Vanliga mäklarfrågor

Mäklarbild

Utdrag ur medlems- och lägenhetsuppgifter kan fås från föreningens ekonomiska förvaltare, SBC.
 
Postadress:
Brf Pomona
c/o SBC
Box 1353
111 83 Stockholm
 
Telefon: 08-501 150 00
e-post: sbc@sbc.se
hemsida: www.sbc.se
Mäklare kan göra en begäran om utdrag – kallad Mäklarinformation – till SBC på e-post kundtjanst@sbc.se. Med begäran skall även bifogas en fullmakt eller ett förmedlingsuppdrag, för att utvisa behörighet.

Utdraget som SBC därefter sänder ut innehåller bland annat information om:

  • Lägenhetsstorlek- rum och yta
  • Andelstal
  • Årsavgift
  • Förmögenhetsvärde
  • Preliminär elavgift
  • Ägare och ägarandelar
  • Panthavare och pantsättningsdatum

Finns det några planerade avgiftshöjningar eller större ombyggnationer?

Nej.

Årsavgiften tas ut periodierat per månad. Månadsavgiften har varit oförändrad från första inflyttning 2002-2003, fram till 2006, på grund av det gynnsamma ränteläget och god ekonomi i föreningen. För 2006 gjordes en höjning med 2%, med syfte att långsiktigt ge föreningen en stabil ekonomisk planering. Från 2007 och framåt har månadsavgiften varit oförändrad.

Tillåts ägande av juridisk person?

Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen endast till fysiska personer, enligt stadgarna.

Finns det specifika krav på fördelning av ägarandelar?

Föreningen gör en bedömning i varje fall kring medlemskapet. Målsättningen är att ha en långsiktig, aktiv och närvarande medlemsbas. Finns skäl kan annan släkt – barn och/eller föräldrar – förutom de boende accepteras som medlemmar, till exempel för att säkerställa ekonomisk trygghet.

När hanteras medlemsansökningar?

Ordinarie styrelsemöte äger i regel rum den andra måndagen varje månad. 

För att få medlemsansökan behandlad skickas denna via tjänsten Mäklarservice hos SBC.


Vad gäller med el, vatten, värme och ventilation?

I månadsavgiften ingår värme (fjärrvärme) och vatten.
 
Förbrukningen av el fjärravläses och debiteras i samband med föreningsavgiften varje kvartal.
 
Fastigheten ventileras med så kallad mekanisk frånluft. Lägenhetsinnehavaren har därmed inte någon egen fläktutrustning.


Ingår bredband och kabel-TV?

I medlemsavgiften ingår ett baspaket från Tele 2 samt bredbandsuppkoppling på 1000/1000 Mbps från Ownit. Medlemmen kan mot avgift uppgradera sin bredbandsanslutning via Ownit till 1 Gbps.

Finns det parkeringsplatser i garaget?

Föreningen har ett garage med 58 platser för bil och 6 platser för motorcykel. Aktuell kötid för garageplats finns under medlemmar/garageplats.

Inför visningen

När info om visningsobjektet sätts upp i port och hiss vore vi tacksamma om det görs med tex häftmassa. Tejp lämnar efter sig klister som kan vara svårt att få bort.

Arkivet
  • Inga inlägg finns
Besöksräknare

214 590 besökare sedan 2014-01-24