Vanliga mäklarfrågor

Mäklarbild

Utdrag ur medlems- och lägenhetsuppgifter kan fås från föreningens ekonomiska förvaltare, SBC.
 
Postadress:
Brf Pomona
c/o SBC
Box 1353
111 83 Stockholm
 
Telefon: 08-501 150 00
e-post: sbc@sbc.se
hemsida: www.sbc.se
Mäklare kan göra en begäran om utdrag – kallad Mäklarinformation – till SBC på e-post kundtjanst@sbc.se. Med begäran skall även bifogas en fullmakt eller ett förmedlingsuppdrag, för att utvisa behörighet.

Utdraget som SBC därefter sänder ut innehåller bland annat information om:

  • Lägenhetsstorlek- rum och yta
  • Andelstal
  • Årsavgift
  • Förmögenhetsvärde
  • Preliminär elavgift
  • Ägare och ägarandelar
  • Panthavare och pantsättningsdatum

Finns det några planerade avgiftshöjningar eller större ombyggnationer?

Nej.

Årsavgiften tas ut periodierat per månad. Månadsavgiften har varit oförändrad från första inflyttning 2002-2003, fram till 2006, på grund av det gynnsamma ränteläget och god ekonomi i föreningen. För 2006 gjordes en höjning med 2%, med syfte att långsiktigt ge föreningen en stabil ekonomisk planering. Från 2007 och framåt har månadsavgiften varit oförändrad.

Tillåts ägande av juridisk person?

Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen endast till fysiska personer, enligt stadgarna.

Finns det specifika krav på fördelning av ägarandelar?

Föreningen gör en bedömning i varje fall kring medlemskapet. Målsättningen är att ha en långsiktig, aktiv och närvarande medlemsbas. Finns skäl kan annan släkt – barn och/eller föräldrar – förutom de boende accepteras som medlemmar, till exempel för att säkerställa ekonomisk trygghet.

När hanteras medlemsansökningar?

Ordinarie styrelsemöte äger i regel rum den andra måndagen varje månad. För att få medlemnsansökan behandlad skickas denna (i det antal kopior som är nödvändiga, kom ihåg att föreningen behåller en kopia) till föreningens brevlåda tillsammans med en kopia på köpeavtalet. Föreningens brevlåda har adressen:

BRF Pomona
Pomonagatan 4
16973 Solna

Vad gäller med el, vatten, värme och ventilation?

I månadsavgiften ingår värme (fjärrvärme) och vatten.
 
Förbrukningen av el fjärravläses och debiteras i samband med föreningsavgiften varje kvartal.
 
Fastigheten ventileras med så kallad mekanisk frånluft. Lägenhetsinnehavaren har därmed inte någon egen fläktutrustning.


Ingår bredband och kabel-TV?

I medlemsavgiften ingår ett baspaket från Tele 2 samt bredbandsuppkoppling på 1000/1000 Mbps från Ownit. Medlemmen kan mot avgift uppgradera sin bredbandsanslutning via Ownit till 1 Gbps.

Finns det parkeringsplatser i garaget?

Föreningen har ett garage med 58 platser för bil och 6 platser för motorcykel. Aktuell kötid för garageplats finns under medlemmar/garageplats.

Inför visningen

När info om visningsobjektet sätts upp i port och hiss vore vi tacksamma om det görs med tex häftmassa. Tejp lämnar efter sig klister som kan vara svårt att få bort.

Arkivet
  • Inga inlägg finns
Besöksräknare

200 470 besökare sedan 2014-01-24