Brf Pomona | 769601-8808
13 dec 2016

Felaktig avi och tänk på brandsäkerhet i jul!

Av Adam Annell | 2016-12-13 18:32

Kära medlemmar,

Nedan följer lite information till medlemmarna från styrelsemötet 12/12


Felaktig Hyresavi
På grund av en miss i kommunikationen så hann SBC felaktigt skicka ut avgiftsavin innan den avgiftfria månaden hann införas.

Avin som samtliga medlemmar har fått gällande januari 2017 med förfallodag 2016-12-30 skall makuleras. Den aktuella avin som ska makuleras omfattar månadsavgiften för januari och elförbrukningen för augusti, september och oktober 2016.

En ny avi som enbart omfattar respektive medlems elförbrukning kommer att skickas ut.

Styrelsen ber om ursäkt för det extra problem detta kan ha orsakat medlemmarna och ber er höra av er till SBC (se kontaktuppgifter på http://www.brfpomona.se/sidor/felanmalan) om det är några ytterligare funderingar ni har kring detta.

Brandvarnare i lägenheterna
Styrelsen vill nu i dessa juletider med levande ljus och tomtebloss påminna samtliga medlemmar om att vi kollektivt som förening har ett ansvar för att följa brandföreskrifterna. Detta innebär att en fungerande brandvarnare ska finnas i varje lägenhet och att denna ska testas regelbundet. Detta ansvar ligger på respektive medlem; att testa samt byta ut brandvarnare om denna är defekt. Vi ser också gemensamt till att hålla utrymningsvägar (t.ex. våra trapphus) fria från barnvagnar och andra objekt som kan vara i vägen i vid en utrymning.

Vi önskar samtliga medlemmar en god jul och ett gott nytt år.

Med vänlig hälsning
Styrelsen BRF Pomona

20 nov 2016

Information från styrelsemöte 14/11

Av Adam Annell | 2016-11-20 00:00

Kära medlemmar,

Styrelsen har under styrelsemötet den 14/11 tagit ett antal beslut som förmedlas nedan tillsammans med lite information om pågående arbeten i föreningens fastighet.

Arbete som pågår med luktproblem i Gusav IIIs blvd 41/43
Luktproblemen kopplat till fettavskiljarna har eskalerats under den gångna veckan. Styrelsens fastighets-grupp har lagt allt åt sidan för att så fort som möjligt lösa problematiken en gång för alla. Möte med leverantörer för att utreda grundorsaken har skett 16/11 och arbetet har högst prioritet också fortsatt. Vi beklagar situationen och hoppas på en snar och framförallt permanent lösning.

Låsprojektet "Gateway" går mot avslut och normal drift
Det nya passersystemet har nu varit i full drift under ca 5 månader (2 utan koderna) och på vägen har ett antal tekniska barnsjukdomar rättats till och styrelsen har försökt vara behjälplig så långt det gått och haft vår leverantör Exista som stöd i de tekniska frågeställningarna. Vi har nu också målat och snyggat till väggarna i trapphusen där de gamla tavlorna suttit.
Om ni som medlem får ett problem med brickor, postboxar eller tvättstugebokning som är akut kan ni kontakta vår fastighetsskötare CEMI på deras jour-nummer. Ni förklarar problemet och om CEMI kommer fram till att det berör passersystemet så får ni telefonnumret direkt till vår jour på Exista. Vi i styrelsen önskar att allt i första hand går vi CEMIs journummer så kan de stötta i att slussa oss till rätt leverantörsstöd.

Det sista steget i låsprojektet kommer var att ta bort möjligheten att komma in i våra trapphus och cykelrum med nyckel (endast tagg), styrelsen tittar just nu på genomförandet av detta. 
För den som är intresserad av beslut och andra frågor om passersystemet påminner vi återigen om vår projekt-sida på hemsidan där en "frågar och svar" finns nedtecknad.

