Brf Pomona | 769601-8808
15 mar 2016

Nytt passersystem och nya postboxar på gång!

Av Adam Annell | 2016-03-15 18:10

Nytt passersystem och nya postboxar på gång!

Information om planerna på nytt passersystem och nya postboxar lämnades dels i ordinarie stämman 20150428 och dels i extrastämman 20151027 och vi har nu kommit dithän att planerna skall realiseras.

Styrelsen har tagit beslut om att ge i uppdrag till Exista Säkerhet här i Solna att installera passersystmet och till DinBox Sverige AB att leverera och montera nya postboxar.

Bakgrunden i korthet är ett behov av att förbättra säkerheten mot olovligt intrång i portarna och att minska risken för stölder ur postboxarna, det senare särskilt med tanke på s.k. ID-kapningar. Samtidigt moderniseras fastigheten och entréerna får en ordentlig uppfräschning när dagens postboxar ersätts med nya, något som vi kan räkna med höjer värdet.

De stora nyheterna är: Porttelefoner i stället för kodboxar, tags (brickor) i stället för nycklar, elektroniska informationstavlor, bokning av tvättstugor över nätet och tags även till postboxarna. Det innebär bl.a. att den s.k. HN-nyckeln liksom garagenyckeln och postboxnyckeln försvinner liksom bokningstavlor och cylindrar för tvättstugebokningen när projektet är helt genomfört. Dessa funktioner ersätts med en och samma tag. Endast allmänna utrymmen berörs, inte lägenheterna.

Tidplanen just nu (vecka 11) är i grova drag att Exista Säkerhet börjar med ledningsdragning i källare och portar den 2/4, vi planerar för att dela ut tags medio april, DinBox börjar montera de nya boxarna vecka 19 och hela projektet skall vara klart innan midsommar i år. En del av installationsarbetet kommer att medföra oväsen i samband med ingrepp i dörrkarmar etc., dock endast dagtid.

För att skapa en säker övergång planerar vi också med att använda dagens system med nycklar och koder parallellt med det nya fram till en tidpunkt efter sommaren som vi bestämmer längre fram. Detta med undantag för postboxarna där tags skall användas direkt efter monteringen under maj månad.

Vi som arbetar med detta är Robert Skoog (robert@brfpomona.se ), Inge Johansson (inge@brfpomona.se ) och Philip Leiser (philip@leiser.se ).

Vi återkommer naturligtvis löpande och särskilt i årets stämma 28/4 med mer information.

Frösunda 2016-03-14

Robert Skoog e.u.

---------------------------------------------------------------------

New entry system and new letter boxes being planned!

Brf Pomona will install a new entry system where entry phones will replace today´s code boxes and where access to all communal areas such as recycling rooms, bicycle rooms, laundry facilities etc. will be by electronic tag and reader instead of the HN-key as it is today. The new system also replaces the booking cylinders and boards for the laundry rooms. The apartments are not part of this project.

In addition all letter boxes will be replaced by new ones which are i.a. more safe against theft than what is currently the case. Also these will be accessed by using the same tag as for the doors.

Electronic displays are to be mounted in each hallway to be used by Brf Pomona for e.g. news and other types of general information. Booking of laundry rooms can be made using these displays as well as over the internet.

Work will start early April where you will find people from Exista Säkerhet (entry system) and DinBox Sverige (letter boxes) moving around in the building until mid June when the project is finalized. Some of the installation work will be somewhat noisy, it will however be restricted to daytime.

We will however be using today´s keys and codes parallel with the tags until sometime after summer where there will be a cut-over. The actual date will be decided further on. The exeption is the letter boxes where tags will come in use when the boxes have been installed.

We who are working on this are Robert Skoog (mail robert@brfpomona.se ), Inge Johansson (inge@brfpomona.se ) and Philip Leiser (philip@leiser.se ).

Please do not hesitate to contact either of us for questions. We will of course return with more information as the situation evolves.

Frösunda 2016-03-14

Robert Skoog (by commission)

9 mar 2016

Motioner till årsstämma 2016

Av John Severinson | 2016-03-09 21:02

Hej kära medlem,

28 april är det dags för föreningens årsstämma. Du inbjuds att inkomma med motioner till stämman.

Din motion skickas via e-post till styrelsen@brfpomona.se eller läggs skriftligen i föreningens brevlåda.

För att din motion ska behandlas så måste den ha inkommit till styrelsen senast 29 mars. Motionen ska ha en angiven medlem som avsändare. Anonyma motioner behandlas inte. Tänk på att vara konkret i ditt förslag och uttrycka dig kort och koncist.

Varmt välkommen på årsstämma 28 april. Kallelse, inklusive aktuella motioner, kommer att delas ut i slutet på april.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona