Brf Pomona | 769601-8808
14 jul 2014

Uppdatering kring NCC-ärendet

Av John Severinson | 2014-07-14 22:39

Kära medlem,

Den sista större etappen i det pågående reklamationsärendet med fastighetens byggherre NCC omfattar ett antal lägenheters avlopp där bakfall konstaterats. Filmning av avloppen har genomförts och NCC har sedermera valt en entreprenör som kommer att utföra arbetet.

Nu står det klart att arbetet inleds 18 augusti och är begränsat till portarna Gustav III:s Boulevard 41 och 43. Berörda medlemmar har separat kontakt med entreprenör och NCC. Arbetet kommer utföras mellan 8-16 på vardagar och pågå i cirka 3 månader. Arbetet är preliminärt tänkt att utföras på två lägenheter i taget.

Glad sommar!
Styrelsen i Brf Pomona