Brf Pomona | 769601-8808
12 apr 2017

Information från styrelsen april 2017

Av Adam Annell | 2017-04-12 18:44

Kära medlemmar,

Nedan följer några korta informationer från styrelsen.

Årsmöte 25:e april
Årsmötet hålls 25:e april och nu har styrelsen delat ut kallelsen, inkluderat årsredovisningen. Vi ser fram emot att träffa er där. Om du inte har fått kallelse i din brevlåda, ta kontakt med styrelsen!

Soprummen på Frögatan 1

Styrelsen har efter återkommande problem med överfyllt soprum på frögatan 1 (det närmast rondellen) tagit fram ett förslag på omflyttning av kärl mellan detta soprum och det soprum som ligger bredvid garageinfarten. Informationen är uppsatt i entréer på berörda adresser (Frögatan 1 och Gustav IIIs blvd 43) - styrelsen tar gärna in synpunkter innan vi genomför ändringen! Kontakta då Adam@brfpomona.se.

Luftfilter i lägenheterna
Styrelsen har under vintern pratat med olika leverantörer av luftfilter. Luftintaget hittar ni under vissa av era element i lägenheten och byts och sköts av medlemmarna själva. Styrelsen har tillhandahållt s.k. grovfilter som går att köpa via styrelsen.

Efter övervägande av de erbjudanden som funnits ute för att hitta ett filter som både har grovfiltrering (motsvarar de svarta filter vi har idag) och finfiltrering (saknas idag i de filter som styrelsen har att erbjuda) så har styrelsen kommit fram till att den bästa rekommendationen är att bibehålla vårt nuvarande erbjudande avseende köp av enbart grovfilter. Styrelsen vill dock tips om inköp av finfilter som kan klippas till själv och som används tillsammans med befintliga grovfilter, exempelvis filtermärket Fresh, kan göras på flera av vår närbelägna bygghandlar.

Innergården
Styrelsen har tagit beslut om att förlänga gärdsgården ett par meter på innergården, sidan mot Anders Lundströmsgata 10-12, i syfte att minska "genandet" över vår innegård (som bl.a. förstör gräsmattan onödigt mycket), efter rekommendation av trådgårdsgruppen.

Om du är intresserad av att delta i trädgårdsgruppens arbete, ta kontakt med Robert Skoog på Anders Lundströms gatan 10.

med vänliga hälsningar
Styrelsen