Genomgång och beslut rörande föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi ser bra ut i år igen, mycket tack vare gynnsamma låneförhandlingar med Handelsbanken. Med de nya stadgarna på plats kan föreningen klara avskrivningarna utan att behöva påverka avgifterna, och vårt kassaflöde är starkt. Med grund i det starka kassaflödet fortsätter föreningen på tidigare inslagen linje med att både amortera extra för en långsiktigt stabil ekonomi och med en avgiftsfri månad i januari som gynnar medlemmarnas ekonomi på kort sikt.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i BRF Pomona

20 sep 2016

Medlemsinformation 20/9

Av Adam Annell | 2016-09-20 21:54

Kära medlemmar,

Här följer lite information från styrelsen i ett antal frågor som dykt upp den senaste tiden och som styrelsen vill uppmärksamma medlemmarna på:

Ordningsstörningar och inbrott
På förekommen anledning vill styrelsen påpeka att det är absolut förbjudet att köra moped på innergården. Det är många barn och vuxna i rörelse och det händer lätt en olycka. Dessutom är ljudet störande och innergården kan ta skada.

Vi har haft en medlem som utsatts för stöldförsök av sin motorcykel i garaget. Troligtvis har någon smugit in i garaget genom garageporten. Vi ber alla medlemmar med access till garaget att vara vaksamma då man kör in och ut ur garaget så inga obehöriga får tillträde.

Passersystems-projektet går framåt
Idag har koden från våra portar stängts ned och det nya bokningssystemet (via displayerna i entreerna) satts igång. Nu går det bara att komma in i portarna med nyckel, brickor och genom uppringning via porttelefon-systemet. Det sista steget i projektet kommer vara att låscylindrarna ersätts så att nycklarna slutar fungera. Styrelsen arbetar också för att vi ska kunna börja använda paket-facken i de nya brevlådorna så att paket kan levereras dit direkt av våra postleverantörer.

Styrelsen uppmanar alla som har frågor om projektet att först läsa styrelsens frågor&svar på hemsidan (under fliken Projekt). Har man ytterligare frågor är man välkommen att maila styrelsen.

Nya fjärrkontroller och extra taggar (för de som beställt detta) har delats ut vid två tillfällen. De som missade dessa två tillfällen kommer få sina taggar respektive nya fjärrkontroller utdelade i brevlådorna inom kort.

För er som har garageplats finns, utöver fjärrkontrollerna, också möjligheten att öppna stora garageporten med hjälp av bricka och en kod. För att få ut koden kan man maila styrelsen.

Enkät till medlemmarna
Styrelsen jobbar på några möjliga förbättringsalternativ till användningen av cykelrummen. För att få en idé runt cykelanvändandet i föreningen, samt några andra frågor, så kommer styrelsen snart att skicka ut en enkel enkät per mail som medlemmarna gärna får svara på.

mvh
Styrelsen i Brf Pomona

5 jul 2016

Gateway newsletter nr 6 in English

Av Adam Annell | 2016-07-05 14:21

Hereby follows a summary in English of the Gateway 6 newsletter

Status of the Entry-system

The new system for entering in and out of the building is now running alongside the old system – i.e. both code, key and tags are currently working. The board has decided that this will be the case all throughout summer until 20th of September. On Tuesday 20th of September the last installations will be made and after that only the tags will give you access to the building, garbage-rooms, cycle-rooms etc.

Apart from the tags there is also a new telephone system installed at each door which enables you to open the door remotely with the help of your mobile/telephone.

The laundry rooms

On the 20th of September there will also be a new way for booking slots in the laundry room. The old system (with placeholders operated by keys) will be removed and instead you will book the slots with your tag on the monitors in the bottom-floor entry-ways. There will also be a possibility to book slots online, if you like to that, please contact the board and you will get further instructions.

Tag distribution to the apartment owners

The board has decided that each apartment will get at least 3 tags (already distributed earlier this spring) and a maximum number of tags that corresponds to the number of people living in the apartment + 1. For example; if you are 5 people living in an apartment you can get up to 6 tags for free from the board. If you are 2 people you will get 3 tags for free.

If you need more tags than the number of free tags, these will cost you 100 kr/tag. For ordering extra tags, please use the form that follows this email (can also be found on the homepage, see below). The board will administrate all your new tags and have two opportunities to collect them; 10-11th of September and 17-18th of September. The exact time for these “collections dates” will be devised and sent out by the board in the end of August.

The board has received a lot of questions from the members this spring about the project. Therefore, to explain the reasoning and decisions, we have put together a “Q&A” on the homepage. It is written in Swedish, so if you don’t have someone to translate it for you, please contact the board and we’ll answer your questions directly instead!

http://www.brfpomona.se/sidor/byte-av-passersystem-och-postboxar

Best regards,

The board of BRF Pomona

4 jul 2016

Project Gateway, medlemsinformation 6

Av Adam Annell | 2016-07-04 19:27

Kära medlemmar!

