Brf Pomona | 769601-8808
11 jun 2013

Uppdatering om garantiärendet med NCC

Av John Severinson | 2013-06-11 10:48

Hej kära medlem,

Det ärende som upptagit stor del av styrelsens tid under våren har varit det garantiärende vi har med NCC som byggt fastigheten vi bor i. Vi har gjort vissa reklamationer i samband med att den tioåriga byggnadsgarantin håller på att löpa ut.

Främst gäller det läckande terassfogar på takterasser, vilket har orsakat skador i fasadens puts. Som det berättades om på årsstämman så har NCC accepterat ansvaret för dessa skador samt ett antal andra brister.

Den senaste uppdateringen är att NCC nu har påbörjat arbetena med att åtgärda fogarna mellan betongplattorna på altanerna och översynen av infästningarna av altanräckena. NCC tar löpande kontakt med de medlemmar som omfattas av åtgärderna. När fogarna är åtgärdade kommer NCC att laga skadorna på fasaderna.

Omläggningen av det skadade golvet i entrén på Pomonagatan 2 är klar, förutom att polering av golvet återstår.

Ett större ärende som kvarstår är felbyggda avlopp i ett fåtal lägenheter där det efter filmning kunnat konstateras bakfall. Styrelsen väntar besked från NCC inom kort.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen