Brf Pomona | 769601-8808
17 dec 2013

Avgiftsfri månad i januari och extraamortering

Av John Severinson | 2013-12-17 00:12

Hej kära medlem,

Ekonomin i Brf Pomona är fortsatt god. Därför har styrelsen beslutat att fördela överskottet på två sätt, i samråd med vår ekonomiska förvaltare SBC.

Vi kommer dels att ha en avgiftsfri månad i januari 2014. Du kan ha märkt redan att utskickade avier från SBC inte innehöll någon debitering för januari. Har det ändå blivit fel ber vi dig kontakta SBC.

Vi kommer också att göra en extra låneamortering på 1 MSEK utöver vår ordinarie amortering.

Föreningens ekonomi kan hållas fortsatt god tack vare att vi alla hjälps åt att bland annat spara el, vatten och värme genom sunt förnuft. Fortsätter vi på detta vis blir det mer pengar kvar i plånboken för oss alla. Som vanligt vill vi skjuta in en påminnelse att sköta sopsorteringen ordentligt. Kvarlämning av målarfärg och annat i grovsoprummet innebär stora kostnader och straffavgifter för föreningen. Att lämna annat avfall i våra soprum än vad som är avsett är, förstås, strikt förbjudet.

God jul och gott nytt år!

Hälsar,
Styrelsen i Brf Pomona

24 nov 2013

Öppet hus i föreningens förråd

Av John Severinson | 2013-11-24 19:31
I föreningens förråd på Gustav III:s Boulevard 41 finns en hel del köksluckor som blev över i samband med fastighetens byggande.

Lördag 30 november håller vi därför öppet hus i förrådet mellan 10:00 till 13:00 för de medlemmar som vill försöka byta ut köksluckor i sin lägenhet som blivit slitna med åren.

Vi kan inte svara på telefon eller e-post gällande vilka luckor som finns i förrådet utan den som är intresserad får helt enkelt komma förbi och se efter själv. Vid övriga frågor e-postas tassos@brfpomona.se och frans@brfpomona.se.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

21 nov 2013

Container för insamling av grovsopor

Av John Severinson | 2013-11-21 19:31

Styrelsen har beställt en container för insamling av grovsopor. Denna rymmer 25 kubikmeter och kommer att ställas i gången på Anders Lundströms gata från torsdag 28 november och hämtas igen på måndag 2 december.

I containern får du slänga grovsopor och den får förstås enbart användas av medlemmar i Brf Pomona.

Du får inte slänga något miljöfarligt avfall såsom målarfärg, glödlampor eller elektronik.

Passa på att rensa ut ditt förråd och gör dig av med skrymmande prylar som du inte vill ha kvar.

Hälsningar,
Styrelsen i Brf Pomona

18 sep 2013

Information om fasader och upphittade nycklar

Av John Severinson | 2013-09-18 18:41

Hej kära medlem,

Reparation av fasader
NCC har meddelat att man med start redan denna vecka kommer att påbörja reparation av putsskador på fasaden som uppstått på grund av de läckande altanfogarna som också parallellt åtgärdas. Mer information om eventuellt tillträde till lägenheter för att komma åt skadorna kommer till berörda medlemmar eftersom och vid behov.

Upphittade nycklar
I styrelsens brevlåda har två upphittade nycklar lämnats in. Det rör sig om en brevlådenyckel och en lägenhetsnyckel. Dessa återfås mot beskrivning (siffror på nyckeln).

Hälsningar,
Styrelsen

18 sep 2013

Åtgärder av fogarna på altanerna

Av John Severinson | 2013-09-18 18:35

Detta inlägg riktar sig till medlemmar med altaner.

Eskilstuna Miljöfog AB (Miljöfog) har påbörjat arbetet med att åtgärda fogarna på altanerna på uppdrag av NCC. Samtliga fogar ska åtgärdas.

För att kunna komma åt fogarna mellan betongplattorna måste altanerna vara tillgängliga via lägenheten. Ansvarig för arbetena hos Miljöfog är Roger Bertling.

