Brf Pomona | 769601-8808
13 dec 2015

Energisnål LED-belysning

Av Olof Nordström | 2015-12-13 13:23

Styrelsen beslutade på hösten 2014 att undersöka förutsättningarna för att i vår förening minska elförbrukningen i våra allmänna utrymmen. 

Under längre perioder under 2015 har vi haft belysningsinstallationer på prov i olika utrymmen från olika leverantörer av LED-ljuskällor med och utan närvarostyrning. LED belysning med i de flesta fall närvarostyrning har därefter installerats i trapphusen, hissarna, källargångar, garage, tvättstugor, soprum, innergården etc. 

Vad händer nu?

Det som nu återstår är att byta ut befintlig belysning i medlemmarnas källarförråd. Här vill vi ersätta den glödlampa som en gång fungerade och naturligtvis även de som ännu fungerar mot en LED-lampa med en s.k E27-fattning. Detta hade vi tänkt skulle ske med hjälp av CEMI vår fastighetsförvaltare onsdagen den 13 jan 2016 med början kl 07.00.

Som du förstår kommer det att krävas tillträde till de förråden som är berörda vilka är de förråd där det i dag finns armatur och/eller lampsockel installerad.

Till berörda medlemmar kommer vi att skicka separat meddelande för att informera om hur vi har planerat bytet till LED-lampa i källarförråden.  

Men redan nu ber vi dig som har en armatur eller lampsockel i förrådet att frilägga området kring och nedanför lampan i förrådet så att det är möjligt att installera LED lampan.

Bästa hälsningar,

Styrelsen
Brf Pomona