Brf Pomona | 769601-8808
21 apr 2016

Garagestädning 13:e maj

Av Adam Annell | 2016-04-21 17:15

Kära medlem,

Årlig sopning i garaget är beställd till fredagen den 13 maj och utförs under arbetstid (08.00-16.00). Medlemmar med garageplats ska därför ta ut sin bil eller motorcykel från garaget denna dag så sopbilen kommer fram.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Pomona

19 apr 2016

Förbättrad mobiltäckning och information avseende inglasningar av balkonger

Av Adam Annell | 2016-04-19 19:03

Kära medlemmar,

På senaste styrelsemötet avhandlades två frågor som vi vill informera er medlemmar om.

Möjlighet till förbättrad mobiltäckning
Telia har anmält intresse till föreningen för att sätta upp 4g-antenner på våra tak på Gustav IIIs blvd 41 och 43. Vi har undersökt de tekniska förutsättningarna och de ser bra ut och har nu beslutat om att gå vidare för att se över ett hyreskontrakt där Telia hyr plats vårt tak för antennerna. Det tillkommer också teknisk utrustning i ett av elrummen bakom hissen på källarplan på 41:an.

Vi ser att kontraktet både är ekonomiskt fördelaktigt för föreningen och kan råda bot på de täckningsproblem som delar av fastigheten dras med.

Har Ni några frågor eller funderingar kring detta projekt tar vi gärna emot era synpunkter och frågor via styrelsemailen: Styrelsen@brfpomona.se. Inkom gärna med synpunkter innan nästa styrelsemöte 9/5.

Regler avseende inglasning av balkonger

På förekommen anledning ber styrelsen att i frågan om inglasning av balkonger meddela följande

  • Vi har inget bygglov idag för att glasa in balkonger
  • Det är inte tillåtet att göra inglasningar utan bygglov
  • Inglasning av balkonger kommer inte att medges:
    • om balkong/terrass ligger längst upp och inte har annan balkong över sig
    • om de ligger längst ner, dvs uteplatser i markplan mot innergården eller ut mot trottoar
  • De som har genomfört inglasning på balkonger/terrasser bör vara beredda på att det kan bli krav på att byggnadslov ska kunna uppvisas. Det gäller speciellt där inglasning har skett på balkong där byggnadslov inte skulle medges enligt ovan."

Vid frågor gällande inglasning av balkonger är Ni välkomna att kontakta styrelsen på styrelsemailen: Styrelsen@brfpomona.se

Mvh

Styrelsen BRF Pomona

7 apr 2016

Project Gateway, information om det nya passersystemet!

Av Adam Annell | 2016-04-07 22:02

Lite kort om var vi befinner oss med nytt passersystem och nya postboxar:

Arbetsgruppen har beslutat döpa arbetet till ”Project Gateway” för att göra det enklare att kommunicera nyheter framöver, vi tror att det förenklar igenkänningen om vi har ett tydligt namn att referera till.

Exista Säkerhet har påbörjat sitt arbete innevarande vecka (14) vilket främst innebär kabeldragning i källargångar och fram till portar på såväl gatusidan som mot innergården. Det innebär naturligtvis en del störande ljud från exempelvis borrmaskiner men det kommer inte att påbörjas förrän c:a 08.00 på morgonen och avslutas vanligen senast vid 17.00.

Alviks lås som har till uppgift att montera s.k. ellåsbleck i alla aktuella dörrkarmar påbörjar sitt arbete i mitten av vecka 15, något som även det kan medföra en del maskinljud.

Montering av postboxarna påbörjas med kabeldragning under vecka 18 varefter själva boxarna följer under vecka 19.

Vi återkommer inom kort med tid och plats samt rutiner för utdelning av kommande brickor/tags. För att förtydliga den punkten kommer självfallet externa parter som idag har nyckel såsom hemtjänsten, städföretag m.fl. att kunna kvittera egna brickor.

Brief update on new entry system and mailboxes.


We have for your information decided to name the activity “Project Gateway” to facilitate communication through simpler recognition.

As from this week (14) the project work starts with “Exista Säkerhet” installing cables to reach all communal area doors whereafter in week 15 “Alviks lås” (a locksmith) starts mounting electrical strike plates in door frames. In week 18 the supplier of mailboxes will start installing their cables and then the boxes themselves get installed during week 19. All of this of course will mean some noise from drill machines etc. but it will only be during daytime.

We will revert with particulars concerning distribution of tags further on but we will take the opportunity now to clarify that tags of course will be available also to external parties that today have keys, such as home care, cleaning companies etc.

Kontaktpersoner/contacts: Robert Skoog (mail robert@brfpomona.se ), Inge Johansson ( inge@brfpomona.se ) eller/or Philip Leiser (philip@leiser.se ).

Frösunda 2016-04-07

Robert Skoog e.u.