Brf Pomona | 769601-8808
14 feb 2016

Förslag till val av styrelse 2016 - senast 13:e mars

Av styrelsen | 2016-02-14 18:55

Vill du bidra till att bevara det fina huset där du bor? Vill du veta mer om styrelsearbetet?

Kontakta oss i valberedningen!

Kvinnliga kandidater är varmt välkomna – vi har en mansdominerad styrelse idag och strävar efter en bättre balans.

Vem behövs?

På föreningens stämma den 28:e april skall vi välja ordinarie ledamöter och suppleanter till vår styrelse. Vi har fått bekräftat att flera av den sittande styrelsen är beredd att fortsätta sitt utmärkta arbete. Vi letar efter flera nya kandidater som vill ställa sig upp.

Några särskilda kunskaper är inte nödvändiga, det viktiga är att man har intresset. Det innebär naturligtvis en viss arbetsinsats, men ger också en möjlighet att vara med och påverka i just de frågor som ligger dig varmt om hjärtat. Det är även ett sätt att vara med och bevaka din egen investering i ditt boende.

Är du intresserad av att nomineras för inval i styrelsen, eller om du bara vill veta mer om vad det skulle innebära, ber vi dig kontakta någon i valberedningen (se nedan) senast den 13:e mars.

Är din granne vår nästa styrelsemedlem?

Känner du någon i föreningen som du tycker skulle passa i vår styrelse? I så fall kan du också kontakta valberedningen och ”tipsa” om din favoritkandidat. Vi kommer naturligtvis kontakta den person du föreslår och diskutera med denne. Ingen kommer att nomineras som inte i förväg har blivit tillfrågad och är villig att ställa upp.

Kontakta oss! Vi vill svara på dina frågor.
Valberedning: Hans Bundgaard, Pomonag. 2, Tel: 073 031 2318, hans@ownit.name och
Wendy Broadgate, Signe Tillischg. 2, Tel: 0707-141799, w.broadgate@gmail.com
med hjälp av Daniel Schwickerath, Pomonag. 4, daniel.schwickerath@gmail.com och
Francine Vandousselaere, Frögatan 1, francine.vandousselaere@hotmail.com

8 feb 2016

Cykelrensning inför våren

Av John Severinson | 2016-02-08 22:08

Kära medlem,

Det är tidvis väldigt fullt i föreningens cykelrum. Styrelsen har beslutat att genomföra en cykelrensning, något som ofta efterfrågas. Denna kommer genomföras med hjälp av vår tekniska förvaltare CEMI.

Utdelning av instruktioner kommer ske till samtliga medlemmar 7 mars. Instruktioner kommer även sättas upp på anslagstavlor. Tillsammans med de utdelade instruktionerna finns särskilda buntband. Dessa ska senast två veckor senare ha fästs på cyklar som inte ska tas bort från cykelställ och cykelrum.

Borttagning av cyklar påbörjas i anslutning till påskhelgen. Alla borttagna cyklar förvaras i enlighet med instruktioner från Polisen i tre månader i föreningens förråd. 

Bästa hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

6 feb 2016

Datum för årsstämma

Av John Severinson | 2016-02-06 16:19

Kära medlem,

Styrelsen har satt ett datum för årsstämman 2016. Den kommer äga rum 28 april (en torsdag) klockan 19.00. Formell kallelse kommer delas ut i sedvanlig ordning i den av stadgarna angivna perioden innan stämman, men lägg gärna in datumet i din kalender redan nu. 

Vänligen,
Styrelsen för Brf Pomona