Brf Pomona | 769601-8808
18 nov 2015

Pågående projekt och avgiftsfri månad

Av John Severinson | 2015-11-18 22:42

Kära medlem, här följer viktig information om flera frågor.

Låsprojektet
På extrastämman informerade vi om det pågående låsprojektet i vilket vi ämnar höja fastighetens skalskydd och postskydd. Projektet tuffar på och nu finns på föreningshemsidan en sida med information om var vi står, i synnerhet för den som inte var på extrastämman.

Stamspolning
Stamspolningen har genomförts med lyckat resultat. Som ofta med stamspolningar har vissa följdfel uppstått men vi hoppas att dessa nu ska vara avklarade. Leverantören Lybecks har uppmärksammat ett antal brister och vi kommer att informera om upptäckta brister som kräver åtgärd från medlemmar.

Obligatorisk ventilationskontroll
OVK har genomförts och besiktningsprotokoll kommer lämnas till styrelsen av leverantören Raukas. Föreningen återkommer till de medlemmar som behöver vidta åtgärder. Några medlemmar har inte gjort bostaden tillgänglig för Raukas vilket inte är bra. OVK är en föreskriven kontroll och det är viktigt att var och en följer utdelade instruktioner.

En uppsamlingsomgång kommer att genomföras 10 december. De som berörs av detta kommer bli aviserade av Raukas och nycklar till lägenheter som inte kunnat kontrolleras kan lämnas i föreningens brevlåda samma dag mellan 07.00-08.00. Observera att denna extrakontroll medför merkostnader för föreningen vilket därmed betalas av oss alla, i synnerhet den övervägande majoritet som faktiskt gjorde sina lägenheter tillgängliga enligt instruktion. En framtida möjlighet kan vara att de medlemmar som inte tillgängliggjort sin lägenhet får betala den extra insatsen men styrelsen hoppas att vi slipper gå så långt.

Ekonomiskt resultat
Föreningens ekonomi är fortsatt mycket bra och vi har en välfylld kassa. Detta bland annat därför att vi lyckats förhandla ned räntorna på våra lån till en låg nivå långt under vår budget. Därför har styrelsen beslutat om en tidig julklapp i form av en avgiftsfri månad som äger rum i januari 2016. Vi kommer därutöver kunna göra en extra amortering på våra lån.

Byte av lampor i förråd
Styrelsen har för avsikt att genomföra ett byte av ljuskällor även i de förråd som i dag har lampor. För det kommer det dock krävas tillträde till förråden i fråga. Vi tittar just nu på hur det enklast låter sig göras och återkommer i frågan.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

8 nov 2015

Ny leverantör för fastighetsjour

Av John Severinson | 2015-11-08 14:18

Föreningen byter från och med fredag 13 november (passande datum?) leverantör för fastighetsjour till Dygnet Runt Jour (från tidigare Jourmontör). Fastighetsjouren är den leverantör som på jourtid (kvällar och helger) gör utryckningar till föreningens fastighet i akuta fall. Det kan röra sig om vattenläckor, glasskador, elavbrott eller dylikt.

Telefonsamtal till jouren från och med ovanstående datum ska ske på nytt telefonnummer: 08-18 70 00.

Observera att jourutryckningar och telefonsamtal till fastighetsjouren kostar föreningen mycket pengar. Detta ska bara nyttjas i akuta fall! Felanmälan av icke-akuta frågor eller ärenden som ligger inom medlemmens eget ansvar kan komma att vidarefaktureras denne. Ställ dig alltid frågan "kan det här vänta till nästa vardag?" innan du ringer fastighetsjouren, men kontakta dem alltid om det finns risk för att fastigheten kan ta skada.