Brf Pomona | 769601-8808
13 nov 2018

Medlemsinfo

Av Anette Berggren | 2018-11-13 00:00

Medlemsinformation kommer fortsättningsvis endast mailas ut till föreningens medlemmar.

13 sep 2018

Information från styrelsen september 2018

Av Anette Berggren | 2018-09-13 00:20

Till medlemmar i Brf Pomona

Extra föreningsstämma

Med anledning av de nya stadgarna är det extra föreningsstämma 1/10 2018. Separat kallelse är utdelat.

Målning av spaljéer och pergola

Arbetet med målning av spaljéer och pergola pågår enligt plan.

Container

Vid Signe Tillischgatan 4 har Föreningen en container uppställd. Har du som boende något att slänga? Passa på före onsdag 19/9. Koden till låsen är 2018.

Mobil miljöstation

Solna Stad har en mobil miljöstation som kommer till Frösunda torsdagar jämna veckor kl 19.00-19.30. Den finns uppställd på Gustav III:s boulevard 18-20. Det som lämnas ska vara oemballerat, sorterat och inte ligga i säckar eller kartonger. Du kan tex lämna:

Grovavfall
* Keramik/porslin * Dricksglas * Planglas * Leksaker * Blomkrukor * Metall * Mindre möbler * Trälådor * Stekpannor * Cyklar * Pulkor

Farligt avfall
* Färg * Mindre elavfall * Ljuskällor * Batterier * Bilbatterier * Rengöringsmedel * Bekämpningsmedel * Sprayburkar * Syror och baser

Under hösten kommer alltså miljöbilen:
20/9
4/10
18/10
1/11
15/11
29/11
13/12
27/12

//Styrelsen Brf Pomona

3 sep 2018

Information från styrelsen augusti 2018

Av Anette Berggren | 2018-09-03 22:19

Extra föreningsstämma

Med anledning av de nya stadgarna blir det extra föreningsstämma 1/10 2018. Separat kallelse kommer.

Bilar; Parkering och tvätt

På föreningens mark är det helt okej att vid behov ställa bilen nära porten vid i- och urlastning. Dock är det inte tillåtet att parkera bilen. Det är ej heller tillåtet att på föreningens (eller annans) mark tvätta bilar.

Målning av spaljéer och pergola

Som ni säkert har läst kommer spaljéer och pergola att fräschas upp under hösten. Arbetet är påbörjat och de uteplatser som är aktuella kontaktas av Bromma Måleri.

Tvättstugor

Arbetet med att färdigställa upprustningen av tvättstugorna fortsätter. Målet är att det skall bli klart innan vintern.

Soprummen

Favorit i repris; Överfyll inte baljorna. Vi har många soprum och alla är sällan eller aldrig fulla samtidigt.

//Styrelsen Brf Pomona17 maj 2018

Information från styrelsen maj 2018

Av Anette Berggren | 2018-05-17 11:43

Till medlemmar i Brf Pomona

Ny styrelse (delvis)

Vid årets stämmomöte godkände mötet valberedningens förslag till styrelse. De personer som valts from maj 2018 är;

Adam Annell (nygammal)
Frans Benson
Tassos Grigoriadis
Anette Berggren
Jerome Senaneuch
Peder Wadman
Katja Korbout (ny)
Helena Sandin (ny)

Styrelsen ansvarar själva för hur arbetet fördelas. Så även vilka positioner var och en skall ha. Information om detta finns på föreningens hemsida. Dock kan här nämnas att Adam Anell övertar rollen som ordförande då Olof Nordström valt att tacka nej till vidare styrelseuppdrag. ”Tack Olof för din fina insats.”

Extra stämma

Med anledning av uppdateringen av våra Stadgar hålls en extra stämma efter sommaren. Separat kallelse kommer.

 

Styrelsen i Brf Pomona

29 apr 2018

Information från styrelsen april 2018

Av Anette Berggren | 2018-04-29 11:23

Till medlemmar i Brf Pomona

Renovering tvättstugor

Tvättstugorna på Signe Tillischgatan 4 och Anders Lundströms gata 12 är nu i drift. En del småjusteringar och målningsarbeten pågår och väntas blir klart innan sommaren. Mer info kommer framöver.

Nya krukor vid entréer (utomhus)

Trädgårdsgruppen köper under våren nya krukor till våra entréer. Då alla portar nu är försedda med uppställningsben behöver inte krukorna användas som stopp och hålls därmed fräscha och hela.

Bankomaten bortmonterad

Bankomaten är nu borta. Utrymmet finns med i diskussionerna kring övriga utrymmen i huset.

 

Styrelsen i Brf Pomona

15 mar 2018

Information från styrelsen mars 2018

Av Anette Berggren | 2018-03-15 18:11

Till medlemmar i Brf Pomona

Info mars 2018

Renovering tvättstugor

Äntligen är det dags att påbörja renoveringen av våra tvättstugor. Just nu är det tvättstugorna på Signe Tillischgatan 4 och Anders Lundströms gata 12 som får sin uppgradering. Dock inte samtidigt. Detta innebär att vi kommer ha två fungerande tvättstugor igång under hela renoveringstiden med minst två maskiner/tvättstuga. Tidplanen är som följer:

Signe Tillischgatan 4
Vecka 12; Ej bokningsbar fr.o.m måndag 19/3. Om tvättid är bokad under denna period ber vi er ändra detta. Anders Lundströms gata 10 och 12 är under perioden i bruk.
Målning av väggar och snickerier samt uppfräschning av golv.
Nya maskiner installeras.
Vecka 13 (prel) Åter i drift.

Anders Lundströms gata 12
Vecka 13; Ej bokningsbar (separat info kommer om exakt tid).  Om tvättid är bokad under denna period ber vi er ändra detta. Anders Lundströms gata 10 och Signe Tillischgatan 4 är under perioden i bruk.
Målning av väggar och snickerier samt uppfräschning av golv.
Nya maskiner installeras.
Vecka 14 (prel) Åter i drift.

Nordstaden ny teknisk förvaltare

Vi hälsar Nordstaden välkomna som vår tekniska förvaltare. Överlämning från Cemi har genomförts utan problem och Nordstaden är nu igång med ronderingar, felanmälningar etc.

Årsmöte 2018

Påminnelse om att boka onsdag 25/4 för föreningens årsmöte. I år hålls mötet på The Winery Hotel, Rosenborgsgatan 20. Separat kallelse kommer. Om du/ni önskar förtäring (smörgås och kaffe/te) behöver vi din/er beställning senast 18/3. Skicka mail till styrelsen@brfpomona.se

Bankomaten försvinner

Bankomaten som finns i portalen vid Gustav III:s Boulevard 41 är uppsagd av leverantören. Den nedmonteras 3/4. Till att börja med sätts en metallplatta upp på väggen varefter ytan kommer att återställas.

 

Styrelsen i Brf Pomona

27 feb 2018

Information från styrelsen februari 2018

Av Anette Berggren | 2018-02-27 12:49

Till medlemmar i Brf Pomona

 

Ny teknisk förvaltare

Fr.o.m. 2018-03-01 har vi ny teknisk förvaltare. Efter ett mycket noggrant arbete föll valet på Nordstaden som har flertalet uppdrag i Frösunda. Avtalet är på ett år till att börja med. Kontaktuppgifter läggs upp på vår hemsida idag.

Årsmöte 2018

Påminnelse om att boka onsdag 25/4 för föreningens årsmöte. Vi återkommer med exakt tid och plats. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 2018-03-01.

Soprummen

Det är med glädje vi kan konstatera att det blivit mycket bättre ordning i vårt grovsoprum på Signe Tillischgatan 2.

Om vi blir lite bättre på att lägga rätt skräp i respektive fraktion/balja i övriga soprum så har vi kommit ännu en bit till att ha det fint och fräscht. Då slipper vi nog också lappar från personalen som tömmer.

 

Styrelsen i Brf Pomona

13 jan 2018

Information från styrelsen januari 2018

Av Anette Berggren | 2018-01-13 10:50

Till medlemmar i Brf Pomona

Julgranar

Den som vill ha sin julgran hämtad kan lägga den på innergården, i närheten av den stora granen, senast 21:a januari. Om man som medlem inte nyttjar denna möjlighet ska granen köras till återvinningscentralen av medlemmen själv och inte läggas i grovsopsrummet

Årsmöte 2018

Boka onsdag 25/4 för föreningens årsmöte. Vi återkommer med exakt tid och plats.

 

Styrelsen i Brf Pomona

14 dec 2017

Information från styrelsen december 2017

Av Anette Berggren | 2017-12-14 17:27

Till medlemmar i Brf Pomona

Info december 2017

Soprummen

Och så vår lilla följetong, soprummen.
Om vi hjälps åt att hålla ordning och reda så blir det så mycket bättre både för oss boende och den fantastiska personal som sliter med jobbet att tömma vårt skräp.
När det är fullt i ett kärl så finns det nästan garanterat plats i något annat av våra soprum. Vi har soprum för hushållssopor, kompost, glasburkar och flaskor, tidningar och pappersförpackningar på följande adresser;
Frögatan 1
Frögatan vid garagenedfarten
Signe Tillischgatan 4
Signe Tillischgatan 2
Pomonagatan 4
Pomonagatan 2
Gustav III:s Boulevard 39

Dessutom har vår förening förmånen att ha ett grovsoprum på Signe Tillischgatan 2. Där kan vi slänga pappersförpackningar, plastförpackningar, små elartiklar, lampor, batterier, metallförpackningar samt de grovsopor som får plats i baljorna. Mao, inget skall ställas på golvet för det blir kvar vid tömning. ”Men om jag ställer dit min lilla färgburk så kan det väl inte vara så farligt” tänker nog en del av oss. Företaget som tömmer rummet tar inte miljöfarligt avfall så det blir kvar tills någon (oftast någon i styrelsen) tar tag i det och åker iväg till en miljöstation.

Tvättstugor

En av maskinerna på Anders Lundströms gata 10 är åter i drift. Den andra maskinen är helt utsliten och kommer inte lagas.
Arbetet med översynen av våra tvättstugor pågår för fullt.
 

Naturligtvis vill vi passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Styrelsen i Brf Pomona

23 nov 2017

Information från styrelsen november 2017

Av Anette Berggren | 2017-11-23 10:19

Till medlemmar i Brf Pomona

Soprum på Frögatan
Utfallet av den förändring som genomfördes i soprummen på Frögatan blev inte riktigt som det var tänkt. Vi har återställt ordningen till som det var tidigare och jobbar vidare på en annan lösning.

Tvättstugor
Maskinerna på Anders Lundströms gata 12 och Signe Tillischgatan 4 är åter i drift.
På Anders Lundströms gata 10 får vi vänta ett tag till på att ena maskinen lagas. Den andra maskinen är helt utsliten och kommer inte lagas.

Vi jobbar just nu med att ta in offerter från olika leverantörer så vi kan få våra tvättstugor i bra skick igen.  Håll ut!

