Brf Pomona | 769601-8808
27 feb 2018

Information från styrelsen februari 2018

Av Anette Berggren | 2018-02-27 12:49

Till medlemmar i Brf Pomona

 

Ny teknisk förvaltare

Fr.o.m. 2018-03-01 har vi ny teknisk förvaltare. Efter ett mycket noggrant arbete föll valet på Nordstaden som har flertalet uppdrag i Frösunda. Avtalet är på ett år till att börja med. Kontaktuppgifter läggs upp på vår hemsida idag.

Årsmöte 2018

Påminnelse om att boka onsdag 25/4 för föreningens årsmöte. Vi återkommer med exakt tid och plats. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 2018-03-01.

Soprummen

Det är med glädje vi kan konstatera att det blivit mycket bättre ordning i vårt grovsoprum på Signe Tillischgatan 2.

Om vi blir lite bättre på att lägga rätt skräp i respektive fraktion/balja i övriga soprum så har vi kommit ännu en bit till att ha det fint och fräscht. Då slipper vi nog också lappar från personalen som tömmer.

 

Styrelsen i Brf Pomona