Brf Pomona | 769601-8808
17 maj 2018

Information från styrelsen maj 2018

Av Anette Berggren | 2018-05-17 11:43

Till medlemmar i Brf Pomona

Ny styrelse (delvis)

Vid årets stämmomöte godkände mötet valberedningens förslag till styrelse. De personer som valts from maj 2018 är;

Adam Annell (nygammal)
Frans Benson
Tassos Grigoriadis
Anette Berggren
Jerome Senaneuch
Peder Wadman
Katja Korbout (ny)
Helena Sandin (ny)

Styrelsen ansvarar själva för hur arbetet fördelas. Så även vilka positioner var och en skall ha. Information om detta finns på föreningens hemsida. Dock kan här nämnas att Adam Anell övertar rollen som ordförande då Olof Nordström valt att tacka nej till vidare styrelseuppdrag. ”Tack Olof för din fina insats.”

Extra stämma

Med anledning av uppdateringen av våra Stadgar hålls en extra stämma efter sommaren. Separat kallelse kommer.

 

Styrelsen i Brf Pomona

29 apr 2018

Information från styrelsen april 2018

Av Anette Berggren | 2018-04-29 11:23

Till medlemmar i Brf Pomona

Renovering tvättstugor

Tvättstugorna på Signe Tillischgatan 4 och Anders Lundströms gata 12 är nu i drift. En del småjusteringar och målningsarbeten pågår och väntas blir klart innan sommaren. Mer info kommer framöver.

Nya krukor vid entréer (utomhus)

Trädgårdsgruppen köper under våren nya krukor till våra entréer. Då alla portar nu är försedda med uppställningsben behöver inte krukorna användas som stopp och hålls därmed fräscha och hela.

Bankomaten bortmonterad

Bankomaten är nu borta. Utrymmet finns med i diskussionerna kring övriga utrymmen i huset.

 

Styrelsen i Brf Pomona

15 mar 2018

Information från styrelsen mars 2018

Av Anette Berggren | 2018-03-15 18:11

Till medlemmar i Brf Pomona

Info mars 2018

Renovering tvättstugor

Äntligen är det dags att påbörja renoveringen av våra tvättstugor. Just nu är det tvättstugorna på Signe Tillischgatan 4 och Anders Lundströms gata 12 som får sin uppgradering. Dock inte samtidigt. Detta innebär att vi kommer ha två fungerande tvättstugor igång under hela renoveringstiden med minst två maskiner/tvättstuga. Tidplanen är som följer:

Signe Tillischgatan 4
Vecka 12; Ej bokningsbar fr.o.m måndag 19/3. Om tvättid är bokad under denna period ber vi er ändra detta. Anders Lundströms gata 10 och 12 är under perioden i bruk.
Målning av väggar och snickerier samt uppfräschning av golv.
Nya maskiner installeras.
Vecka 13 (prel) Åter i drift.

Anders Lundströms gata 12
Vecka 13; Ej bokningsbar (separat info kommer om exakt tid).  Om tvättid är bokad under denna period ber vi er ändra detta. Anders Lundströms gata 10 och Signe Tillischgatan 4 är under perioden i bruk.
Målning av väggar och snickerier samt uppfräschning av golv.
Nya maskiner installeras.
Vecka 14 (prel) Åter i drift.

Nordstaden ny teknisk förvaltare

Vi hälsar Nordstaden välkomna som vår tekniska förvaltare. Överlämning från Cemi har genomförts utan problem och Nordstaden är nu igång med ronderingar, felanmälningar etc.

Årsmöte 2018

Påminnelse om att boka onsdag 25/4 för föreningens årsmöte. I år hålls mötet på The Winery Hotel, Rosenborgsgatan 20. Separat kallelse kommer. Om du/ni önskar förtäring (smörgås och kaffe/te) behöver vi din/er beställning senast 18/3. Skicka mail till styrelsen@brfpomona.se

Bankomaten försvinner

Bankomaten som finns i portalen vid Gustav III:s Boulevard 41 är uppsagd av leverantören. Den nedmonteras 3/4. Till att börja med sätts en metallplatta upp på väggen varefter ytan kommer att återställas.

 

Styrelsen i Brf Pomona

27 feb 2018

Information från styrelsen februari 2018

Av Anette Berggren | 2018-02-27 12:49

Till medlemmar i Brf Pomona

 

Ny teknisk förvaltare

Fr.o.m. 2018-03-01 har vi ny teknisk förvaltare. Efter ett mycket noggrant arbete föll valet på Nordstaden som har flertalet uppdrag i Frösunda. Avtalet är på ett år till att börja med. Kontaktuppgifter läggs upp på vår hemsida idag.

Årsmöte 2018

Påminnelse om att boka onsdag 25/4 för föreningens årsmöte. Vi återkommer med exakt tid och plats. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 2018-03-01.

Soprummen

Det är med glädje vi kan konstatera att det blivit mycket bättre ordning i vårt grovsoprum på Signe Tillischgatan 2.

Om vi blir lite bättre på att lägga rätt skräp i respektive fraktion/balja i övriga soprum så har vi kommit ännu en bit till att ha det fint och fräscht. Då slipper vi nog också lappar från personalen som tömmer.

 

Styrelsen i Brf Pomona

13 jan 2018

Information från styrelsen januari 2018

Av Anette Berggren | 2018-01-13 10:50

Till medlemmar i Brf Pomona

Julgranar

Den som vill ha sin julgran hämtad kan lägga den på innergården, i närheten av den stora granen, senast 21:a januari. Om man som medlem inte nyttjar denna möjlighet ska granen köras till återvinningscentralen av medlemmen själv och inte läggas i grovsopsrummet

Årsmöte 2018

Boka onsdag 25/4 för föreningens årsmöte. Vi återkommer med exakt tid och plats.

 

Styrelsen i Brf Pomona

Navigation