Brf Pomona | 769601-8808
9 dec 2014

Avgifter, växter och belysning mm.

Av John Severinson | 2014-12-09 07:44

Hej kära medlem,

Styrelsen har beslutat att mot bakgrund av föreningens goda ekonomi lämna avgifterna oförändrade för 2015.

De växter som finns i vissa trapphus är tidigare donationer till föreningen. Ansvaret för dessa delas av medlemmarna i trappuppgången och handhas därmed inte av vår Trädgårdsgrupp. Vill man att växterna ska vara kvar och se fina ut så är det bäst att man hjälper till att sköta om dem.

Vi har under oktober-november haft ett par incidenter där skolungdomar från närliggande skolor gömmer sig i våra trapphus (ofta på källarplanen) och ibland äter medhavd mat för att därefter lämna skräp och kladd efter sig. Det är viktigt att vi hjälps åt att påtala olämpligheten i detta när vi uppmärksammar det. En stor eloge också till medlemmen Anna Arnlund som rådigt ingrep med papper och trasa för att städa i ordning i G3B 41 när detta inträffade.

Vi har i samband med utredning av avloppsproblem fått en pekpinne från VVS-experterna som påpekar vitsen att rengöra golvbrunnarna men också frånluftsdonet i badrummen. Detta skruvas inte loss utan dras ut i sin helhet för att kunna rengöras. Om detta inte utförs så sätter ventilationsröret med tiden igen.

Styrelsen har beslutat att inleda en satsning för mer energisnål belysning. Till en början kommer vi att byta ut vanliga lysrör mot LED-lysrör i en av tvättstugorna på försök samt även byta armaturer i ett (än så länge inte beslutat) våningsplan till LED-armaturer med rörelsedetektor. Med detta hoppas vi att både spara energikostnader och minska vårt ekologiska fotavtryck. Vi får anledning att återkomma till detta när försöket är avslutat.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona 

28 okt 2014

Inbjudan till Ljusfesten vid Brunnsviken

Av John Severinson | 2014-10-28 21:50

2 november 2014 är det dags för Ljusfesten vid Brunnsviken som arrangeras av Haga-Brunnsvikens Vänner. En stor mängd arrangemang äger rum under eftermiddagen och kvällen runtom Brunnsviken, däribland fackeltåg.

Vill du vara med i detta fackeltåg eller ta del av någon av alla händelser under eftermiddagen? 

Klicka här för att få mer information!

19 okt 2014

Container för grovsopor

Av John Severinson | 2014-10-19 10:27

Hej,

Styrelsen har beställt en container för insamling av grovsopor. Containern kommer att stå uppställd i valvet på Anders Lundströms gata 10-12 mellan 14 november (08:00) och 17 november (08:00), det vill säga fredag-måndag.

Som vanligt får den användas enbart av föreningens medlemmar och får inte användas till byggavfall eller miljöfarligt avfall (såsom målarfärg, etc). Använd den exempelvis till att rensa ut cyklar från cykelställ och cykelrum. 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

15 sep 2014

Brandvarnare och skador i trapphus

Av John Severinson | 2014-09-15 22:05

Kära medlem,

Sommaren börjar lida mot sitt slut och kallare väder är på intåg. Föreningen står dock väldigt väl rustad för den kommande hösten och vintern och vår ekonomi är fortsatt god. Här kommer två informationsbitar.

Det första gäller brandvarnare. Det har gått drygt tio år sedan vår fastighet färdigställdes och många brandvarnare i våra lägenheter har funnits här sedan dess. Brandvarnare har dock en bäst före-tid på cirka 10 år. Det är medlemmens eget ansvar att tillse att brandvarnare finns och fungerar så låt detta meddelande vara en påminnelse om att det kan vara dags för byte. Exempelvis IKEA har billiga och högkvalitativa brandvarnare. För de medlemmar som vill ha assistans med montering kan detta fås genom vaktmästaren hos CEMI. Detta sker på medlemmens egen räkning.

