter. Då källsortering finns för t.ex. plast och papper ska dessa typer av sopor så långt som möjligt slängas i kärl för detta och inte i grovsopskärlen. Wellpapp och pappförpackningar skall vikas ihop så att de tar minsta möjliga plats. Inget avfall, oavsett orsak, får ställas på golvet/utanför sopkärlen som finns i soprummen. Det finns tydliga skyltar över samtliga kärl i samtliga soprum med exempel på vad som får och inte får slängas i aktuella kärl.

Avfall som det inte finns kärl för (möbler, cyklar, barnvagnar o dyl) skall av var och en fraktas bort till närmaste återvinningscentral. När det gäller miljöfarligt avfall (färg, lim, bilbatterier) så kan man lämna sådant förutom på återvinningsstationerna även på bensinstationen OKQ8 i Bergshamra. Det finns en extra batteriholk samt pantmaskin i Hemköps-affären. 

Varannan vecka har Solna Stad en mobil miljöstation som även kommer till Frösunda. Där kan man lämna in mindre mängder grovavfall, farligt avfall och elavfall. Se aktuella dagar på stadens hemsida alt i våra soprum.

Föreningen kan, om tillräckligt stort intresse finns från medlemmarna, hyra in en gemensam container för att bli av med större grovsopor  av den typ som normalt ska forslas av medlemmen själva till återvinningsstationen. Kontakta styrelsen om önskemål finns om att hyra in en container.

Soprummen städas från och med oktober 2015 en gång i veckan (sopning, enklare rengöring av kärl) samt en gång i månaden (sopning och våttorkning).

Hämtschema återfinns nedan för samtliga soprum i BRF Pomona.

Informationen uppdaterades 2020-02-23

Tömningar Suez Solna
Hushållssopor Tisdag varje vecka
Grovsopor Måndag jämn vecka
Matavfall Onsdag varje vecka
El Var 4:e vecka

Tömningar Suez Högdalen
Tidningar Torsdag varannan vecka
Plast Fredag varje vecka
Metall Fredag jämn vecka
Kartong Onsdag varje vecka
Glas Torsdag jämn vecka

Karta över soprummen i BRF POMONA

PDF-fil, 301.57 kB
Arkivet
  • Inga inlägg finns
Besöksräknare

211 752 besökare sedan 2014-01-24