Brf Pomona | 769601-8808
21 jun 2017

Information från styrelsen juni 2017

Av Anette Berggren | 2017-06-21 22:42

Kära medlemmar och grannar,

I samband med våra styrelsemöten, som vanligtvis hålls andra måndagen varje månad, brukar vi sammanställa en del information. Så också denna månad.

Grannsamverkan
Inför stundande semestrar uppmanar vi alla att vara extra vaksamma på personer vi inte känner igen i trapphusen. Kanske berätta för närmaste grannen att du är bortrest så dom kan hålla lite extra koll.

Tvättstugor
Maskinerna i våra tvättstugor börja bli till åren komna. En efter en går de sönder och införskaffandet av nya är relativt kostsamt. Vi har i en studie sett att våra tre tvättstugor inte används fullt ut. Faktum är att vi har rätt stor överkapacitet. Av den anledningen har styrelsen beslutat att på prov stänga tvättstugan på Anders Lundströms gata 10 from juli tom september 2017 där en tvättmaskin nu är trasig. Om detta faller väl ut är förslaget att en tvättmaskin flyttas till Anders Lundströms gata 12 där det då blir 2 hushållsmaskiner och 1 grovmaskin. Utrymmet på A.L. gata 10 kan då användas till annat.

Ordning i soprum
Vill påminna om att när det är fullt i ett kärl så finns det sannolikt plats i något annat soprum (info finns i soprummet). Det är ingen bra idé att överfylla kärlet eller ställa det som inte får plats på golvet. Resultatet blir att kärlet inte töms och föreningen (alltså vi alla) får en kostnad på minst 2.000 kronor/kärl för att få ordning på det. Vill uppmana oss alla att försöka hålla våra soprum rena och snygga. Det tjänar vi alla på.

I övrigt hoppas vi att alla får en härlig sommar!

Styrelsen i Brf Pomona