Vidare har vi då och då problem med skador i våra trapphus vid till exempel inflytt, utflytt eller leverans av beställda varor av det större slaget. Styrelsen har beslutat att det från och med nu är den enskilde medlemmen som ansvarar för skador som uppstår av tredjepartsleverantör som medlemmen anlitat, exempelvis transportfirma. När sådana skador uppstår kommer föreningen tillse att skadorna åtgärdas och därefter debitera medlemmen som i sin tur får driva egen ersättningsfråga mot den tredje parten.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

11 aug 2014

Öppet hus i föreningsförråd och filterförsäljning

Av John Severinson | 2014-08-11 22:29

Hej kära medlem,

Lördagen 30 augusti klockan 10-12 kommer föreningens förråd på Gustav III:s Boulevard 41 (en trappa ner) att vara öppet.

Föreningens styrelse avser tömma förrådet på dess nuvarande pinaler för att förbereda för annan framtida användning (men vad det blir är ej beslutat i dagsläget). I förrådet finns i dag i huvudsak köksluckor som blivit över vid husets byggnation, dock enbart till överskåp. 

I samband med detta kommer också försäljning av ventilationsfilter till filterluckor under fönster (tilluft) att ske. Dessa filter kostar 50 kronor styck vilket betalas kontant på plats med jämna pengar.

Vid frågor kontaktar du Frans Benson eller Tassos Grigoriadis.

14 jul 2014

Uppdatering kring NCC-ärendet

Av John Severinson | 2014-07-14 22:39

Kära medlem,

Den sista större etappen i det pågående reklamationsärendet med fastighetens byggherre NCC omfattar ett antal lägenheters avlopp där bakfall konstaterats. Filmning av avloppen har genomförts och NCC har sedermera valt en entreprenör som kommer att utföra arbetet.

Nu står det klart att arbetet inleds 18 augusti och är begränsat till portarna Gustav III:s Boulevard 41 och 43. Berörda medlemmar har separat kontakt med entreprenör och NCC. Arbetet kommer utföras mellan 8-16 på vardagar och pågå i cirka 3 månader. Arbetet är preliminärt tänkt att utföras på två lägenheter i taget.

Glad sommar!
Styrelsen i Brf Pomona

13 jun 2014

Askhink vid grillplats

Av John Severinson | 2014-06-13 14:19

En plåthink med lock avsedd för aska från föreningens grill kommer inom kort placeras vid grillplatsen och den kommer även att tömmas regelbundet genom vår trädgårdsfirmas försorg. Till hinken hör även en spade för att raka ut askan från grillen.

Eventuella engångsgrillar kastas, väl släckta, dock fortfarande i någon av de två stora papperskorgarna med grönt lock vid grillplatsen.

28 maj 2014

Årsredovisning, stämmoprotokoll och entrédörrar

Av John Severinson | 2014-05-28 08:34

Hej kära medlem,

Nu finns årsredovisningen för budgetåret 2013 samt protokollet från årsstämman avseende verksamhetsåret 2013/2014 på hemsidan. Du hittar filerna i menyn "För medlemmar" och därefter "Stadgar och årsredovisning". 

Vi vill också passa på att påminna om vikten av att stänga entrédörrarna efter sig. Ställer man upp dörren och lämnar den öppen så riskerar vi att få påhälsning av bedragare, tjuvar, skadedjur och dylika oönskade gäster. Stäng därför igen porten efter dig och stäng gärna portar du ser har ställts upp. 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

26 maj 2014

Sopning av garaget

Av John Severinson | 2014-05-26 08:16

Den årliga sopningen av garaget är beställd till måndag 16 juni och utförs under arbetstid. Medlemmar med garageplats uppmanas därför att ta ut sin bil/motorcykel från garaget denna dag så sopbilen kommer fram.

