Brf Pomona | 769601-8808
17 dec 2013

Avgiftsfri månad i januari och extraamortering

Av John Severinson | 2013-12-17 00:12

Hej kära medlem,

Ekonomin i Brf Pomona är fortsatt god. Därför har styrelsen beslutat att fördela överskottet på två sätt, i samråd med vår ekonomiska förvaltare SBC.

Vi kommer dels att ha en avgiftsfri månad i januari 2014. Du kan ha märkt redan att utskickade avier från SBC inte innehöll någon debitering för januari. Har det ändå blivit fel ber vi dig kontakta SBC.

Vi kommer också att göra en extra låneamortering på 1 MSEK utöver vår ordinarie amortering.

Föreningens ekonomi kan hållas fortsatt god tack vare att vi alla hjälps åt att bland annat spara el, vatten och värme genom sunt förnuft. Fortsätter vi på detta vis blir det mer pengar kvar i plånboken för oss alla. Som vanligt vill vi skjuta in en påminnelse att sköta sopsorteringen ordentligt. Kvarlämning av målarfärg och annat i grovsoprummet innebär stora kostnader och straffavgifter för föreningen. Att lämna annat avfall i våra soprum än vad som är avsett är, förstås, strikt förbjudet.

God jul och gott nytt år!

Hälsar,
Styrelsen i Brf Pomona