Container
Den container vi hade i föreningen blev verkligen välfylld vilket är jättebra. Dock blev det lite smolk i bägaren då både elektronik och kylskåp slängdes vilket är miljöfarligt avfall. För det betalar vi en extra kostnad på 4.375 kr. Det vi i styrelsen får ta till oss är att vara väldigt tydlig med information om vad som får slängas i containern.

Brandvarnare
När vi nu kommit in i den mörkare årstiden tänds också en hel del ljus. Kom ihåg att kolla så brandvarnaren fungerar. Den är en livräddare! Kanske behöver den ett nytt batteri?

Inbrottsvåg
Vi har fått info om en inbrottsvåg som drabbat våra grannföreningar. Tänk på att vara uppmärksam på vem som rör sig i huset. Släpp ALDRIG in någon du inte känner dig säker på, varken via porttelefon eller i entrén.

Avgiftsfri månad
Vi har en gynnsam ekonomi och styrelsen har därför tagit beslut att januari 2018 blir en avgiftsfri månad. Alltså avgiften som betalas i december 2017. Observera att el- och garageavgifter skall betalas.
 

Styrelsen i Brf Pomona

26 okt 2017

Information från styrelsen oktober 2017

Av Anette Berggren | 2017-10-26 00:00

Till medlemmar i Brf Pomona

Info efter styrelsens möte i oktober 2017.
 

Förändring i soprum på Frögatan
För en tid sedan (april 2017) föreslog styrelsen en förändring i soprummen på Frögatan.  Vi ansåg att detta var nödvändigt då det ena soprummet ständigt blir överfullt och vår leverantör, med hänsyn till deras arbetsmiljö, inte alltid kan utföra sitt uppdrag.
Då vi inte fått några synpunkter på det förslag som lämnades har vi för avsikt att genomföra denna förändring. Omflyttningen kommer att genomföras kring månadsskiftet okt/nov 2017 och meddelas även på digitala tavlor samt på dörrarna till soprummen.

Sammanfattningsvis kommer fördelningen av fraktioner efter omflyttning att vara enligt följande:
Soprummet närmast rondellen
- 2 färgat glas
- 2 ofärgat glas
- 1 kompost
- 1 tidningar
- 2 kartong

Soprummet vid garageinfarten
- 4 hushållssopor
- 1 kartong
- 1 tidningar
- 1 kompost

Container
Dags att rensa i skrymslen och vrår. Varför? Jo, helgen vecka 44 (10-12/11) finns en container uppställd i portalen vid Anders Lundströms gata. Containern är endast till för Brf Pomonas boende så hjälp gärna till att vara vaksam.

Laddplatser i garaget
Tack vare en miljömedveten boende finns i vårt garage sedan en tid tillbaka några laddplatser. Vi trevar oss fram och lär vartefter och vi känner att det är viktigt att hänga med i utvecklingen. Är du nyfiken? Hör av dig till styrelsen på styrelsen@brfpomona.se

Tvättstugor
Tvättstugan som stängdes på prov för att se om vi verkligen behöver tre (3) st är öppen igen. Även om vi kunnat se hur övriga tvättstugor var bokade under denna tid blir det inte en rättvis bild då vi vet att den avstängda tvättstugan ändå använts.
Vi fortsätter dock arbetet med översyn av våra tvättstugor då maskinparken är till åren kommen och behöver bytas ut. Återkommer!

 

Det var nog allt för denna gång.

 

Styrelsen i Brf Pomona

21 sep 2017

Information från styrelsen september 2017

Av Anette Berggren | 2017-09-21 15:52

Till medlemmar i Brf Pomona

Info efter styrelsens möte i september 2017.
 

Möte med Vittraskolan
I samband med raster och håltimmar letar elever ibland efter ställen att hänga på. Detta gäller både Vittraskolan och Alfaskolan. Vår gård har blivit en av dessa platser.
Styrelsen har tidigare tagit beslut att inte stänga av gården för personer som inte är boende här då vi tycker det är viktigt och trevligt med öppenhet. Självklart skall alla som vistas här följa den ordning som gäller vilket också gäller barn och ungdomar. Det är såklart inte okej att gunga sönder gungorna eller sparka sönder de leksaker som ligger på gården lika lite som det är okej att vara otrevlig om man blir tillsagd. Vi som vuxna har alla ansvar att föregå med gott exempel och varför inte passa på göra det vid ett sånt här tillfälle, prata och förklara.

Skolan kommer se till att deras rastvärdar även tar ett varv vid olika tillfällen på vår gård. Om någon akut situation uppstår kontaktar man Vittraskolans administration (mån-tors 08.00-16.30, fre 08.00-15.30) på 08-4449471 eller på frosunda@vittra.se (kontaktuppgifter till Alfaskolan återkommer vi med). Dom tar gärna emot denna information om den delges på ett förtroendefullt sätt och utan att det sker i affekt eller ilska. Skolorna (och föräldrar) jobbar ständigt med att lära ut bra värdegrunder. Dom gör allt dom kan för att vägleda barn och ungdomar att välja att göra rätt.

Om någon av skolorna kontaktas är det bra om du i samband med detta skickar ett mail till styrelsen@brfpomona.se . Vi kommer att ha återkommande avstämningsmöten med skolorna och då är det bra att ha denna info för utvärdering av vårt samarbete.
 

Nyckelbrickor vid överlåtelser
För att ha fortsatt god kontroll över våra nyckelbrickor skall i samband med överlåtelse samtliga nyckelbrickor återlämnas till styrelsen. Läggs i Brf Pomonas postlåda på Pomonagatan 4. Nya brickor aktiveras och tilldelas den nya ägaren.
 

Grovsoprummet (Signe Tillischgatan 2)
Vi i styrelsen har som motto att det är bättre med en positiv attityd än att gnälla, skälla och bli arga. Oftast finns det förklaringar till varför man sagt eller gjort på ett visst sätt. Dock ”gick topplocket” häromdagen då det återigen ställts en säng i soprummet. Att få iväg denna är kostsamt för föreningen och det känns inte okej att vi alla skall betala för det. Allt som är för stort för att slängas i de gröna baljorna får man forsla bort själv. Det är inte föreningens ansvar.

Det är ej heller okej att slänga hö från smådjur direkt i baljorna. Använd säckar.
 

Rensning av avlopp
Rensa vattenlås i badrum, kök och tvättmaskin

Har du fått stopp i köket, badrummet eller vid tvättmaskinen?
Detta beror många gånger på att vattenlåset är igensatt och behöver rensas. Detta är inte föreningens ansvar, det är något man själv får göra.

Matfett orsakar proppar i avloppen
Tänk på att aldrig skölja ner matfett från matlagning i avloppet då detta orsakar proppar. Konsekvensen är förutom besväret med att vatten inte kan rinna ut, att en spolfirma måste komma och åtgärda stoppet. Varje spolning kostar ett par tusen kronor, vilket belastar föreningen och i sin tur medlemmarna.
Häll istället matfettet i ett kärl, t.ex. en gammal mjölkkartong med skruvkork som sedan skruvas åt, och släng i hushållssoporna.

Var försiktig med kemikaliska propplösare. De kan skada rören och stannar ofta i vattenlåset. Börja istället med att spola avloppet med kokande vatten + en fjärdedels kopp bakpulver och 50 ml vinäger. Eller vanligt diskmedel.

Det är även bra om man aktivt rensar vattenlåset lite då och då, någon gång om året. Annars blir det helt stopp. Har man långt hår behöver man rensa golvbrunnen i badrummet oftare för att det inte ska riskera bli stopp.
På golvbrunnsbilderna visas att det är viktigt att man tar ut insatsen ur golvbrunnen för att rensa. Tar man inte ur och även rensar insatsen noggrant försvinner inte smutsen. Dessa instruktioner finns på hemsidan, www.brfpomona.se

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Brf Pomona

16 aug 2017

Information från styrelsen augusti 2017

Av Anette Berggren | 2017-08-16 00:00

Kära medlemmar och grannar,

Så har vi då haft höstens första styrelsemöte. Mötestiden upptogs nästan helt av de fastighetsfrågor som dykt upp under senare tid. Övriga frågor behandlas vid ett extra styrelsemöte om ett par veckor.

Målning av träfasader mm
Fr.o.m 15/8 kommer Bromma Måleri (BM) att måla träfasader i anslutning till balkonger och under fönster. Arbetet beräknas pågå september ut (väderberoende).
Information har satts upp vid alla entréer och BM tar kontakt med respektive lägenhetsinnehavare när tillträde behövs.

Skärmar och spaljéer på gården fräschas också upp under denna period.

Bostadsrättstillägg
Vi vill påminna om att bostadsrättstillägget ingår i avgiften och behöver således inte tecknas separat i hemförsäkringen.

Rengöring/rensning av avlopp
Det är väldigt viktigt att vi alla rensar avlopp/vattenlås i våra lägenheter. Och då inte bara i badrummet. Även köks- och tvättmaskinsavlopp behöver kontinuerligt rensas.

Tips: Torka av disken istället för att skölja innan det ställs in i diskmaskinen. Dels går det åt mindre vatten och dels blir det mindre fett i avloppet som med tiden kan orsaka stopp (vanligaste felet när det blir stopp i vasken).

Det var nog allt för denna gång. På återhörande under hösten.

 

Styrelsen

BRF Pomona

21 jun 2017

Information från styrelsen juni 2017

Av Anette Berggren | 2017-06-21 22:42

Kära medlemmar och grannar,

I samband med våra styrelsemöten, som vanligtvis hålls andra måndagen varje månad, brukar vi sammanställa en del information. Så också denna månad.

Grannsamverkan
Inför stundande semestrar uppmanar vi alla att vara extra vaksamma på personer vi inte känner igen i trapphusen. Kanske berätta för närmaste grannen att du är bortrest så dom kan hålla lite extra koll.

Tvättstugor
Maskinerna i våra tvättstugor börja bli till åren komna. En efter en går de sönder och införskaffandet av nya är relativt kostsamt. Vi har i en studie sett att våra tre tvättstugor inte används fullt ut. Faktum är att vi har rätt stor överkapacitet. Av den anledningen har styrelsen beslutat att på prov stänga tvättstugan på Anders Lundströms gata 10 from juli tom september 2017 där en tvättmaskin nu är trasig. Om detta faller väl ut är förslaget att en tvättmaskin flyttas till Anders Lundströms gata 12 där det då blir 2 hushållsmaskiner och 1 grovmaskin. Utrymmet på A.L. gata 10 kan då användas till annat.

Ordning i soprum
Vill påminna om att när det är fullt i ett kärl så finns det sannolikt plats i något annat soprum (info finns i soprummet). Det är ingen bra idé att överfylla kärlet eller ställa det som inte får plats på golvet. Resultatet blir att kärlet inte töms och föreningen (alltså vi alla) får en kostnad på minst 2.000 kronor/kärl för att få ordning på det. Vill uppmana oss alla att försöka hålla våra soprum rena och snygga. Det tjänar vi alla på.

