Brf Pomona | 769601-8808
14 mar 2014

Ny ordningsregel, åtgärder i garaget och Frösundadagen

Av John Severinson | 2014-03-14 08:14

Hej kära medlem,

Uppdaterade ordningsregler
På senaste styrelsemötet beslutade Brf Pomonas styrelse om ett tillägg till ordningsreglerna på förekommen anledning. Tillägget reglerar störande ljud som härstammar från ombyggnation i lägenheterna, exempelvis borrning, spikning eller sågning. 

Så här lyder tillägget:

Arbete som ger upphov till störande ljud, exempelvis borrning, sågning eller spikning, får endast ske mellan 08-20. Vid arbete som kommer ske under en längre tid, exempelvis i flera dagar, bör du informera dina grannar i förväg.

Utöver de konkreta tidsgränserna gäller förstås sunt förnuft. För att grämja god grannsämja bör du undvika att till exempel borra i lägenheten en söndagmorgon eller fredag-lördag vid middagstid.

Åtgärder i garaget
NCC:s aktiviteter (med anledning av det pågående reklamationsärendet) pågår för fullt i garaget och beräknas vara klara denna vecka. En ny betongsockel kommer att gjutas upp och därefter tätas med epoxy så att vattnet leds av varpå ny plåt monteras runt ventilatonsutrymmet. Utöver det har en pump i garaget bytts ut mot en mer robust variant för att undvika översvämningsproblem framöver.

Frösundadagen söker frivilliga
Varje år arrangerar föreningen Vi i Frösunda (i vilken Brf Pomona är medlem) en händelse vid namn Frösundadagen där olika aktiviteter erbjuds. Detta brukar vara mycket uppskattat. I år lider man emellertid av manfall i programkommittén och efterlyser frivilliga som kan hjälpa till. Kommittén träffas månadsvis och hjälps åt med sysslor som artistbokning, sponsorjakt, framtagning av programblad, med mera. Om du kan tänka dig att ställa upp kontaktar du mario@frosundadagen.com eller ulf@frosundadagen.com.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

9 mar 2014

Påsar för matavfall

Av John Severinson | 2014-03-09 10:36

Har påsarna för matavfall tagit slut i ditt soprum? Bege dig då till soprummen på antingen Signe Tillischgatan 2 eller Pomonagatan 4. Där finns nämligen kartonger med fler påsar.

Du får förstås gärna ta med dig extra påsar tillbaka till det soprum där det var slut. Bra är om du då klipper upp plastbandet så att inte påsarna behöver tas buntvis.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona