Brf Pomona | 769601-8808
16 aug 2017

Information från styrelsen augusti 2017

Av Anette Berggren | 2017-08-16 00:00

Kära medlemmar och grannar,

Så har vi då haft höstens första styrelsemöte. Mötestiden upptogs nästan helt av de fastighetsfrågor som dykt upp under senare tid. Övriga frågor behandlas vid ett extra styrelsemöte om ett par veckor.

Målning av träfasader mm
Fr.o.m 15/8 kommer Bromma Måleri (BM) att måla träfasader i anslutning till balkonger och under fönster. Arbetet beräknas pågå september ut (väderberoende).
Information har satts upp vid alla entréer och BM tar kontakt med respektive lägenhetsinnehavare när tillträde behövs.

Skärmar och spaljéer på gården fräschas också upp under denna period.

Bostadsrättstillägg
Vi vill påminna om att bostadsrättstillägget ingår i avgiften och behöver således inte tecknas separat i hemförsäkringen.

Rengöring/rensning av avlopp
Det är väldigt viktigt att vi alla rensar avlopp/vattenlås i våra lägenheter. Och då inte bara i badrummet. Även köks- och tvättmaskinsavlopp behöver kontinuerligt rensas.

Tips: Torka av disken istället för att skölja innan det ställs in i diskmaskinen. Dels går det åt mindre vatten och dels blir det mindre fett i avloppet som med tiden kan orsaka stopp (vanligaste felet när det blir stopp i vasken).

Det var nog allt för denna gång. På återhörande under hösten.

 

Styrelsen

BRF Pomona