Brf Pomona | 769601-8808
14 dec 2017

Information från styrelsen december 2017

Av Anette Berggren | 2017-12-14 17:27

Till medlemmar i Brf Pomona

Info december 2017

Soprummen

Och så vår lilla följetong, soprummen.
Om vi hjälps åt att hålla ordning och reda så blir det så mycket bättre både för oss boende och den fantastiska personal som sliter med jobbet att tömma vårt skräp.
När det är fullt i ett kärl så finns det nästan garanterat plats i något annat av våra soprum. Vi har soprum för hushållssopor, kompost, glasburkar och flaskor, tidningar och pappersförpackningar på följande adresser;
Frögatan 1
Frögatan vid garagenedfarten
Signe Tillischgatan 4
Signe Tillischgatan 2
Pomonagatan 4
Pomonagatan 2
Gustav III:s Boulevard 39

Dessutom har vår förening förmånen att ha ett grovsoprum på Signe Tillischgatan 2. Där kan vi slänga pappersförpackningar, plastförpackningar, små elartiklar, lampor, batterier, metallförpackningar samt de grovsopor som får plats i baljorna. Mao, inget skall ställas på golvet för det blir kvar vid tömning. ”Men om jag ställer dit min lilla färgburk så kan det väl inte vara så farligt” tänker nog en del av oss. Företaget som tömmer rummet tar inte miljöfarligt avfall så det blir kvar tills någon (oftast någon i styrelsen) tar tag i det och åker iväg till en miljöstation.

Tvättstugor

En av maskinerna på Anders Lundströms gata 10 är åter i drift. Den andra maskinen är helt utsliten och kommer inte lagas.
Arbetet med översynen av våra tvättstugor pågår för fullt.
 

Naturligtvis vill vi passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Styrelsen i Brf Pomona