20 maj 2014

Byte av skadedjurssanerare

Av John Severinson | 2014-05-20 07:08

Vi har tidigare skrivit om att föreningen bytt försäkringsbolag från Trygg-Hansa till Gjensidige. Därför vill vi nu uppmärksamma på att detta medför byte av utförare i händelse av skadedjur då Gjensidige använder sig av Anticimex medan Trygg-Hansa använde Nomor.

Tidigare kontakter med Nomor ska därför ersättas av Anticimex. Uppmärksammar du skadedjur som exempelvis silverfiskar i lägenheten eller gnagare (utan AIK-halsduk) på gården så tar du kontakt med Anticimex. Vid frågor om försäkring hänvisar du till försäkringsavtal med Gjensidige.

29 apr 2014

Glöm inte årsstämman!

Av John Severinson | 2014-04-29 19:05

6 maj, en vecka från i dag, är det årsstämma i Brf Pomona. Glöm inte det!

Vi håller till på restaurang Taste på Telegrafgatan 6B det vill säga bortanför Frösunda Torg och stämman inleds klockan 19.00. Enklare förtäring (fika) för de som är anmälda serveras från 18.30.

2 apr 2014

Är du vår nästa styrelsemedlem?

Av John Severinson | 2014-04-02 17:45

På föreningens stämma den 6:e maj 2014 skall vi välja ordinarie ledamöter och suppleanter till vår styrelse. Stadgarna anger att minst tre och högst fem ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter skall ingå i styrelsen. Valberedningen söker därför medlemmar som är beredda att deltaga i styrelsearbetet och vi har gärna ett ”överskott” av intresserade. Särskilt viktigt för fastighetens fortsatta skötsel är kunskap om ekonomi, avtal, information, upphandling, försäkringsfrågor, gällande regelverk för Brf. samt hyresavtal. Det innebär naturligtvis en viss arbetsinsats, men ger också en möjlighet att vara med och påverka i just de frågor som ligger Dig varmt om hjärtat. Det är även ett sätt att vara med och bevaka Din egen investering i Ditt boende.

Är Du intresserad av att nomineras för inval i styrelsen som ledamot eller suppleant, eller om du vill veta mer om vad det skulle innebära, ber vi Dig kontakta någon i valberedningen (se nedan) senast den 24:e april.

Är din granne vår nästa styrelsemedlem?
Känner Du någon i föreningen som Du tycker skulle passa i vår styrelse? I så fall kan Du också kontakta valberedningen och ”tipsa” om Din favoritkandidat. Vi kommer naturligtvis kontakta den person Du föreslår och diskutera med denne. Ingen kommer att nomineras som inte i förväg har blivit tillfrågad och är villig att ställa upp. Tveka i så fall inte att höra av Dig till oss i valberedningen med Ditt förslag.

Valberedningen
Wendy Broadgate, Signe Tillisch gata 2, 0709-662181, w.broadgate@gmail.com
Roland Bjurling, Pomonagatan 2, 0704-246803, roland.bjurling@ownit.nu
Robert Skoog, Anders Lundströms gata 10, 072-233 4317, robert.skoog@cognitionconsulting.se

14 mar 2014

Ny ordningsregel, åtgärder i garaget och Frösundadagen

Av John Severinson | 2014-03-14 08:14

Hej kära medlem,

Uppdaterade ordningsregler
På senaste styrelsemötet beslutade Brf Pomonas styrelse om ett tillägg till ordningsreglerna på förekommen anledning. Tillägget reglerar störande ljud som härstammar från ombyggnation i lägenheterna, exempelvis borrning, spikning eller sågning. 

Så här lyder tillägget:

Arbete som ger upphov till störande ljud, exempelvis borrning, sågning eller spikning, får endast ske mellan 08-20. Vid arbete som kommer ske under en längre tid, exempelvis i flera dagar, bör du informera dina grannar i förväg.

