Brf Pomona | 769601-8808

Byte till energisnål belysning

På denna sida finner du information om det pågående projektet att byta ut belysningskällorna i föreningens gemensamma ytor.

Bakgrund

I en strävan att minska föreningens kostnader för belysningsenergi och underhåll samt för att göra en insats för miljön så inledde föreningen under 2015 ett projekt i syfte att ersätta nuvarande belysning med mer strömsnål och närvarostyrd belysning med ljuskällor av LED-typ.

Ljuskällor i alla gemensamma ytor omfattas, däribland entréer, trapphus, innergård, källargångar, hissar, garage, tvättstugor och förråd.

Arbetet har skett i en arbetsgrupp med styrelsemedlemmarna Olof Nordström och Jerome Senaneuch.

LED-belysning med i de flesta fall närvarostyrning har nu installerats i trapphusen, hissarna, källargångar, garage, tvättstugor, soprum, innergården etc.

Det som nu återstår är att byta ut befintlig belysning i medlemmarnas källarförråd.

Senast uppdaterad 2015-12-13 av John Severinson.