Historik

Föreningens hus färdigställdes av byggherren NCC under 2002 till 2003 och inflyttningen skedde löpande under perioden från april 2002 till mars 2003.

Entreprenaden överlämnades löpande från byggherren NCC och garantibesiktning genomfördes i september 2004.

Garantiåtgärder har genomförts under våren och sommaren 2005. Garaget renoverades på garantiåtagande från NCC under sommaren 2008. Under 2012 och 2013 har ytterligare garantiåtgärder genomförts i samband med garantiperiodens utlöpande.

Arkivet
  • Inga inlägg finns
Besöksräknare

214 587 besökare sedan 2014-01-24