Utöver de konkreta tidsgränserna gäller förstås sunt förnuft. För att grämja god grannsämja bör du undvika att till exempel borra i lägenheten en söndagmorgon eller fredag-lördag vid middagstid.

Åtgärder i garaget
NCC:s aktiviteter (med anledning av det pågående reklamationsärendet) pågår för fullt i garaget och beräknas vara klara denna vecka. En ny betongsockel kommer att gjutas upp och därefter tätas med epoxy så att vattnet leds av varpå ny plåt monteras runt ventilatonsutrymmet. Utöver det har en pump i garaget bytts ut mot en mer robust variant för att undvika översvämningsproblem framöver.

Frösundadagen söker frivilliga
Varje år arrangerar föreningen Vi i Frösunda (i vilken Brf Pomona är medlem) en händelse vid namn Frösundadagen där olika aktiviteter erbjuds. Detta brukar vara mycket uppskattat. I år lider man emellertid av manfall i programkommittén och efterlyser frivilliga som kan hjälpa till. Kommittén träffas månadsvis och hjälps åt med sysslor som artistbokning, sponsorjakt, framtagning av programblad, med mera. Om du kan tänka dig att ställa upp kontaktar du mario@frosundadagen.com eller ulf@frosundadagen.com.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

9 mar 2014

Påsar för matavfall

Av John Severinson | 2014-03-09 10:36

Har påsarna för matavfall tagit slut i ditt soprum? Bege dig då till soprummen på antingen Signe Tillischgatan 2 eller Pomonagatan 4. Där finns nämligen kartonger med fler påsar.

Du får förstås gärna ta med dig extra påsar tillbaka till det soprum där det var slut. Bra är om du då klipper upp plastbandet så att inte påsarna behöver tas buntvis.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

16 feb 2014

Årsstämma, nytt försäkringsbolag och NCC-uppdatering

Av John Severinson | 2014-02-16 09:00

Hej kära medlem,

Årsstämma 6 maj
Årsstämman nalkas. Boka in datumet 6 maj i din kalender redan nu. Kallelse kommer att delas ut skriftligen i brevlådorna och närmare inpå mötet kompletteras med årsredovisning och verksamhetsberättelse. Deadline för motioner är 1 april. Passa på att påverka vad föreningen och dess styrelse ska ägna sig åt. 

Nytt försäkringsbolag - Gjensidige
Styrelsen har bytt försäkringsbolag för föreningen till Gjensidige Försäkringar och har därmed kunnat få en mer omfattande försäkring utan ökad kostnad. Precis som tidigare så är det så kallade bostadsrättstillägget kollektivt upphandlat via föreningens försäkring och därmed behöver du inte ha ett sådant tillägg till din hemförsäkring. Kontaktuppgifter till Gjensidige vid skada hittar du på föreningens hemsida under "Felanmälan".

NCC-uppdatering
Reklamationsärendet mot NCC har gått stadigt framåt. Flera delar är nu slutförda, däribland lagning av läckande altanfogar samt skador i fasadputs. Golvet i entrén på Pomonagatan 2 är lagat och ett antal mindre skavanker har korrigerats. Ännu återstår en del arbete och ärendet är inte vid vägs ände än.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

31 jan 2014

Dubbla aviseringar från SBC

Av John Severinson | 2014-01-31 07:49

Hej,

Som det verkar har aviseringarna ännu en gång kommit dubbelt från SBC. Detta är förstås felaktigt.

Vi är i dialog med SBC för att uppmana dem att lösa problemet framöver. Om du har mottagit dubbla avier (exempelvis via e-faktura) så kontrollerar du först att de har samma OCR-nummer och kan i detta fall helt enkelt ta bort den ena.

Om de inte har samma OCR-nummer eller om du av annan anledning stöter på patrull så tar du kontakt med SBC:s kundtjänst på 0771-722 722 eller kundtjanst@sbc.se.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona genom John