Brf Pomona | 769601-8808
13 sep 2018

Information från styrelsen september 2018

Av Anette Berggren | 2018-09-13 00:20

Till medlemmar i Brf Pomona

Extra föreningsstämma

Med anledning av de nya stadgarna är det extra föreningsstämma 1/10 2018. Separat kallelse är utdelat.

Målning av spaljéer och pergola

Arbetet med målning av spaljéer och pergola pågår enligt plan.

Container

Vid Signe Tillischgatan 4 har Föreningen en container uppställd. Har du som boende något att slänga? Passa på före onsdag 19/9. Koden till låsen är 2018.

Mobil miljöstation

Solna Stad har en mobil miljöstation som kommer till Frösunda torsdagar jämna veckor kl 19.00-19.30. Den finns uppställd på Gustav III:s boulevard 18-20. Det som lämnas ska vara oemballerat, sorterat och inte ligga i säckar eller kartonger. Du kan tex lämna:

Grovavfall
* Keramik/porslin * Dricksglas * Planglas * Leksaker * Blomkrukor * Metall * Mindre möbler * Trälådor * Stekpannor * Cyklar * Pulkor

Farligt avfall
* Färg * Mindre elavfall * Ljuskällor * Batterier * Bilbatterier * Rengöringsmedel * Bekämpningsmedel * Sprayburkar * Syror och baser

Under hösten kommer alltså miljöbilen:
20/9
4/10
18/10
1/11
15/11
29/11
13/12
27/12

//Styrelsen Brf Pomona