I övrigt hoppas vi att alla får en härlig sommar!

Styrelsen i Brf Pomona

12 apr 2017

Information från styrelsen april 2017

Av Adam Annell | 2017-04-12 18:44

Kära medlemmar,

Nedan följer några korta informationer från styrelsen.

Årsmöte 25:e april
Årsmötet hålls 25:e april och nu har styrelsen delat ut kallelsen, inkluderat årsredovisningen. Vi ser fram emot att träffa er där. Om du inte har fått kallelse i din brevlåda, ta kontakt med styrelsen!

Soprummen på Frögatan 1

Styrelsen har efter återkommande problem med överfyllt soprum på frögatan 1 (det närmast rondellen) tagit fram ett förslag på omflyttning av kärl mellan detta soprum och det soprum som ligger bredvid garageinfarten. Informationen är uppsatt i entréer på berörda adresser (Frögatan 1 och Gustav IIIs blvd 43) - styrelsen tar gärna in synpunkter innan vi genomför ändringen! Kontakta då Adam@brfpomona.se.

Luftfilter i lägenheterna
Styrelsen har under vintern pratat med olika leverantörer av luftfilter. Luftintaget hittar ni under vissa av era element i lägenheten och byts och sköts av medlemmarna själva. Styrelsen har tillhandahållt s.k. grovfilter som går att köpa via styrelsen.

Efter övervägande av de erbjudanden som funnits ute för att hitta ett filter som både har grovfiltrering (motsvarar de svarta filter vi har idag) och finfiltrering (saknas idag i de filter som styrelsen har att erbjuda) så har styrelsen kommit fram till att den bästa rekommendationen är att bibehålla vårt nuvarande erbjudande avseende köp av enbart grovfilter. Styrelsen vill dock tips om inköp av finfilter som kan klippas till själv och som används tillsammans med befintliga grovfilter, exempelvis filtermärket Fresh, kan göras på flera av vår närbelägna bygghandlar.

Innergården
Styrelsen har tagit beslut om att förlänga gärdsgården ett par meter på innergården, sidan mot Anders Lundströmsgata 10-12, i syfte att minska "genandet" över vår innegård (som bl.a. förstör gräsmattan onödigt mycket), efter rekommendation av trådgårdsgruppen.

Om du är intresserad av att delta i trädgårdsgruppens arbete, ta kontakt med Robert Skoog på Anders Lundströms gatan 10.

med vänliga hälsningar
Styrelsen

22 feb 2017

Information från styrelsen februari 2017

Av Adam Annell | 2017-02-22 17:59

Kära medlemmar

Här kommer lite information från styrelsen.

Motioner till årsstämman 2017
Styrelsen påminner att 1:a mars är sista dagen för att skicka motion till årsstämman. Motionerna ska skickas via hemsidan eller till styrelsen@brfpomona.se

Oönskade besökare i fastigheten
Trots borttagning av koder förekommer obehöriga tillträden i fastigheten. Styrelsen vill uppmana medlemmarna att kontrollera vem som ringer på porttelefonerna innan de öppnar dörren samt att vara uppmärksam så att ingen smiter in efter er då ni går in/ut ur fastigheten.

Elkontakter i garaget
Det pågår en utredning för att kunna erbjuda möjlighet att ladda hybrid- och elbilar i garaget. Tanken är att vanliga elkontakter kommer att installeras vid vissa platser som start. Om du är intresserad att höra mera får du gärna kontakta Adam som är styrelsens representant i frågan! Adam når du på Adam@brfpomona.se.

Information om nya parkeringsregler i Frösunda
Styrelsen vill informera om de nya parkeringsreglerna i Frösunda. Solna Stad har övergått till att ha städdagar varannan vecka men på kortare intervaller.

Med vänlig hälsning,

Jerome & Adam för styrelsen

13 jan 2017

Datum för årsstämma, julgranar, soprum m.m. från styrelsemöte januari

Av Adam Annell | 2017-01-13 17:25

Kära medlemmar,

Nedan följer information från styrelsen från januari månads styrelsemöte:

Årsstämma
25 april är det dags för föreningens årsstämma. Du inbjuds att inkomma med motioner till stämman.

Din motion skickas via e-post till styrelsen@brfpomona.se eller läggs skriftligen i föreningens brevlåda (Pomonagatan 4).

För att din motion ska behandlas så måste den ha inkommit till styrelsen senast 1:a mars. Motionen ska ha en angiven medlem som avsändare. Anonyma motioner behandlas inte. Tänk på att vara konkret i ditt förslag och uttrycka dig kort och koncist.

Varmt välkommen på årsstämma 25 april. Kallelse, inklusive aktuella motioner, kommer att delas ut i slutet på mars/början på april.

Julgranar
Den som vill ha sin julgran hämtad kan lägga den på innergården, i närheten av den stora granen, före 20:e januari så CEMI kommer att hämta granarna. Om man som medlem inte nyttjar denna möjlighet ska granen köras till återvinningscentralen av medlemmen själv och inte läggas i grovsopsrummet.

Återkommande misskötsel av soprum
Vi har haft problem i flera av våra soprum under de senaste månaderna. Vi i styrelsen vill ödmjukt be medlemmarna att utnyttja möjligheten till att gå till något av våra andra soprum om ert eget skulle vara fullt för tillfället. Att lägga sopor på golvet eller i fel sopkärl gör bara saken värre eftersom vår leverantör då inte hämtar soporna överhuvudtaget.

Detsamma gäller i grovsopsrummet. I grovsopsrummet får bara mindre grovsopor läggas, och dessa får endast fylla de 4 kärl som är avsedda för detta. Avfall från t.ex. renoveringar eller större möbler ska forslas till återvinningscentral av medlemman själv. Om detta inte fortsättningsvis efterlyds kommer styrelsen att överväga att stänga grovsoprummet helt för alla medlemmar, något som vi själva anser vore mycket synd (att några få får förstöra för alla andra). Om det är fullt så är det fullt, och då kan man anmäla det till styrelsen som kan beställa en extra tömning, och tills det är gjort får man vänta.  Målarburkar och annat miljöfarligt ska alltid tas till återvinningscentral av medlemmen själv!

Badrumsrenovering

Vad gäller badrumsrenoveringar vill styrelsen påminna om att dessa ska anmälas till styrelsen i god tid innan de påbörjas så att styrelsen kan säkerställa att arbetet utförs av yrkeskunniga hantverkare och inte ger negativ åverkan på föreningens gemensamma system som t.ex. avloppsstammar och vattenledningar.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i BRF Pomona

13 dec 2016

Felaktig avi och tänk på brandsäkerhet i jul!

Av Adam Annell | 2016-12-13 18:32

Kära medlemmar,

Nedan följer lite information till medlemmarna från styrelsemötet 12/12


Felaktig Hyresavi
På grund av en miss i kommunikationen så hann SBC felaktigt skicka ut avgiftsavin innan den avgiftfria månaden hann införas.

Avin som samtliga medlemmar har fått gällande januari 2017 med förfallodag 2016-12-30 skall makuleras. Den aktuella avin som ska makuleras omfattar månadsavgiften för januari och elförbrukningen för augusti, september och oktober 2016.

En ny avi som enbart omfattar respektive medlems elförbrukning kommer att skickas ut.

Styrelsen ber om ursäkt för det extra problem detta kan ha orsakat medlemmarna och ber er höra av er till SBC (se kontaktuppgifter på http://www.brfpomona.se/sidor/felanmalan) om det är några ytterligare funderingar ni har kring detta.

Brandvarnare i lägenheterna
Styrelsen vill nu i dessa juletider med levande ljus och tomtebloss påminna samtliga medlemmar om att vi kollektivt som förening har ett ansvar för att följa brandföreskrifterna. Detta innebär att en fungerande brandvarnare ska finnas i varje lägenhet och att denna ska testas regelbundet. Detta ansvar ligger på respektive medlem; att testa samt byta ut brandvarnare om denna är defekt. Vi ser också gemensamt till att hålla utrymningsvägar (t.ex. våra trapphus) fria från barnvagnar och andra objekt som kan vara i vägen i vid en utrymning.

Vi önskar samtliga medlemmar en god jul och ett gott nytt år.

Med vänlig hälsning
Styrelsen BRF Pomona

20 nov 2016

Information från styrelsemöte 14/11

Av Adam Annell | 2016-11-20 00:00

Kära medlemmar,

Styrelsen har under styrelsemötet den 14/11 tagit ett antal beslut som förmedlas nedan tillsammans med lite information om pågående arbeten i föreningens fastighet.

Arbete som pågår med luktproblem i Gusav IIIs blvd 41/43
Luktproblemen kopplat till fettavskiljarna har eskalerats under den gångna veckan. Styrelsens fastighets-grupp har lagt allt åt sidan för att så fort som möjligt lösa problematiken en gång för alla. Möte med leverantörer för att utreda grundorsaken har skett 16/11 och arbetet har högst prioritet också fortsatt. Vi beklagar situationen och hoppas på en snar och framförallt permanent lösning.

Låsprojektet "Gateway" går mot avslut och normal drift
Det nya passersystemet har nu varit i full drift under ca 5 månader (2 utan koderna) och på vägen har ett antal tekniska barnsjukdomar rättats till och styrelsen har försökt vara behjälplig så långt det gått och haft vår leverantör Exista som stöd i de tekniska frågeställningarna. Vi har nu också målat och snyggat till väggarna i trapphusen där de gamla tavlorna suttit.
Om ni som medlem får ett problem med brickor, postboxar eller tvättstugebokning som är akut kan ni kontakta vår fastighetsskötare CEMI på deras jour-nummer. Ni förklarar problemet och om CEMI kommer fram till att det berör passersystemet så får ni telefonnumret direkt till vår jour på Exista. Vi i styrelsen önskar att allt i första hand går vi CEMIs journummer så kan de stötta i att slussa oss till rätt leverantörsstöd.

Det sista steget i låsprojektet kommer var att ta bort möjligheten att komma in i våra trapphus och cykelrum med nyckel (endast tagg), styrelsen tittar just nu på genomförandet av detta. 
För den som är intresserad av beslut och andra frågor om passersystemet påminner vi återigen om vår projekt-sida på hemsidan där en "frågar och svar" finns nedtecknad.

Genomgång och beslut rörande föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi ser bra ut i år igen, mycket tack vare gynnsamma låneförhandlingar med Handelsbanken. Med de nya stadgarna på plats kan föreningen klara avskrivningarna utan att behöva påverka avgifterna, och vårt kassaflöde är starkt. Med grund i det starka kassaflödet fortsätter föreningen på tidigare inslagen linje med att både amortera extra för en långsiktigt stabil ekonomi och med en avgiftsfri månad i januari som gynnar medlemmarnas ekonomi på kort sikt.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i BRF Pomona

20 sep 2016

Medlemsinformation 20/9

Av Adam Annell | 2016-09-20 21:54

Kära medlemmar,

Här följer lite information från styrelsen i ett antal frågor som dykt upp den senaste tiden och som styrelsen vill uppmärksamma medlemmarna på:

Ordningsstörningar och inbrott
På förekommen anledning vill styrelsen påpeka att det är absolut förbjudet att köra moped på innergården. Det är många barn och vuxna i rörelse och det händer lätt en olycka. Dessutom är ljudet störande och innergården kan ta skada.