För att fogarna ska kunna åtgärdas enligt plan ber vi er meddela vilka tider ni kan vara hemma för att släppa in hantverkarna.  Arbetena kommer ske under tiden 16 september till 4 oktober.  Det är mycket viktigt att fogarna åtgärdas så att det inte uppstår nya skador på fasaderna eller andra följdskador på fastigheten. Planen är att åtgärda tre altaner per dag.

Arbetena koordineras av John Åhlfeldt på NCC. Vänligen meddela honom de dagar som passar på något av följande sätt:

 1. mejl till johan.ahlfeldt@ncc.se
 2. telefon till Johan Ahlfedlt, 076-798 20 92
 3. lämna ett meddelande i styrelsens brevlåda på Pomonagatan 4.

Vid behov kan styrelsen förmedla nycklar till NCC.

Efter att arbetet med fogarna slutförts kommer skadorna på fastighetens fasad att åtgärdas. En förutsättning för arbetet med fasaden är att grundorsaken, dvs de felaktiga altanfogarna, åtgärdas först.

Ansvarig för kontakterna med NCC är föreningens ordförande Peder Wadman. Det går också bra att ringa honom vid frågor på 070-602 14 46.

Vi hoppas att arbetena inte ställer till för stort besvär men upprepar att åtgärderna är väsentliga för att undvika förvärrade skador på fasaden.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 
 
15 aug 2013

Välkommen till Brf Pomonas nya hemsida!

Av John Severinson | 2013-08-15 20:52

Hoppas du haft en skön sommar! Det var hög tid för lite modernisering på hemsidesfronten.

Denna nya hemsida är förhoppningsvis mer logiskt indelad för dig som besökare. Strax under hemsidans logotyp finner du en meny i vilken du kan hitta:

 • Information om föreningen
  • Här finner du allmän information, historik och bilder. Har du egna bilder? Maila gärna!
 • Styrelsen
  • Vilka är medlemmar i styrelsen? Hur tar du kontakt?
 • För medlemmar
  • I denna sektion samlas både vanliga frågor och information till nyinflyttade, men också föreningens trivselregler, information om parkeringskön och våra stadgar. Dessutom kan du läsa lite om trädgårdsgruppen eller se försäljningsstatistik.
 • För mäklare
  • Brf Pomona är en stor förening med många lägenheter och har därför en hel del försäljningar. I detta avsnitt finns information till mäklare som arbetar med försäljning av lägenheter i Brf Pomona.
 • Felanmälan
  • Om något är trasigt eller behöver justeras tar du kontakt med felanmälan. I denna del av sajten ser du vilka företag som har hand om vad.

Vi hoppas att du tycker om den nya hemsidan och den är dessutom enklare för styrelsen att uppdatera.

När du ändå är här så vill vi passa på att påminna om:

 • Att vi vill ha din e-postadress för informationsutskick! Maila john@brfpomona.se om du inte redan gjort det.
 • Att föreningen har en Facebook-grupp där du kan ställa frågor eller ge tips till andra medlemmar. Passa på att gå med i den!

Tveka inte att höra av dig om du har några synpunkter eller förslag. Som vanligt så mailar du till styrelsen@brfpomona.se.

11 jun 2013

Uppdatering om garantiärendet med NCC

Av John Severinson | 2013-06-11 10:48

Hej kära medlem,

Det ärende som upptagit stor del av styrelsens tid under våren har varit det garantiärende vi har med NCC som byggt fastigheten vi bor i. Vi har gjort vissa reklamationer i samband med att den tioåriga byggnadsgarantin håller på att löpa ut.

Främst gäller det läckande terassfogar på takterasser, vilket har orsakat skador i fasadens puts. Som det berättades om på årsstämman så har NCC accepterat ansvaret för dessa skador samt ett antal andra brister.