Status för det nya passersystemet

Det nya passersystemet går nu parallellt med det gamla passersystemet vilket ni säkert märkt. Dörrar till fastigheten, soprum, cykelrum och garaget går nu att öppna med både nyckel och bricka. Ytterdörrarna går fortfarande att öppna med kod. Ni har säkert redan sett de nya porttelefonerna som ger möjlighet att per distans öppna ytterportarna. Om ni inte provat porttelefonerna ännu så finns på hemsidan (se längre ned i det mail) en instruktion för hur de används.

Styrelsen har beslutat att låta det gamla systemet och det nya systemet gå parallellt med varandra över sommaren. Den 20:e september kommer vi att genomföra det sista steget av installationerna och då gå över helt till det nya passersystemet. Det innebär att från och med 20:e september kommer man endast kunna komma in i fastigheten med hjälp av brickorna. Koden och nycklar kommer då inte längre att fungera!

Tvättstugebokningen

Ni har säkert också märkt att våra nya monitorer har kommit upp i entréerna. Tvättstugorna bokas idag fortfarande med det gamla nyckelsystemet, men tanken är att bokning ska ske via monitorerna istället. Styrelsen har beslutat samma sak här som för passersystemet, att från 20:e september övergå till det nya elektroniska systemet med bokning via monitorerna. En instruktion för hur bokningen av tvättstugetider via monitorerna går till finns nu upplagd på hemsidan!

Tvättstugetider kommer också kunna bokas på nätet för den som önskar detta. För att få access till att boka tvättstugetider på nätet från 20:e september, kontakta styrelsen så får ni vidare instruktioner för hur man gör detta.

Beställning och utdelning av extra brickor till passersystemet

Många har hört av sig till styrelsen och frågat om extra brickor utöver de 3 som redan delats ut till varje lägenhet. Styrelsen har beslutat att varje lägenhet maximalt kan tilldelas så många brickor som man har boende i lägenheten + 1 extra bricka. Exempel: Finns det 4 boendes i lägenheten så tilldelas den lägenheten maximalt 5 brickor gratis från styrelsen.

Vill man ha fler brickor än de som styrelsen delar ut kostar dessa 100 kr/bricka. Kostnaden baseras på inköpskostnad för brickorna, administrationen som varje bricka innebär för styrelsen samt att styrelsen anser att varje bricka är, och ska betraktas som en värdehandling som ska hanteras varsamt av medlemmarna.

Styrelsen har för er som önskar hämta ut/beställa fler brickor tagit fram en blankett för som vi önskar att ni använder för att definiera vilka extra brickor ni vill ha. Blanketten finner ni om ni följer länken sist i denna nyhet! Bifoga denna i ett email som ni skickar till Styrelsen@brfpomona.se. Vänligen skicka in denna senast 31:a augusti.

Styrelsen kommer att administrera alla behov av extra brickor och sedan genomföra utdelning av dessa extra brickor under två helger: 10-11e september och 17-18:e september. Styrelsen återkommer med exakt tid för uthämtning i ett senare utskick.

Den 10-11e och 17-18e september kommer också vara de två tillfällen då medlemmar med garageplats kan hämta ut sina nya fjärrkontroller som ersätter de gamla fjärrkontrollerna till garageporten.

Frågor och svar om passersystem- och postboxprojektet

Styrelsen har under den senaste månaden, sedan postboxarna och nu passersystemet installerats fått en ganska stor mängd frågor och funderingar från medlemmarna. Styrelsen har på styrelsemötet den 13:e juni gått igenom ett antal av dessa frågor och tagit principbeslut för hur de nya systemen ska fungera och skötas. Styrelsen har sammanställt dessa frågor här, och lagt upp dem på hemsidan:

http://www.brfpomona.se/sidor/byte-av-passersystem-och-postboxar

23 maj 2016

Project Gateway, medlemsinformation 5

Av Linda Gehlin | 2016-05-23 19:58

(Medlemsinformation 4 gick endast till en bestämd grupp medlemmar).

Postboxarna är nu i drift och projektgruppen har lämnat över administrationen av namn-uppdateringar och övrigt underhåll till styrelsen. Vänligen kontakta därför styrelsen@brfpomona.se när Du önskar ändringar i postboxens display. Tänk gärna på att utrymmet är begränsat till 27 tecken inklusive mellanslag varför det kan vara idé att använda t.ex. initialer istället för helt förnamn.

