Brf Pomona | 769601-8808
18 sep 2013

Information om fasader och upphittade nycklar

Av John Severinson | 2013-09-18 18:41

Hej kära medlem,

Reparation av fasader
NCC har meddelat att man med start redan denna vecka kommer att påbörja reparation av putsskador på fasaden som uppstått på grund av de läckande altanfogarna som också parallellt åtgärdas. Mer information om eventuellt tillträde till lägenheter för att komma åt skadorna kommer till berörda medlemmar eftersom och vid behov.

Upphittade nycklar
I styrelsens brevlåda har två upphittade nycklar lämnats in. Det rör sig om en brevlådenyckel och en lägenhetsnyckel. Dessa återfås mot beskrivning (siffror på nyckeln).

Hälsningar,
Styrelsen

18 sep 2013

Åtgärder av fogarna på altanerna

Av John Severinson | 2013-09-18 18:35

Detta inlägg riktar sig till medlemmar med altaner.

Eskilstuna Miljöfog AB (Miljöfog) har påbörjat arbetet med att åtgärda fogarna på altanerna på uppdrag av NCC. Samtliga fogar ska åtgärdas.

För att kunna komma åt fogarna mellan betongplattorna måste altanerna vara tillgängliga via lägenheten. Ansvarig för arbetena hos Miljöfog är Roger Bertling.

För att fogarna ska kunna åtgärdas enligt plan ber vi er meddela vilka tider ni kan vara hemma för att släppa in hantverkarna.  Arbetena kommer ske under tiden 16 september till 4 oktober.  Det är mycket viktigt att fogarna åtgärdas så att det inte uppstår nya skador på fasaderna eller andra följdskador på fastigheten. Planen är att åtgärda tre altaner per dag.

Arbetena koordineras av John Åhlfeldt på NCC. Vänligen meddela honom de dagar som passar på något av följande sätt:

  1. mejl till johan.ahlfeldt@ncc.se
  2. telefon till Johan Ahlfedlt, 076-798 20 92
  3. lämna ett meddelande i styrelsens brevlåda på Pomonagatan 4.

Vid behov kan styrelsen förmedla nycklar till NCC.

Efter att arbetet med fogarna slutförts kommer skadorna på fastighetens fasad att åtgärdas. En förutsättning för arbetet med fasaden är att grundorsaken, dvs de felaktiga altanfogarna, åtgärdas först.

Ansvarig för kontakterna med NCC är föreningens ordförande Peder Wadman. Det går också bra att ringa honom vid frågor på 070-602 14 46.

Vi hoppas att arbetena inte ställer till för stort besvär men upprepar att åtgärderna är väsentliga för att undvika förvärrade skador på fasaden.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen