Brf Pomona | 769601-8808
17 maj 2018

Information från styrelsen maj 2018

Av Anette Berggren | 2018-05-17 11:43

Till medlemmar i Brf Pomona

Ny styrelse (delvis)

Vid årets stämmomöte godkände mötet valberedningens förslag till styrelse. De personer som valts from maj 2018 är;

Adam Annell (nygammal)
Frans Benson
Tassos Grigoriadis
Anette Berggren
Jerome Senaneuch
Peder Wadman
Katja Korbout (ny)
Helena Sandin (ny)

Styrelsen ansvarar själva för hur arbetet fördelas. Så även vilka positioner var och en skall ha. Information om detta finns på föreningens hemsida. Dock kan här nämnas att Adam Anell övertar rollen som ordförande då Olof Nordström valt att tacka nej till vidare styrelseuppdrag. ”Tack Olof för din fina insats.”

Extra stämma

Med anledning av uppdateringen av våra Stadgar hålls en extra stämma efter sommaren. Separat kallelse kommer.

 

Styrelsen i Brf Pomona