Vad gäller passersystemet arbetar gruppen vidare och status just nu är att i det närmaste alla dörrar försetts med läsare, det som återstår är porttelefonerna på gatuportarna. Här behöver vi de telefonnummer Du vill kunna bli uppringd på om Du inte redan uppgivit dem. Informationstavlor är under montering och dessa återkommer vi till lite längre fram. Kort kan sägas att vid öppning av porten med bricka kommer tavlan att lysa upp och visa t.ex. aktuella meddelanden från styrelsen och mycket annat. Det är även här Du kan boka tvättstugetid i någon av de tre tvättstugorna vilket Du även kommer att kunna göra på nätet med egen PIN-kod. Värt att påminna om igen är dessutom följande:

De brickor Du kvitterat ut och som idag aktiverar postboxarna är samma brickor som skall användas till passersystemet när det är i drift. Vi kommer under en period fortsätta använda dagens koder och nycklar parallellt med det nya systemet. Lägenhetsnycklar berörs inte.

Dessutom: Den uppdatering av kontaktinformation föreningen bett Dig göra påverkar inte displayerna i postboxarna. Uppdatering av postboxarnas displayer kan endast styrelsen göra.

Du har fått detta nyhetsbrev både i Din brevlåda och via e-mail (förutsatt att Du uppgivit mailadress till styrelsen). Det finns även att läsa på www.brfpomona.se

In English (digested version):

Our new mailboxes are now operative and the project group has handed administration over to the board styrelsen@brfpomona.se where you from now on may request changes to names to be displayed on your mailbox. Do bear in mind though that there is a restriction of 27 letters, including space, and that you may have to use initials for first names. The project group now continues working on the new entry system where entry phones will start being mounted next week on street access doors. Here we need the phone numbers on which you wish to be reached, unless they have already been submitted to the board. Information displays are also being mounted and here you will see news from Brf Pomona, be able to book laundry rooms and much more once in operation.

One kind reminder: The tags you have received and today works on the mailboxes will also work on the entry system, when in operation. We will for a period of time run parallel systems where today´s entry codes and keys function together with the new system. Keys to your apartment are not affected.

Kontaktpersoner/contacts: Robert Skoog (072-233 4317, mail robert@brfpomona.se ), Inge Johansson (0705-523838, inge@brfpomona.se ) eller/or Philip Leiser (070-4560070, philip@leiser.se ).

Frösunda 2016-05-20/Robert Skoog e.u.

13 maj 2016

Ny styrelse i BRF Pomona och info ang. namntaggning på nya postboxarna

Av Adam Annell | 2016-05-13 15:38
Kära medlemmar,

Ny styrelse i BRF Pomona
Den nya styrelsen i BRF Pomona som valdes in på årsmötet har nu samlats och roller har fördelats. Styrelsen kommer därmed se ut som följer under det närmaste året:

Olof Nordström: Ordförande
Frans Benson: Vice-ordförande
Tassos Grigoriadis: Ekonomiansvarig
Jerome Senaneuch: Protokollförare
Peder Wadman: styrelseledamot
Anette Berggren: Suppleant
Linda Gehlin: Suppleant
Hamid Mortazavi: Suppleant
Adam Annell: Suppleant

Specifika ansvarsområden inom föreningen kommer uppdateras på föreningens hemsidan Brfpomona.se.

Nya postboxar
Som väl undgått få har under veckan som gått de nya postboxarna kommit på plats. Tillsammans med dessa har ett intensivt arbete pågått för projektgruppen med Robert Skoog, Philip Leiser och Inge Johansson med att få ut de nya "taggarna" som behövs för att komma in i postlådorna. Endast ett fåtal medlemmar kvarstår nu som behöver hämta ut sina taggar och dessa har fått utskick både elektroniskt och via lappar i brevlådan.

Brevlådorna kommer ha elektronisk namnskylt för att markera vilka som bor i lägenheterna. En del medlemmar har också samma postadress för t.ex. företag och vi ber er som vill sätta upp flera namn på brevlådorna (utöver de som får plats på den elektroniska displayen) att kontakta styrelsen innan ni gör detta så att vi kan få enhetlighet i hur denna uppmärkning görs. Låt oss tillsammans försöka hålla dessa nya investeringar så snygga och rena som möjligt.

