Brf Pomona | 769601-8808
24 sep 2015

Nyheter i september: Extrastämma, stamspolning, OVK med mera

Av John Severinson | 2015-09-24 07:30

Kära medlem,

Månaderna september och oktober är hektiska för vår förening. Här kommer en samlad uppdatering om vad som är på gång.

Extrastämma
På grund av ändrade avskrivningsregler behöver föreningen uppdatera sina stadgar. Detta röstades igenom på ordinarie stämma i maj men behöver bekräftas av två på varandra följande stämmor och därför kommer en extrastämma att sammankallas 27 oktober. Kallelse och förklarande material kommer gå ut framöver men skriv gärna upp detta datum redan nu. På extrastämman behandlas inga motioner.

Stamspolning
För att hålla vår fastighet och i synnerhet våra avloppsstammar i bra skick har styrelsen beslutat att regelbundet utföra stamspolning. Detta kommer avhjälpa flertalet avloppsproblem men medför betyder också att spolningsfirman behöver tillträde till samtliga lägenheter. Spolning av avloppen sker vecka 42-43 och utförare är Lybecks Högtryckstjänst AB. Mer instruktioner gällande tillträde till lägenheterna kommer.

OVK
Förkortningen står för Obligatorisk VentilationsKontroll och är något vi är ålagda att göra regelbundet. Detta betyder att ventilationsfirman behöver tillträde till samtliga lägenheter. OVK sker vecka 44-45 och utförare är Raukas Ventilation AB. Mer instruktioner gällande tillträde till lägenheterna kommer. Det är dessvärre inte möjligt att utföra både OVK och stamspolning under samma period.

Städning av soprum
Styrelsen har utökat det relativt nytecknade avtalet med HSB Städ till att även gälla våra soprum. Detta är ett led i den insats vi har gjort för att öka ordningen och fräschheten i soprummen. Städfirman kommer att städa dessa soprum varje vecka med en mer utförlig städning en gång i månaden. Den första städningen har gjorts i samtliga soprum. Vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt att hålla våra soprum i ordning framöver. Kom ihåg att avfall får enbart slängas i avsedd behållare och ingenting får lämnas på golvet i soprummet. 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Pomona