Brf Pomona | 769601-8808

Soprum och återvinning

I fastigheten finns 8 st soprum. 7 av dessa soprum har ett standardutförande med kärl för sorteringen av hushållssopor, matavfall (speciella påsar används som finns i soprummen), pappersförpackningar, tidningar samt glasförpackningar. Det 8:e soprummet ligger på Signe Tillischgatan 2 och är ett grovsoprum. I grovsoprummet källsorteras elavfall, metall, plastförpackningar, batterier, ljuskällor samt mindre grovsopor.

Grovsopor som slängs i de kärl som finns för detta ska fördelas och packas på sådant sätt att kärlen inte fylls mer än till kanten. Större grovsopor ska antingen köras av medlemmen själv till kommuns återvinningscentraler eller styckas och delas ned till mindre storlekar innan de slängs i föreningens grovsopskärl. Föreningen betalar grovsopshämtningen per kubikmeter. Då källsortering finns för t.ex. plast och papper ska dessa typer av sopor så långt som möjligt slängas i kärl för detta och inte i grovsopskärlen. Wellpapp och pappförpackningar skall vikas ihop så att de tar minsta möjliga plats. Inget avfall, oavsett orsak, får ställas på golvet/utanför sopkärlen som finns i soprummen. Det finns tydliga skyltar över samtliga kärl i samtliga soprum med exempel på vad som får och inte får slängas i aktuella kärl.

Avfall som det inte finns kärl för (möbler, cyklar, barnvagnar o dyl) skall av var och en fraktas bort till närmaste återvinningscentral. När det gäller miljöfarligt avfall (färg, lim, bilbatterier) så kan man lämna sådant förutom på återvinnings- stationerna även på bensinstationerna OKQ8 i Bergshamra eller Shell på Västra vägen. Det finns en extra batteriholk samt pantmaskin i Hemköps-affären.

Föreningen kan, om tillräckligt stort intresse finns från medlemmarna, hyra in en gemensam container för att bli av med större grovsopor  av den typ som normalt ska forslas av medlemmen själva till återvinningsstationen. Kontakta styrelsen om önskemål finns om att hyra in en container.

Soprummen städas från och med oktober 2015 en gång i veckan (sopning, enklare rengöring av kärl) samt en gång i månaden (sopning och våttorkning).

Hämtscheman samt vilka typer av sopor som kan lämnas i varje soprum återfinns nedan för samtliga soprum i BRF Pomona.

Hämtscheman för soprummen

Informationen uppdaterades 2015-08-31. DENNA INFORMATION KOMMER ATT UPPDATERAS HÖSTEN 2017

Typ av avfall/Soprum

Hushållsavfall

Kompost

Pappersförp.

Glas

Tidningar

Plast

Signe Tillischgatan 2

Måndagar

Onsdagar

Fredagar (står i grovsoprummet)

Fredag, ojämna veckor

Fredagar

-

Signe Tillischgatan 4

Måndagar

Onsdagar

Fredagar

Fredag, ojämna veckor

Fredagar

-

Pomonagatan 2

Torsdagar

Onsdagar

Fredagar

Fredag, var fjärde vecka

Fredagar

-

Pomonagatan 4

Torsdagar

Onsdagar

Fredagar

Fredag, var fjärde vecka

Fredagar

-

Frögatan 1 A (närmast rondell)

Måndagar

Onsdagar

Fredagar

Fredag, ojämna veckor

Fredagar

-

Frögatan 1 B (Närmsta Signe Tillischg.)

Måndagar

Onsdagar

Fredagar

Fredag, ojämna veckor

Fredagar

-

Gustav III blvd 39

Torsdagar

Onsdagar

Fredagar

Fredag, var fjärde vecka

Fredagar

fredag, ojämna veckor

 

         

 

Typ av avfall/Soprum

Grovsopor

Elavfall

Batterier

Lyskällor

Metall

Plast

Grovsoprum (Signe Tillischgatan 2)

Jämna veckor

Måndag var
fjärde vecka

Måndag var
fjärde vecka

Måndag var
fjärde vecka

Fredag,
ojämna veckor

Fredag,
ojämna veckor

Karta över soprummen i BRF POMONA

PDF-fil, 301,57 kB