Brf Pomona | 769601-8808
13 jan 2017

Datum för årsstämma, julgranar, soprum m.m. från styrelsemöte januari

Av Adam Annell | 2017-01-13 17:25

Kära medlemmar,

Nedan följer information från styrelsen från januari månads styrelsemöte:

Årsstämma
25 april är det dags för föreningens årsstämma. Du inbjuds att inkomma med motioner till stämman.

Din motion skickas via e-post till styrelsen@brfpomona.se eller läggs skriftligen i föreningens brevlåda (Pomonagatan 4).

För att din motion ska behandlas så måste den ha inkommit till styrelsen senast 1:a mars. Motionen ska ha en angiven medlem som avsändare. Anonyma motioner behandlas inte. Tänk på att vara konkret i ditt förslag och uttrycka dig kort och koncist.

Varmt välkommen på årsstämma 25 april. Kallelse, inklusive aktuella motioner, kommer att delas ut i slutet på mars/början på april.

Julgranar
Den som vill ha sin julgran hämtad kan lägga den på innergården, i närheten av den stora granen, före 20:e januari så CEMI kommer att hämta granarna. Om man som medlem inte nyttjar denna möjlighet ska granen köras till återvinningscentralen av medlemmen själv och inte läggas i grovsopsrummet.

Återkommande misskötsel av soprum
Vi har haft problem i flera av våra soprum under de senaste månaderna. Vi i styrelsen vill ödmjukt be medlemmarna att utnyttja möjligheten till att gå till något av våra andra soprum om ert eget skulle vara fullt för tillfället. Att lägga sopor på golvet eller i fel sopkärl gör bara saken värre eftersom vår leverantör då inte hämtar soporna överhuvudtaget.

Detsamma gäller i grovsopsrummet. I grovsopsrummet får bara mindre grovsopor läggas, och dessa får endast fylla de 4 kärl som är avsedda för detta. Avfall från t.ex. renoveringar eller större möbler ska forslas till återvinningscentral av medlemman själv. Om detta inte fortsättningsvis efterlyds kommer styrelsen att överväga att stänga grovsoprummet helt för alla medlemmar, något som vi själva anser vore mycket synd (att några få får förstöra för alla andra). Om det är fullt så är det fullt, och då kan man anmäla det till styrelsen som kan beställa en extra tömning, och tills det är gjort får man vänta.  Målarburkar och annat miljöfarligt ska alltid tas till återvinningscentral av medlemmen själv!

Badrumsrenovering

Vad gäller badrumsrenoveringar vill styrelsen påminna om att dessa ska anmälas till styrelsen i god tid innan de påbörjas så att styrelsen kan säkerställa att arbetet utförs av yrkeskunniga hantverkare och inte ger negativ åverkan på föreningens gemensamma system som t.ex. avloppsstammar och vattenledningar.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i BRF Pomona