21 apr 2016

Garagestädning 13:e maj

Av Adam Annell | 2016-04-21 17:15

Kära medlem,

Årlig sopning i garaget är beställd till fredagen den 13 maj och utförs under arbetstid (08.00-16.00). Medlemmar med garageplats ska därför ta ut sin bil eller motorcykel från garaget denna dag så sopbilen kommer fram.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Pomona

19 apr 2016

Förbättrad mobiltäckning och information avseende inglasningar av balkonger

Av Adam Annell | 2016-04-19 19:03

Kära medlemmar,

På senaste styrelsemötet avhandlades två frågor som vi vill informera er medlemmar om.

Möjlighet till förbättrad mobiltäckning
Telia har anmält intresse till föreningen för att sätta upp 4g-antenner på våra tak på Gustav IIIs blvd 41 och 43. Vi har undersökt de tekniska förutsättningarna och de ser bra ut och har nu beslutat om att gå vidare för att se över ett hyreskontrakt där Telia hyr plats vårt tak för antennerna. Det tillkommer också teknisk utrustning i ett av elrummen bakom hissen på källarplan på 41:an.

Vi ser att kontraktet både är ekonomiskt fördelaktigt för föreningen och kan råda bot på de täckningsproblem som delar av fastigheten dras med.

Har Ni några frågor eller funderingar kring detta projekt tar vi gärna emot era synpunkter och frågor via styrelsemailen: Styrelsen@brfpomona.se. Inkom gärna med synpunkter innan nästa styrelsemöte 9/5.

Regler avseende inglasning av balkonger

På förekommen anledning ber styrelsen att i frågan om inglasning av balkonger meddela följande

  • Vi har inget bygglov idag för att glasa in balkonger
  • Det är inte tillåtet att göra inglasningar utan bygglov
  • Inglasning av balkonger kommer inte att medges:
    • om balkong/terrass ligger längst upp och inte har annan balkong över sig
    • om de ligger längst ner, dvs uteplatser i markplan mot innergården eller ut mot trottoar
  • De som har genomfört inglasning på balkonger/terrasser bör vara beredda på att det kan bli krav på att byggnadslov ska kunna uppvisas. Det gäller speciellt där inglasning har skett på balkong där byggnadslov inte skulle medges enligt ovan."

Vid frågor gällande inglasning av balkonger är Ni välkomna att kontakta styrelsen på styrelsemailen: Styrelsen@brfpomona.se

Mvh

Styrelsen BRF Pomona

7 apr 2016

Project Gateway, information om det nya passersystemet!

Av Adam Annell | 2016-04-07 22:02

Lite kort om var vi befinner oss med nytt passersystem och nya postboxar:

Arbetsgruppen har beslutat döpa arbetet till ”Project Gateway” för att göra det enklare att kommunicera nyheter framöver, vi tror att det förenklar igenkänningen om vi har ett tydligt namn att referera till.

Exista Säkerhet har påbörjat sitt arbete innevarande vecka (14) vilket främst innebär kabeldragning i källargångar och fram till portar på såväl gatusidan som mot innergården. Det innebär naturligtvis en del störande ljud från exempelvis borrmaskiner men det kommer inte att påbörjas förrän c:a 08.00 på morgonen och avslutas vanligen senast vid 17.00.

Alviks lås som har till uppgift att montera s.k. ellåsbleck i alla aktuella dörrkarmar påbörjar sitt arbete i mitten av vecka 15, något som även det kan medföra en del maskinljud.

Montering av postboxarna påbörjas med kabeldragning under vecka 18 varefter själva boxarna följer under vecka 19.

Vi återkommer inom kort med tid och plats samt rutiner för utdelning av kommande brickor/tags. För att förtydliga den punkten kommer självfallet externa parter som idag har nyckel såsom hemtjänsten, städföretag m.fl. att kunna kvittera egna brickor.

Brief update on new entry system and mailboxes.


We have for your information decided to name the activity “Project Gateway” to facilitate communication through simpler recognition.

As from this week (14) the project work starts with “Exista Säkerhet” installing cables to reach all communal area doors whereafter in week 15 “Alviks lås” (a locksmith) starts mounting electrical strike plates in door frames. In week 18 the supplier of mailboxes will start installing their cables and then the boxes themselves get installed during week 19. All of this of course will mean some noise from drill machines etc. but it will only be during daytime.

We will revert with particulars concerning distribution of tags further on but we will take the opportunity now to clarify that tags of course will be available also to external parties that today have keys, such as home care, cleaning companies etc.

Kontaktpersoner/contacts: Robert Skoog (mail robert@brfpomona.se ), Inge Johansson ( inge@brfpomona.se ) eller/or Philip Leiser (philip@leiser.se ).

Frösunda 2016-04-07

Robert Skoog e.u.

15 mar 2016

Nytt passersystem och nya postboxar på gång!

Av Adam Annell | 2016-03-15 18:10

Nytt passersystem och nya postboxar på gång!

Information om planerna på nytt passersystem och nya postboxar lämnades dels i ordinarie stämman 20150428 och dels i extrastämman 20151027 och vi har nu kommit dithän att planerna skall realiseras.

Styrelsen har tagit beslut om att ge i uppdrag till Exista Säkerhet här i Solna att installera passersystmet och till DinBox Sverige AB att leverera och montera nya postboxar.

Bakgrunden i korthet är ett behov av att förbättra säkerheten mot olovligt intrång i portarna och att minska risken för stölder ur postboxarna, det senare särskilt med tanke på s.k. ID-kapningar. Samtidigt moderniseras fastigheten och entréerna får en ordentlig uppfräschning när dagens postboxar ersätts med nya, något som vi kan räkna med höjer värdet.

De stora nyheterna är: Porttelefoner i stället för kodboxar, tags (brickor) i stället för nycklar, elektroniska informationstavlor, bokning av tvättstugor över nätet och tags även till postboxarna. Det innebär bl.a. att den s.k. HN-nyckeln liksom garagenyckeln och postboxnyckeln försvinner liksom bokningstavlor och cylindrar för tvättstugebokningen när projektet är helt genomfört. Dessa funktioner ersätts med en och samma tag. Endast allmänna utrymmen berörs, inte lägenheterna.

Tidplanen just nu (vecka 11) är i grova drag att Exista Säkerhet börjar med ledningsdragning i källare och portar den 2/4, vi planerar för att dela ut tags medio april, DinBox börjar montera de nya boxarna vecka 19 och hela projektet skall vara klart innan midsommar i år. En del av installationsarbetet kommer att medföra oväsen i samband med ingrepp i dörrkarmar etc., dock endast dagtid.

För att skapa en säker övergång planerar vi också med att använda dagens system med nycklar och koder parallellt med det nya fram till en tidpunkt efter sommaren som vi bestämmer längre fram. Detta med undantag för postboxarna där tags skall användas direkt efter monteringen under maj månad.

Vi som arbetar med detta är Robert Skoog (robert@brfpomona.se ), Inge Johansson (inge@brfpomona.se ) och Philip Leiser (philip@leiser.se ).

Vi återkommer naturligtvis löpande och särskilt i årets stämma 28/4 med mer information.

Frösunda 2016-03-14

Robert Skoog e.u.

---------------------------------------------------------------------

New entry system and new letter boxes being planned!

Brf Pomona will install a new entry system where entry phones will replace today´s code boxes and where access to all communal areas such as recycling rooms, bicycle rooms, laundry facilities etc. will be by electronic tag and reader instead of the HN-key as it is today. The new system also replaces the booking cylinders and boards for the laundry rooms. The apartments are not part of this project.

In addition all letter boxes will be replaced by new ones which are i.a. more safe against theft than what is currently the case. Also these will be accessed by using the same tag as for the doors.

Electronic displays are to be mounted in each hallway to be used by Brf Pomona for e.g. news and other types of general information. Booking of laundry rooms can be made using these displays as well as over the internet.

Work will start early April where you will find people from Exista Säkerhet (entry system) and DinBox Sverige (letter boxes) moving around in the building until mid June when the project is finalized. Some of the installation work will be somewhat noisy, it will however be restricted to daytime.

We will however be using today´s keys and codes parallel with the tags until sometime after summer where there will be a cut-over. The actual date will be decided further on. The exeption is the letter boxes where tags will come in use when the boxes have been installed.

We who are working on this are Robert Skoog (mail robert@brfpomona.se ), Inge Johansson (inge@brfpomona.se ) and Philip Leiser (philip@leiser.se ).

