Brf Pomona | 769601-8808
16 feb 2015

Förslag till val av styrelse 2015 senast 12 april

Av John Severinson | 2015-02-16 11:37

På föreningens stämma den 28:e april 2015 skall vi välja ordinarie ledamöter och suppleanter till vår styrelse. Stadgarna anger att minst tre och högst fem ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter skall ingå i styrelsen.

Glädjande nog har valberedningen fått bekräftat att nästan hela den sittande styrelsen är beredd att fortsätta sitt utmärkta arbete, dels genom fortsättning av pågående mandat och dels genom omval. Detta med ett undantag vilket innebär att vi just nu behöver förslag på en suppleant.

Föreningens styrelse har alltid arbetat med delegering av arbetsuppgifter vilket innebär att även suppleanterna har meningsfulla uppgifter att fylla. Några särskilda kunskaper är inte nödvändiga, det viktiga är att man har intresset.

Det innebär naturligtvis en viss arbetsinsats, men ger också en möjlighet att vara med och påverka i just de frågor som ligger Dig varmt om hjärtat. Det är även ett sätt att vara med och bevaka Din egen investering i Ditt boende.

Styrelsen har länge varit mansdominerad av den enda anledningen att kvinnliga kandidater inte anmäler sig. Det är väl högt på tiden att det blir ändring på detta, eller……?

Är Du intresserad av att nomineras för inval i styrelsen som suppleant, eller om Du bara vill veta mer om vad det skulle innebära, ber vi Dig kontakta någon i valberedningen (se nedan) senast den 12:e april.

Är din granne vår nästa styrelsemedlem?
Känner Du någon i föreningen som Du tycker skulle passa i vår styrelse? I så fall kan Du också kontakta valberedningen och ”tipsa” om Din favoritkandidat. Vi kommer naturligtvis kontakta den person Du föreslår och diskutera med denne. Ingen kommer att nomineras som inte i förväg har blivit tillfrågad och är villig att ställa upp. Tveka i så fall inte att höra av Dig till oss i valberedningen med Ditt förslag.

Valberedningen
Wendy Broadgate, Signe Tillischgatan 2, 0707-141799, w.broadgate@gmail.com
Roland Bjurling, Pomonagatan 2, 0704-246803, roland.bjurling@ownit.nu
Robert Skoog, Anders Lundströms gata 10, 072-233 4317, robert.skoog@cognitionconsulting.se

9 feb 2015

Motioner till årsstämman och dålig mobiltäckning med Telia

Av John Severinson | 2015-02-09 22:20

Hej kära medlem,

Motioner till årsstämman
Den 28 april är det som tidigare meddelats dags för årsstämma. Nu är det dags att skriva motioner till stämman. Din motion kan skickas till styrelsen@brfpomona.se, kan laddas upp via "Kontakta oss" på föreningens hemsida eller kan läggas i föreningens brevlåda på Pomonagatan 4.

För att din motion ska behandlas så måste den ha inkommit till styrelsen senast 6 mars. Motionen ska ha en angiven medlem som avsändare. Anonyma motioner behandlas inte. Tänk på att vara konkret i ditt förslag och uttrycka dig kort och koncist.

Dålig täckning med Telia
Styrelsen har uppmärksammat att många medlemmar som har Telia som mobiloperatör har dålig täckning i sina lägenheter. Denna fråga har vi därför försökt driva mot Telia men dessvärre utan större framgångar. Man hänvisar till "kommande utbyggnad inom 6 månader", något som meddelats flertalet gånger de senaste åren utan förbättring. Vi har dock inte riktigt givit upp än och det borde inte du göra heller. Enligt principen "ju fler som felanmäler desto viktigare blir ärendet" så vill vi uppmuntra alla medlemmar som upplevt problem att ta kontakt med Telia. Använd till exempel formuläret "Inte nöjd med tidigare kontakt" och hänvisa till styrelsens kontakt. Du kan också ringa kundtjänst på telefonnummer 90 200.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona
 

3 feb 2015

Datum för årsstämma och nya regler för ombyggnad

Av John Severinson | 2015-02-03 19:42

Hej kära medlem,

Snart är det dags igen för årsstämma. Du kan redan nu skriva upp datumet 28 april klockan 19:00 i din kalender. Styrelsen återkommer med stadgeenlig kallelse. 

Styrelsen har antagit nya regler för ombyggnation. Syftet är att säkerställa ett långsiktigt bevarande av fastighetens, och därmed våra lägenheters, värde. Reglerna innebär bland annat att ombyggnation av våtrum alltid ska utföras av behörig hantverkare och att styrelsen ska meddelas. 

Reglerna finns på hemsidan:
http://www.brfpomona.se/sidor/regler-vid-ombyggnation

Vi vill också påpeka att trots vår ansats att göra fint i soprummen så har redan ordningen störts då någon ställt ner en dörr och en datorskärm i grovsoprummet. Detta medför ökade kostnader och är inte okej. Fortsätter ordningen misskötas måste styrelsen överväga andra åtgärder och i extrema fall kan det leda till att grovsoprummet stängs.

A short summary in English:

  • The annual general meeting is scheduled for April 28th 19:00.
  • The board has decided on new rules for apartment reconstructions, please read: http://www.brfpomona.se/sidor/rules-for-apartment-reconstruction
  • Please keep tidy in the recycling rooms. Despite recent efforts several new non-allowed items have been left in the bigger recycling room. If this continues the board will have to evaluate other actions going forward. 

Vänliga hälsningar/best regards,
Styrelsen i Brf Pomona