Vi har haft en medlem som utsatts för stöldförsök av sin motorcykel i garaget. Troligtvis har någon smugit in i garaget genom garageporten. Vi ber alla medlemmar med access till garaget att vara vaksamma då man kör in och ut ur garaget så inga obehöriga får tillträde.

Passersystems-projektet går framåt
Idag har koden från våra portar stängts ned och det nya bokningssystemet (via displayerna i entreerna) satts igång. Nu går det bara att komma in i portarna med nyckel, brickor och genom uppringning via porttelefon-systemet. Det sista steget i projektet kommer vara att låscylindrarna ersätts så att nycklarna slutar fungera. Styrelsen arbetar också för att vi ska kunna börja använda paket-facken i de nya brevlådorna så att paket kan levereras dit direkt av våra postleverantörer.

Styrelsen uppmanar alla som har frågor om projektet att först läsa styrelsens frågor&svar på hemsidan (under fliken Projekt). Har man ytterligare frågor är man välkommen att maila styrelsen.

Nya fjärrkontroller och extra taggar (för de som beställt detta) har delats ut vid två tillfällen. De som missade dessa två tillfällen kommer få sina taggar respektive nya fjärrkontroller utdelade i brevlådorna inom kort.

För er som har garageplats finns, utöver fjärrkontrollerna, också möjligheten att öppna stora garageporten med hjälp av bricka och en kod. För att få ut koden kan man maila styrelsen.

Enkät till medlemmarna
Styrelsen jobbar på några möjliga förbättringsalternativ till användningen av cykelrummen. För att få en idé runt cykelanvändandet i föreningen, samt några andra frågor, så kommer styrelsen snart att skicka ut en enkel enkät per mail som medlemmarna gärna får svara på.

mvh
Styrelsen i Brf Pomona

5 jul 2016

Gateway newsletter nr 6 in English

Av Adam Annell | 2016-07-05 14:21

Hereby follows a summary in English of the Gateway 6 newsletter

Status of the Entry-system

The new system for entering in and out of the building is now running alongside the old system – i.e. both code, key and tags are currently working. The board has decided that this will be the case all throughout summer until 20th of September. On Tuesday 20th of September the last installations will be made and after that only the tags will give you access to the building, garbage-rooms, cycle-rooms etc.

Apart from the tags there is also a new telephone system installed at each door which enables you to open the door remotely with the help of your mobile/telephone.

The laundry rooms

On the 20th of September there will also be a new way for booking slots in the laundry room. The old system (with placeholders operated by keys) will be removed and instead you will book the slots with your tag on the monitors in the bottom-floor entry-ways. There will also be a possibility to book slots online, if you like to that, please contact the board and you will get further instructions.

Tag distribution to the apartment owners

The board has decided that each apartment will get at least 3 tags (already distributed earlier this spring) and a maximum number of tags that corresponds to the number of people living in the apartment + 1. For example; if you are 5 people living in an apartment you can get up to 6 tags for free from the board. If you are 2 people you will get 3 tags for free.

If you need more tags than the number of free tags, these will cost you 100 kr/tag. For ordering extra tags, please use the form that follows this email (can also be found on the homepage, see below). The board will administrate all your new tags and have two opportunities to collect them; 10-11th of September and 17-18th of September. The exact time for these “collections dates” will be devised and sent out by the board in the end of August.

The board has received a lot of questions from the members this spring about the project. Therefore, to explain the reasoning and decisions, we have put together a “Q&A” on the homepage. It is written in Swedish, so if you don’t have someone to translate it for you, please contact the board and we’ll answer your questions directly instead!

http://www.brfpomona.se/sidor/byte-av-passersystem-och-postboxar

Best regards,

The board of BRF Pomona

4 jul 2016

Project Gateway, medlemsinformation 6

Av Adam Annell | 2016-07-04 19:27

Kära medlemmar!

Status för det nya passersystemet

Det nya passersystemet går nu parallellt med det gamla passersystemet vilket ni säkert märkt. Dörrar till fastigheten, soprum, cykelrum och garaget går nu att öppna med både nyckel och bricka. Ytterdörrarna går fortfarande att öppna med kod. Ni har säkert redan sett de nya porttelefonerna som ger möjlighet att per distans öppna ytterportarna. Om ni inte provat porttelefonerna ännu så finns på hemsidan (se längre ned i det mail) en instruktion för hur de används.

Styrelsen har beslutat att låta det gamla systemet och det nya systemet gå parallellt med varandra över sommaren. Den 20:e september kommer vi att genomföra det sista steget av installationerna och då gå över helt till det nya passersystemet. Det innebär att från och med 20:e september kommer man endast kunna komma in i fastigheten med hjälp av brickorna. Koden och nycklar kommer då inte längre att fungera!

Tvättstugebokningen

Ni har säkert också märkt att våra nya monitorer har kommit upp i entréerna. Tvättstugorna bokas idag fortfarande med det gamla nyckelsystemet, men tanken är att bokning ska ske via monitorerna istället. Styrelsen har beslutat samma sak här som för passersystemet, att från 20:e september övergå till det nya elektroniska systemet med bokning via monitorerna. En instruktion för hur bokningen av tvättstugetider via monitorerna går till finns nu upplagd på hemsidan!

