Brf Pomona | 769601-8808
10 jan 2015

Ommålningar

Av John Severinson | 2015-01-10 18:13

Hej kära medlem,

Vi börjar året genom att måla om i trapphusen på Pomonagatan 2 och Frögatan 1. Denna åtgärd är ett led i en större ambition att systematiskt måla om alla trapphus. De trapphus som ännu inte målats om kommer att tas om hand framöver.

Vi vill också rikta ett stort tack till de medlemmar som tagit initiativ att förbättringsmåla skavanker i hissarna på Pomonagatan 2 och Signe Tillischgatan 4 - tack! Om du vill göra en insats i hissen där du bor så har styrelsen pensel och färg - kontakta oss för detta.

Gott nytt år!
Styrelsen för Brf Pomona