Please do not hesitate to contact either of us for questions. We will of course return with more information as the situation evolves.

Frösunda 2016-03-14

Robert Skoog (by commission)

9 mar 2016

Motioner till årsstämma 2016

Av John Severinson | 2016-03-09 21:02

Hej kära medlem,

28 april är det dags för föreningens årsstämma. Du inbjuds att inkomma med motioner till stämman.

Din motion skickas via e-post till styrelsen@brfpomona.se eller läggs skriftligen i föreningens brevlåda.

För att din motion ska behandlas så måste den ha inkommit till styrelsen senast 29 mars. Motionen ska ha en angiven medlem som avsändare. Anonyma motioner behandlas inte. Tänk på att vara konkret i ditt förslag och uttrycka dig kort och koncist.

Varmt välkommen på årsstämma 28 april. Kallelse, inklusive aktuella motioner, kommer att delas ut i slutet på april.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

14 feb 2016

Förslag till val av styrelse 2016 - senast 13:e mars

Av styrelsen | 2016-02-14 18:55

Vill du bidra till att bevara det fina huset där du bor? Vill du veta mer om styrelsearbetet?

Kontakta oss i valberedningen!

Kvinnliga kandidater är varmt välkomna – vi har en mansdominerad styrelse idag och strävar efter en bättre balans.

Vem behövs?

På föreningens stämma den 28:e april skall vi välja ordinarie ledamöter och suppleanter till vår styrelse. Vi har fått bekräftat att flera av den sittande styrelsen är beredd att fortsätta sitt utmärkta arbete. Vi letar efter flera nya kandidater som vill ställa sig upp.

Några särskilda kunskaper är inte nödvändiga, det viktiga är att man har intresset. Det innebär naturligtvis en viss arbetsinsats, men ger också en möjlighet att vara med och påverka i just de frågor som ligger dig varmt om hjärtat. Det är även ett sätt att vara med och bevaka din egen investering i ditt boende.

Är du intresserad av att nomineras för inval i styrelsen, eller om du bara vill veta mer om vad det skulle innebära, ber vi dig kontakta någon i valberedningen (se nedan) senast den 13:e mars.

Är din granne vår nästa styrelsemedlem?

Känner du någon i föreningen som du tycker skulle passa i vår styrelse? I så fall kan du också kontakta valberedningen och ”tipsa” om din favoritkandidat. Vi kommer naturligtvis kontakta den person du föreslår och diskutera med denne. Ingen kommer att nomineras som inte i förväg har blivit tillfrågad och är villig att ställa upp.

Kontakta oss! Vi vill svara på dina frågor.
Valberedning: Hans Bundgaard, Pomonag. 2, Tel: 073 031 2318, hans@ownit.name och
Wendy Broadgate, Signe Tillischg. 2, Tel: 0707-141799, w.broadgate@gmail.com
med hjälp av Daniel Schwickerath, Pomonag. 4, daniel.schwickerath@gmail.com och
Francine Vandousselaere, Frögatan 1, francine.vandousselaere@hotmail.com

8 feb 2016

Cykelrensning inför våren

Av John Severinson | 2016-02-08 22:08

Kära medlem,

Det är tidvis väldigt fullt i föreningens cykelrum. Styrelsen har beslutat att genomföra en cykelrensning, något som ofta efterfrågas. Denna kommer genomföras med hjälp av vår tekniska förvaltare CEMI.

Utdelning av instruktioner kommer ske till samtliga medlemmar 7 mars. Instruktioner kommer även sättas upp på anslagstavlor. Tillsammans med de utdelade instruktionerna finns särskilda buntband. Dessa ska senast två veckor senare ha fästs på cyklar som inte ska tas bort från cykelställ och cykelrum.

Borttagning av cyklar påbörjas i anslutning till påskhelgen. Alla borttagna cyklar förvaras i enlighet med instruktioner från Polisen i tre månader i föreningens förråd. 

Bästa hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

6 feb 2016

Datum för årsstämma

Av John Severinson | 2016-02-06 16:19

Kära medlem,

Styrelsen har satt ett datum för årsstämman 2016. Den kommer äga rum 28 april (en torsdag) klockan 19.00. Formell kallelse kommer delas ut i sedvanlig ordning i den av stadgarna angivna perioden innan stämman, men lägg gärna in datumet i din kalender redan nu. 

Vänligen,
Styrelsen för Brf Pomona