Brf Pomona | 769601-8808
4 apr 2018

Trädgårdsgruppen informerar

Av Jerome Senaneuch | 2018-04-04 21:33

Grillen

Trädgårdsgruppen är medveten om att den nuvarande gemensamma grillen behöver repareras eller eventuellt ersättas. Kontakt har tagits med dels Nordstaden (vår nya tekniska förvaltare) och dels med Christer Segerström AB som sköter trädgården och vi avvaktar deras svar innan vidare åtgärder vidtages. 

 

Nya utomhuskrukor

Vi har även beställt nya utomhuskrukor som kommer att levereras under april månad i tid för den sedvanliga planteringen av våra sommarblommor.