Brf Pomona | 769601-8808
28 maj 2014

Årsredovisning, stämmoprotokoll och entrédörrar

Av John Severinson | 2014-05-28 08:34

Hej kära medlem,

Nu finns årsredovisningen för budgetåret 2013 samt protokollet från årsstämman avseende verksamhetsåret 2013/2014 på hemsidan. Du hittar filerna i menyn "För medlemmar" och därefter "Stadgar och årsredovisning". 

Vi vill också passa på att påminna om vikten av att stänga entrédörrarna efter sig. Ställer man upp dörren och lämnar den öppen så riskerar vi att få påhälsning av bedragare, tjuvar, skadedjur och dylika oönskade gäster. Stäng därför igen porten efter dig och stäng gärna portar du ser har ställts upp. 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

26 maj 2014

Sopning av garaget

Av John Severinson | 2014-05-26 08:16

Den årliga sopningen av garaget är beställd till måndag 16 juni och utförs under arbetstid. Medlemmar med garageplats uppmanas därför att ta ut sin bil/motorcykel från garaget denna dag så sopbilen kommer fram.

20 maj 2014

Byte av skadedjurssanerare

Av John Severinson | 2014-05-20 07:08

Vi har tidigare skrivit om att föreningen bytt försäkringsbolag från Trygg-Hansa till Gjensidige. Därför vill vi nu uppmärksamma på att detta medför byte av utförare i händelse av skadedjur då Gjensidige använder sig av Anticimex medan Trygg-Hansa använde Nomor.

Tidigare kontakter med Nomor ska därför ersättas av Anticimex. Uppmärksammar du skadedjur som exempelvis silverfiskar i lägenheten eller gnagare (utan AIK-halsduk) på gården så tar du kontakt med Anticimex. Vid frågor om försäkring hänvisar du till försäkringsavtal med Gjensidige.