Brf Pomona | 769601-8808
14 apr 2015

Provinstallation av strömsnål belysning

Av John Severinson | 2015-04-14 07:23

Kära medlem,

Styrelsen har under våren arbetat med ett belysningsprojekt med syfte att byta ut glödlampor och lysrör mot LED-belysning. Målet är en avsevärt sänkt energibelysning dels genom att LED-belysning är strömsnålare men också att moderna LED-armaturer kan utrustas med närvarostyrning.

Provinstallationer har genomförts på flertalet platser:

* Utanför entrédörrar
* I samtliga tvättstugor
* I samtliga soprum (med närvarostyrning)
* I hissen Pomonagatan 4 (med närvarostyrning)
* I trapphus Pomonagatan 4 (med närvarostyrning)

Under dagen (14 april) kommer provinstallation även ske:

* På innergården, gångbelysning (1 lampa)
* I takpanel på Anders Lundströms gata 10

Styrelsens avsikt är att på kommande styrelsemöte besluta om införande av LED-belysning i alla föreningens gemensamma utrymmen. Den beräknade energibesparingen är på hela 85% av nuvarande belysnings estimerade förbrukning och investeringen har en återbetalningstid på cirka 6 år.

Vi vill inför det beslutet gärna bjuda in till synpunkter på dessa provinstallationer. Maila gärna styrelsen med dina tankar!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona