Brf Pomona | 769601-8808
13 jun 2014

Askhink vid grillplats

Av John Severinson | 2014-06-13 14:19

En plåthink med lock avsedd för aska från föreningens grill kommer inom kort placeras vid grillplatsen och den kommer även att tömmas regelbundet genom vår trädgårdsfirmas försorg. Till hinken hör även en spade för att raka ut askan från grillen.

Eventuella engångsgrillar kastas, väl släckta, dock fortfarande i någon av de två stora papperskorgarna med grönt lock vid grillplatsen.