Brf Pomona | 769601-8808
16 apr 2013

Två styrelseplatser öppna inför stämman 2013

Av John Severinson | 2013-04-16 13:40

Valberedningens arbete har gått framåt men fortfarande står två styrelseplatser öppna inför årsmötet 23:e maj.

Vi vill därför gärna att Du som kan tänka Dig att vara med och ta ansvar för föreningens skötsel och utveckling, antingen som ordinarie ledamot med en mandatperiod på två år eller som suppleant med ett års period, kontaktar någon av oss i valberedningen.

Vad gäller den ordinarie posten vänder vi oss särskilt till Dig med erfarenhet av ekonomiskt planerings- arbete eftersom styrelsen kommer att ha behov av att utse en ny kassör.

Kassören ansvarar för att föreningens ekonomiska underlag är i god ordning. Den löpande redovisningen sköts dock i allt väsentligt av SBC (föreningens ekonomiska förvaltningsbolag), som registrerar och betalar leverantörsfakturor, bevakar förfallodagar etc.

Uppdraget är mycket självständigt och kan i stor utsträckning planeras utifrån egna möjligheter och behov även om naturligtvis inkommande fakturor behöver bevakas, granskas och skickas till SBC efterhand.

En utvecklande och kanske särskilt intressant del av uppdraget är att tillsammans med styrelsen i övrigt utarbeta budgetunderlag på kort och längre sikt och därigenom vara med och planera för fastighetens drift och underhåll på ett överordnat plan. En möjlighet att lära sig lite mer om bostadsrättföreningen som affärsverksamhet, enkelt uttryckt.

Vad avser suppleantposten kommer man att inom den nya styrelsen fördela arbetsuppgifter i största möjliga utsträckning utifrånintresse och fallenhet. Har Du specialkunskaper som kan komma föreningen till del så är detta Din chans!

Brf. Pomona har inte några anställda utan i likhet med andra motsvarande föreningar förlitar vi oss gemensamt på att det finns medlemmar som är beredda att under en period vara med och ta ansvar för vår gemensamma anläggnings skötsel och framtid. Värt att tänka på är också att, med få undantag, styrelsen sedan föreningens bildande har utgjorts av fullt yrkesverksamma och upptagna personer
som ändå funnit tid och tillfälle att verka för föreningen.

Är Du intresserad eller bara vill veta mer om vad styrelsearbetet innebär, är Du välkommen att kontakta oss i valberedningen:

Wendy Broadgate, Signe Tillisch gata 2, 0709-662181, w.broadgate@gmail.com
Roland Bjurling, Pomonagatan 2, 0704-246803, roland.bjurling@ownit.nu
Robert Skoog, Anders Lundströms gata 10, 072-233 4317, robert.skoog@cognitionconsulting.se

Din intresseanmälan eller tips om annan tänkbar kandidat vill vi gärna ha senast 2013-05-09.

Frösunda 2013-04-16
Valberedningen