Brf Pomona | 769601-8808
29 apr 2014

Glöm inte årsstämman!

Av John Severinson | 2014-04-29 19:05

6 maj, en vecka från i dag, är det årsstämma i Brf Pomona. Glöm inte det!

Vi håller till på restaurang Taste på Telegrafgatan 6B det vill säga bortanför Frösunda Torg och stämman inleds klockan 19.00. Enklare förtäring (fika) för de som är anmälda serveras från 18.30.

2 apr 2014

Är du vår nästa styrelsemedlem?

Av John Severinson | 2014-04-02 17:45

På föreningens stämma den 6:e maj 2014 skall vi välja ordinarie ledamöter och suppleanter till vår styrelse. Stadgarna anger att minst tre och högst fem ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter skall ingå i styrelsen. Valberedningen söker därför medlemmar som är beredda att deltaga i styrelsearbetet och vi har gärna ett ”överskott” av intresserade. Särskilt viktigt för fastighetens fortsatta skötsel är kunskap om ekonomi, avtal, information, upphandling, försäkringsfrågor, gällande regelverk för Brf. samt hyresavtal. Det innebär naturligtvis en viss arbetsinsats, men ger också en möjlighet att vara med och påverka i just de frågor som ligger Dig varmt om hjärtat. Det är även ett sätt att vara med och bevaka Din egen investering i Ditt boende.

Är Du intresserad av att nomineras för inval i styrelsen som ledamot eller suppleant, eller om du vill veta mer om vad det skulle innebära, ber vi Dig kontakta någon i valberedningen (se nedan) senast den 24:e april.

Är din granne vår nästa styrelsemedlem?
Känner Du någon i föreningen som Du tycker skulle passa i vår styrelse? I så fall kan Du också kontakta valberedningen och ”tipsa” om Din favoritkandidat. Vi kommer naturligtvis kontakta den person Du föreslår och diskutera med denne. Ingen kommer att nomineras som inte i förväg har blivit tillfrågad och är villig att ställa upp. Tveka i så fall inte att höra av Dig till oss i valberedningen med Ditt förslag.

Valberedningen
Wendy Broadgate, Signe Tillisch gata 2, 0709-662181, w.broadgate@gmail.com
Roland Bjurling, Pomonagatan 2, 0704-246803, roland.bjurling@ownit.nu
Robert Skoog, Anders Lundströms gata 10, 072-233 4317, robert.skoog@cognitionconsulting.se