Brf Pomona | 769601-8808
21 okt 2015

Kommentarer kring ändring av stadgar

Av John Severinson | 2015-10-21 23:17

Kära medlem,

På extrastämman 27 oktober röstar föreningens medlemmar om antagandet av nya stadgar. Detta är en viktig ändring då förändrade avskrivningsregler gör att vi måste ändra ordalydelsen i stadgarna för hur föreningens ekonomi ska skötas. Samtidigt har vi passat på att modernisera stadgarna för att reflektera nya regler för andrahandsuthyrning samt överlag göra stadgarna lättare att förstå.

På föreningens hemsida finns nu både nuvarande stadgar och det nya förslaget att läsa. Förutom det finns kommentar från styrelsen och kommentar från vår förvaltare SBC.

Klicka här för att ta del av dessa dokument.

Vi hoppas att vi ses på extrastämman nästa vecka.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

18 okt 2015

Datum för OVK

Av John Severinson | 2015-10-18 10:55

Planeringen för OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är nu färdig. Nedan finner du de datum som gäller. Tillträde krävs till samtliga lägenheter på respektive adress under dagen. Närmare instruktioner kommer delas närmare datumen i fråga.

  • 27/10: Pomonag 2
  • 28/10: Pomonag 4
  • 29/10: ALG 10
  • 30/10 ALG 12
  • 2/11: STG 2
  • 3/11: STG4
  • 4/11: FG1
  • 5/11: GIIIB 43
  • 6/11: GIIIB 41
  • 9/11: GIIIB 39