Brf Pomona | 769601-8808
5 jul 2016

Gateway newsletter nr 6 in English

Av Adam Annell | 2016-07-05 14:21

Hereby follows a summary in English of the Gateway 6 newsletter

Status of the Entry-system

The new system for entering in and out of the building is now running alongside the old system – i.e. both code, key and tags are currently working. The board has decided that this will be the case all throughout summer until 20th of September. On Tuesday 20th of September the last installations will be made and after that only the tags will give you access to the building, garbage-rooms, cycle-rooms etc.

Apart from the tags there is also a new telephone system installed at each door which enables you to open the door remotely with the help of your mobile/telephone.

The laundry rooms

On the 20th of September there will also be a new way for booking slots in the laundry room. The old system (with placeholders operated by keys) will be removed and instead you will book the slots with your tag on the monitors in the bottom-floor entry-ways. There will also be a possibility to book slots online, if you like to that, please contact the board and you will get further instructions.

Tag distribution to the apartment owners

The board has decided that each apartment will get at least 3 tags (already distributed earlier this spring) and a maximum number of tags that corresponds to the number of people living in the apartment + 1. For example; if you are 5 people living in an apartment you can get up to 6 tags for free from the board. If you are 2 people you will get 3 tags for free.

If you need more tags than the number of free tags, these will cost you 100 kr/tag. For ordering extra tags, please use the form that follows this email (can also be found on the homepage, see below). The board will administrate all your new tags and have two opportunities to collect them; 10-11th of September and 17-18th of September. The exact time for these “collections dates” will be devised and sent out by the board in the end of August.

The board has received a lot of questions from the members this spring about the project. Therefore, to explain the reasoning and decisions, we have put together a “Q&A” on the homepage. It is written in Swedish, so if you don’t have someone to translate it for you, please contact the board and we’ll answer your questions directly instead!

http://www.brfpomona.se/sidor/byte-av-passersystem-och-postboxar

Best regards,

The board of BRF Pomona

4 jul 2016

Project Gateway, medlemsinformation 6

Av Adam Annell | 2016-07-04 19:27

Kära medlemmar!

Status för det nya passersystemet

Det nya passersystemet går nu parallellt med det gamla passersystemet vilket ni säkert märkt. Dörrar till fastigheten, soprum, cykelrum och garaget går nu att öppna med både nyckel och bricka. Ytterdörrarna går fortfarande att öppna med kod. Ni har säkert redan sett de nya porttelefonerna som ger möjlighet att per distans öppna ytterportarna. Om ni inte provat porttelefonerna ännu så finns på hemsidan (se längre ned i det mail) en instruktion för hur de används.

Styrelsen har beslutat att låta det gamla systemet och det nya systemet gå parallellt med varandra över sommaren. Den 20:e september kommer vi att genomföra det sista steget av installationerna och då gå över helt till det nya passersystemet. Det innebär att från och med 20:e september kommer man endast kunna komma in i fastigheten med hjälp av brickorna. Koden och nycklar kommer då inte längre att fungera!

Tvättstugebokningen

Ni har säkert också märkt att våra nya monitorer har kommit upp i entréerna. Tvättstugorna bokas idag fortfarande med det gamla nyckelsystemet, men tanken är att bokning ska ske via monitorerna istället. Styrelsen har beslutat samma sak här som för passersystemet, att från 20:e september övergå till det nya elektroniska systemet med bokning via monitorerna. En instruktion för hur bokningen av tvättstugetider via monitorerna går till finns nu upplagd på hemsidan!

Tvättstugetider kommer också kunna bokas på nätet för den som önskar detta. För att få access till att boka tvättstugetider på nätet från 20:e september, kontakta styrelsen så får ni vidare instruktioner för hur man gör detta.

Beställning och utdelning av extra brickor till passersystemet

Många har hört av sig till styrelsen och frågat om extra brickor utöver de 3 som redan delats ut till varje lägenhet. Styrelsen har beslutat att varje lägenhet maximalt kan tilldelas så många brickor som man har boende i lägenheten + 1 extra bricka. Exempel: Finns det 4 boendes i lägenheten så tilldelas den lägenheten maximalt 5 brickor gratis från styrelsen.

Vill man ha fler brickor än de som styrelsen delar ut kostar dessa 100 kr/bricka. Kostnaden baseras på inköpskostnad för brickorna, administrationen som varje bricka innebär för styrelsen samt att styrelsen anser att varje bricka är, och ska betraktas som en värdehandling som ska hanteras varsamt av medlemmarna.

Styrelsen har för er som önskar hämta ut/beställa fler brickor tagit fram en blankett för som vi önskar att ni använder för att definiera vilka extra brickor ni vill ha. Blanketten finner ni om ni följer länken sist i denna nyhet! Bifoga denna i ett email som ni skickar till Styrelsen@brfpomona.se. Vänligen skicka in denna senast 31:a augusti.

Styrelsen kommer att administrera alla behov av extra brickor och sedan genomföra utdelning av dessa extra brickor under två helger: 10-11e september och 17-18:e september. Styrelsen återkommer med exakt tid för uthämtning i ett senare utskick.

Den 10-11e och 17-18e september kommer också vara de två tillfällen då medlemmar med garageplats kan hämta ut sina nya fjärrkontroller som ersätter de gamla fjärrkontrollerna till garageporten.

Frågor och svar om passersystem- och postboxprojektet

Styrelsen har under den senaste månaden, sedan postboxarna och nu passersystemet installerats fått en ganska stor mängd frågor och funderingar från medlemmarna. Styrelsen har på styrelsemötet den 13:e juni gått igenom ett antal av dessa frågor och tagit principbeslut för hur de nya systemen ska fungera och skötas. Styrelsen har sammanställt dessa frågor här, och lagt upp dem på hemsidan:

http://www.brfpomona.se/sidor/byte-av-passersystem-och-postboxar