Den senaste uppdateringen är att NCC nu har påbörjat arbetena med att åtgärda fogarna mellan betongplattorna på altanerna och översynen av infästningarna av altanräckena. NCC tar löpande kontakt med de medlemmar som omfattas av åtgärderna. När fogarna är åtgärdade kommer NCC att laga skadorna på fasaderna.

Omläggningen av det skadade golvet i entrén på Pomonagatan 2 är klar, förutom att polering av golvet återstår.

Ett större ärende som kvarstår är felbyggda avlopp i ett fåtal lägenheter där det efter filmning kunnat konstateras bakfall. Styrelsen väntar besked från NCC inom kort.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

3 maj 2013

Uppdaterad information om garagekön

Av John Severinson | 2013-05-03 07:03

Hanteringen av garagekön har av tekniska skäl den senaste tiden varit tvungen att skötas i separata dokument, vilket har gjort att den köinformation som visats här på hemsidan inte har varit uppdaterad.

Nu är emellertid dessa skäl undanröjda och därför är informationen återigen uppdaterad. Den hämtas i realtid från aktuell kölista. I skrivande stund står 16 medlemmar i kön och den som har köat längst har stått i kö i 25 månader.
16 apr 2013

Två styrelseplatser öppna inför stämman 2013

Av John Severinson | 2013-04-16 13:40

Valberedningens arbete har gått framåt men fortfarande står två styrelseplatser öppna inför årsmötet 23:e maj.

Vi vill därför gärna att Du som kan tänka Dig att vara med och ta ansvar för föreningens skötsel och utveckling, antingen som ordinarie ledamot med en mandatperiod på två år eller som suppleant med ett års period, kontaktar någon av oss i valberedningen.

Vad gäller den ordinarie posten vänder vi oss särskilt till Dig med erfarenhet av ekonomiskt planerings- arbete eftersom styrelsen kommer att ha behov av att utse en ny kassör.

Kassören ansvarar för att föreningens ekonomiska underlag är i god ordning. Den löpande redovisningen sköts dock i allt väsentligt av SBC (föreningens ekonomiska förvaltningsbolag), som registrerar och betalar leverantörsfakturor, bevakar förfallodagar etc.

Uppdraget är mycket självständigt och kan i stor utsträckning planeras utifrån egna möjligheter och behov även om naturligtvis inkommande fakturor behöver bevakas, granskas och skickas till SBC efterhand.

En utvecklande och kanske särskilt intressant del av uppdraget är att tillsammans med styrelsen i övrigt utarbeta budgetunderlag på kort och längre sikt och därigenom vara med och planera för fastighetens drift och underhåll på ett överordnat plan. En möjlighet att lära sig lite mer om bostadsrättföreningen som affärsverksamhet, enkelt uttryckt.

Vad avser suppleantposten kommer man att inom den nya styrelsen fördela arbetsuppgifter i största möjliga utsträckning utifrånintresse och fallenhet. Har Du specialkunskaper som kan komma föreningen till del så är detta Din chans!

Brf. Pomona har inte några anställda utan i likhet med andra motsvarande föreningar förlitar vi oss gemensamt på att det finns medlemmar som är beredda att under en period vara med och ta ansvar för vår gemensamma anläggnings skötsel och framtid. Värt att tänka på är också att, med få undantag, styrelsen sedan föreningens bildande har utgjorts av fullt yrkesverksamma och upptagna personer
som ändå funnit tid och tillfälle att verka för föreningen.

Är Du intresserad eller bara vill veta mer om vad styrelsearbetet innebär, är Du välkommen att kontakta oss i valberedningen:

Wendy Broadgate, Signe Tillisch gata 2, 0709-662181, w.broadgate@gmail.com
Roland Bjurling, Pomonagatan 2, 0704-246803, roland.bjurling@ownit.nu
Robert Skoog, Anders Lundströms gata 10, 072-233 4317, robert.skoog@cognitionconsulting.se

Din intresseanmälan eller tips om annan tänkbar kandidat vill vi gärna ha senast 2013-05-09.

Frösunda 2013-04-16
Valberedningen