Brf Pomona | 769601-8808
13 nov 2018

Medlemsinfo

Av Anette Berggren | 2018-11-13 00:00

Medlemsinformation kommer fortsättningsvis endast mailas ut till föreningens medlemmar.

13 sep 2018

Information från styrelsen september 2018

Av Anette Berggren | 2018-09-13 00:20

Till medlemmar i Brf Pomona

Extra föreningsstämma

Med anledning av de nya stadgarna är det extra föreningsstämma 1/10 2018. Separat kallelse är utdelat.

Målning av spaljéer och pergola

Arbetet med målning av spaljéer och pergola pågår enligt plan.

Container

Vid Signe Tillischgatan 4 har Föreningen en container uppställd. Har du som boende något att slänga? Passa på före onsdag 19/9. Koden till låsen är 2018.

Mobil miljöstation

Solna Stad har en mobil miljöstation som kommer till Frösunda torsdagar jämna veckor kl 19.00-19.30. Den finns uppställd på Gustav III:s boulevard 18-20. Det som lämnas ska vara oemballerat, sorterat och inte ligga i säckar eller kartonger. Du kan tex lämna:

Grovavfall
* Keramik/porslin * Dricksglas * Planglas * Leksaker * Blomkrukor * Metall * Mindre möbler * Trälådor * Stekpannor * Cyklar * Pulkor

Farligt avfall
* Färg * Mindre elavfall * Ljuskällor * Batterier * Bilbatterier * Rengöringsmedel * Bekämpningsmedel * Sprayburkar * Syror och baser

Under hösten kommer alltså miljöbilen:
20/9
4/10
18/10
1/11
15/11
29/11
13/12
27/12

//Styrelsen Brf Pomona

3 sep 2018

Information från styrelsen augusti 2018

Av Anette Berggren | 2018-09-03 22:19

Extra föreningsstämma

Med anledning av de nya stadgarna blir det extra föreningsstämma 1/10 2018. Separat kallelse kommer.

Bilar; Parkering och tvätt

På föreningens mark är det helt okej att vid behov ställa bilen nära porten vid i- och urlastning. Dock är det inte tillåtet att parkera bilen. Det är ej heller tillåtet att på föreningens (eller annans) mark tvätta bilar.

Målning av spaljéer och pergola

Som ni säkert har läst kommer spaljéer och pergola att fräschas upp under hösten. Arbetet är påbörjat och de uteplatser som är aktuella kontaktas av Bromma Måleri.

Tvättstugor

Arbetet med att färdigställa upprustningen av tvättstugorna fortsätter. Målet är att det skall bli klart innan vintern.

Soprummen

Favorit i repris; Överfyll inte baljorna. Vi har många soprum och alla är sällan eller aldrig fulla samtidigt.

//Styrelsen Brf Pomona17 maj 2018

Information från styrelsen maj 2018

Av Anette Berggren | 2018-05-17 11:43

Till medlemmar i Brf Pomona

Ny styrelse (delvis)

Vid årets stämmomöte godkände mötet valberedningens förslag till styrelse. De personer som valts from maj 2018 är;

Adam Annell (nygammal)
Frans Benson
Tassos Grigoriadis
Anette Berggren
Jerome Senaneuch
Peder Wadman
Katja Korbout (ny)
Helena Sandin (ny)

Styrelsen ansvarar själva för hur arbetet fördelas. Så även vilka positioner var och en skall ha. Information om detta finns på föreningens hemsida. Dock kan här nämnas att Adam Anell övertar rollen som ordförande då Olof Nordström valt att tacka nej till vidare styrelseuppdrag. ”Tack Olof för din fina insats.”

Extra stämma

Med anledning av uppdateringen av våra Stadgar hålls en extra stämma efter sommaren. Separat kallelse kommer.

 

Styrelsen i Brf Pomona

29 apr 2018

Information från styrelsen april 2018

Av Anette Berggren | 2018-04-29 11:23

Till medlemmar i Brf Pomona

Renovering tvättstugor

Tvättstugorna på Signe Tillischgatan 4 och Anders Lundströms gata 12 är nu i drift. En del småjusteringar och målningsarbeten pågår och väntas blir klart innan sommaren. Mer info kommer framöver.

Nya krukor vid entréer (utomhus)

Trädgårdsgruppen köper under våren nya krukor till våra entréer. Då alla portar nu är försedda med uppställningsben behöver inte krukorna användas som stopp och hålls därmed fräscha och hela.

Bankomaten bortmonterad

Bankomaten är nu borta. Utrymmet finns med i diskussionerna kring övriga utrymmen i huset.

 

Styrelsen i Brf Pomona

Navigation