Brf Pomona | 769601-8808
9 dec 2014

Avgifter, växter och belysning mm.

Av John Severinson | 2014-12-09 07:44

Hej kära medlem,

Styrelsen har beslutat att mot bakgrund av föreningens goda ekonomi lämna avgifterna oförändrade för 2015.

De växter som finns i vissa trapphus är tidigare donationer till föreningen. Ansvaret för dessa delas av medlemmarna i trappuppgången och handhas därmed inte av vår Trädgårdsgrupp. Vill man att växterna ska vara kvar och se fina ut så är det bäst att man hjälper till att sköta om dem.

Vi har under oktober-november haft ett par incidenter där skolungdomar från närliggande skolor gömmer sig i våra trapphus (ofta på källarplanen) och ibland äter medhavd mat för att därefter lämna skräp och kladd efter sig. Det är viktigt att vi hjälps åt att påtala olämpligheten i detta när vi uppmärksammar det. En stor eloge också till medlemmen Anna Arnlund som rådigt ingrep med papper och trasa för att städa i ordning i G3B 41 när detta inträffade.

Vi har i samband med utredning av avloppsproblem fått en pekpinne från VVS-experterna som påpekar vitsen att rengöra golvbrunnarna men också frånluftsdonet i badrummen. Detta skruvas inte loss utan dras ut i sin helhet för att kunna rengöras. Om detta inte utförs så sätter ventilationsröret med tiden igen.

Styrelsen har beslutat att inleda en satsning för mer energisnål belysning. Till en början kommer vi att byta ut vanliga lysrör mot LED-lysrör i en av tvättstugorna på försök samt även byta armaturer i ett (än så länge inte beslutat) våningsplan till LED-armaturer med rörelsedetektor. Med detta hoppas vi att både spara energikostnader och minska vårt ekologiska fotavtryck. Vi får anledning att återkomma till detta när försöket är avslutat.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona