Brf Pomona | 769601-8808
22 feb 2017

Information från styrelsen februari 2017

Av Adam Annell | 2017-02-22 17:59

Kära medlemmar

Här kommer lite information från styrelsen.

Motioner till årsstämman 2017
Styrelsen påminner att 1:a mars är sista dagen för att skicka motion till årsstämman. Motionerna ska skickas via hemsidan eller till styrelsen@brfpomona.se

Oönskade besökare i fastigheten
Trots borttagning av koder förekommer obehöriga tillträden i fastigheten. Styrelsen vill uppmana medlemmarna att kontrollera vem som ringer på porttelefonerna innan de öppnar dörren samt att vara uppmärksam så att ingen smiter in efter er då ni går in/ut ur fastigheten.

Elkontakter i garaget
Det pågår en utredning för att kunna erbjuda möjlighet att ladda hybrid- och elbilar i garaget. Tanken är att vanliga elkontakter kommer att installeras vid vissa platser som start. Om du är intresserad att höra mera får du gärna kontakta Adam som är styrelsens representant i frågan! Adam når du på Adam@brfpomona.se.

Information om nya parkeringsregler i Frösunda
Styrelsen vill informera om de nya parkeringsreglerna i Frösunda. Solna Stad har övergått till att ha städdagar varannan vecka men på kortare intervaller.

Med vänlig hälsning,

Jerome & Adam för styrelsen