Brf Pomona | 769601-8808
23 maj 2016

Project Gateway, medlemsinformation 5

Av Linda Gehlin | 2016-05-23 19:58

(Medlemsinformation 4 gick endast till en bestämd grupp medlemmar).

Postboxarna är nu i drift och projektgruppen har lämnat över administrationen av namn-uppdateringar och övrigt underhåll till styrelsen. Vänligen kontakta därför styrelsen@brfpomona.se när Du önskar ändringar i postboxens display. Tänk gärna på att utrymmet är begränsat till 27 tecken inklusive mellanslag varför det kan vara idé att använda t.ex. initialer istället för helt förnamn.

Vad gäller passersystemet arbetar gruppen vidare och status just nu är att i det närmaste alla dörrar försetts med läsare, det som återstår är porttelefonerna på gatuportarna. Här behöver vi de telefonnummer Du vill kunna bli uppringd på om Du inte redan uppgivit dem. Informationstavlor är under montering och dessa återkommer vi till lite längre fram. Kort kan sägas att vid öppning av porten med bricka kommer tavlan att lysa upp och visa t.ex. aktuella meddelanden från styrelsen och mycket annat. Det är även här Du kan boka tvättstugetid i någon av de tre tvättstugorna vilket Du även kommer att kunna göra på nätet med egen PIN-kod. Värt att påminna om igen är dessutom följande:

De brickor Du kvitterat ut och som idag aktiverar postboxarna är samma brickor som skall användas till passersystemet när det är i drift. Vi kommer under en period fortsätta använda dagens koder och nycklar parallellt med det nya systemet. Lägenhetsnycklar berörs inte.

Dessutom: Den uppdatering av kontaktinformation föreningen bett Dig göra påverkar inte displayerna i postboxarna. Uppdatering av postboxarnas displayer kan endast styrelsen göra.

Du har fått detta nyhetsbrev både i Din brevlåda och via e-mail (förutsatt att Du uppgivit mailadress till styrelsen). Det finns även att läsa på www.brfpomona.se

In English (digested version):

Our new mailboxes are now operative and the project group has handed administration over to the board styrelsen@brfpomona.se where you from now on may request changes to names to be displayed on your mailbox. Do bear in mind though that there is a restriction of 27 letters, including space, and that you may have to use initials for first names. The project group now continues working on the new entry system where entry phones will start being mounted next week on street access doors. Here we need the phone numbers on which you wish to be reached, unless they have already been submitted to the board. Information displays are also being mounted and here you will see news from Brf Pomona, be able to book laundry rooms and much more once in operation.

One kind reminder: The tags you have received and today works on the mailboxes will also work on the entry system, when in operation. We will for a period of time run parallel systems where today´s entry codes and keys function together with the new system. Keys to your apartment are not affected.

Kontaktpersoner/contacts: Robert Skoog (072-233 4317, mail robert@brfpomona.se ), Inge Johansson (0705-523838, inge@brfpomona.se ) eller/or Philip Leiser (070-4560070, philip@leiser.se ).

Frösunda 2016-05-20/Robert Skoog e.u.

13 maj 2016

Ny styrelse i BRF Pomona och info ang. namntaggning på nya postboxarna

Av Adam Annell | 2016-05-13 15:38
Kära medlemmar,

Ny styrelse i BRF Pomona
Den nya styrelsen i BRF Pomona som valdes in på årsmötet har nu samlats och roller har fördelats. Styrelsen kommer därmed se ut som följer under det närmaste året:

Olof Nordström: Ordförande
Frans Benson: Vice-ordförande
Tassos Grigoriadis: Ekonomiansvarig
Jerome Senaneuch: Protokollförare
Peder Wadman: styrelseledamot
Anette Berggren: Suppleant
Linda Gehlin: Suppleant
Hamid Mortazavi: Suppleant
Adam Annell: Suppleant

Specifika ansvarsområden inom föreningen kommer uppdateras på föreningens hemsidan Brfpomona.se.

Nya postboxar
Som väl undgått få har under veckan som gått de nya postboxarna kommit på plats. Tillsammans med dessa har ett intensivt arbete pågått för projektgruppen med Robert Skoog, Philip Leiser och Inge Johansson med att få ut de nya "taggarna" som behövs för att komma in i postlådorna. Endast ett fåtal medlemmar kvarstår nu som behöver hämta ut sina taggar och dessa har fått utskick både elektroniskt och via lappar i brevlådan.

Brevlådorna kommer ha elektronisk namnskylt för att markera vilka som bor i lägenheterna. En del medlemmar har också samma postadress för t.ex. företag och vi ber er som vill sätta upp flera namn på brevlådorna (utöver de som får plats på den elektroniska displayen) att kontakta styrelsen innan ni gör detta så att vi kan få enhetlighet i hur denna uppmärkning görs. Låt oss tillsammans försöka hålla dessa nya investeringar så snygga och rena som möjligt.