Tvättstugetider kommer också kunna bokas på nätet för den som önskar detta. För att få access till att boka tvättstugetider på nätet från 20:e september, kontakta styrelsen så får ni vidare instruktioner för hur man gör detta.

Beställning och utdelning av extra brickor till passersystemet

Många har hört av sig till styrelsen och frågat om extra brickor utöver de 3 som redan delats ut till varje lägenhet. Styrelsen har beslutat att varje lägenhet maximalt kan tilldelas så många brickor som man har boende i lägenheten + 1 extra bricka. Exempel: Finns det 4 boendes i lägenheten så tilldelas den lägenheten maximalt 5 brickor gratis från styrelsen.

Vill man ha fler brickor än de som styrelsen delar ut kostar dessa 100 kr/bricka. Kostnaden baseras på inköpskostnad för brickorna, administrationen som varje bricka innebär för styrelsen samt att styrelsen anser att varje bricka är, och ska betraktas som en värdehandling som ska hanteras varsamt av medlemmarna.

Styrelsen har för er som önskar hämta ut/beställa fler brickor tagit fram en blankett för som vi önskar att ni använder för att definiera vilka extra brickor ni vill ha. Blanketten finner ni om ni följer länken sist i denna nyhet! Bifoga denna i ett email som ni skickar till Styrelsen@brfpomona.se. Vänligen skicka in denna senast 31:a augusti.

Styrelsen kommer att administrera alla behov av extra brickor och sedan genomföra utdelning av dessa extra brickor under två helger: 10-11e september och 17-18:e september. Styrelsen återkommer med exakt tid för uthämtning i ett senare utskick.

Den 10-11e och 17-18e september kommer också vara de två tillfällen då medlemmar med garageplats kan hämta ut sina nya fjärrkontroller som ersätter de gamla fjärrkontrollerna till garageporten.

Frågor och svar om passersystem- och postboxprojektet

Styrelsen har under den senaste månaden, sedan postboxarna och nu passersystemet installerats fått en ganska stor mängd frågor och funderingar från medlemmarna. Styrelsen har på styrelsemötet den 13:e juni gått igenom ett antal av dessa frågor och tagit principbeslut för hur de nya systemen ska fungera och skötas. Styrelsen har sammanställt dessa frågor här, och lagt upp dem på hemsidan:

http://www.brfpomona.se/sidor/byte-av-passersystem-och-postboxar

23 maj 2016

Project Gateway, medlemsinformation 5

Av Linda Gehlin | 2016-05-23 19:58

(Medlemsinformation 4 gick endast till en bestämd grupp medlemmar).

Postboxarna är nu i drift och projektgruppen har lämnat över administrationen av namn-uppdateringar och övrigt underhåll till styrelsen. Vänligen kontakta därför styrelsen@brfpomona.se när Du önskar ändringar i postboxens display. Tänk gärna på att utrymmet är begränsat till 27 tecken inklusive mellanslag varför det kan vara idé att använda t.ex. initialer istället för helt förnamn.

Vad gäller passersystemet arbetar gruppen vidare och status just nu är att i det närmaste alla dörrar försetts med läsare, det som återstår är porttelefonerna på gatuportarna. Här behöver vi de telefonnummer Du vill kunna bli uppringd på om Du inte redan uppgivit dem. Informationstavlor är under montering och dessa återkommer vi till lite längre fram. Kort kan sägas att vid öppning av porten med bricka kommer tavlan att lysa upp och visa t.ex. aktuella meddelanden från styrelsen och mycket annat. Det är även här Du kan boka tvättstugetid i någon av de tre tvättstugorna vilket Du även kommer att kunna göra på nätet med egen PIN-kod. Värt att påminna om igen är dessutom följande:

De brickor Du kvitterat ut och som idag aktiverar postboxarna är samma brickor som skall användas till passersystemet när det är i drift. Vi kommer under en period fortsätta använda dagens koder och nycklar parallellt med det nya systemet. Lägenhetsnycklar berörs inte.

Dessutom: Den uppdatering av kontaktinformation föreningen bett Dig göra påverkar inte displayerna i postboxarna. Uppdatering av postboxarnas displayer kan endast styrelsen göra.

Du har fått detta nyhetsbrev både i Din brevlåda och via e-mail (förutsatt att Du uppgivit mailadress till styrelsen). Det finns även att läsa på www.brfpomona.se

In English (digested version):

Our new mailboxes are now operative and the project group has handed administration over to the board styrelsen@brfpomona.se where you from now on may request changes to names to be displayed on your mailbox. Do bear in mind though that there is a restriction of 27 letters, including space, and that you may have to use initials for first names. The project group now continues working on the new entry system where entry phones will start being mounted next week on street access doors. Here we need the phone numbers on which you wish to be reached, unless they have already been submitted to the board. Information displays are also being mounted and here you will see news from Brf Pomona, be able to book laundry rooms and much more once in operation.

One kind reminder: The tags you have received and today works on the mailboxes will also work on the entry system, when in operation. We will for a period of time run parallel systems where today´s entry codes and keys function together with the new system. Keys to your apartment are not affected.

Kontaktpersoner/contacts: Robert Skoog (072-233 4317, mail robert@brfpomona.se ), Inge Johansson (0705-523838, inge@brfpomona.se ) eller/or Philip Leiser (070-4560070, philip@leiser.se ).

Frösunda 2016-05-20/Robert Skoog e.u.

13 maj 2016

Ny styrelse i BRF Pomona och info ang. namntaggning på nya postboxarna

Av Adam Annell | 2016-05-13 15:38
Kära medlemmar,

Ny styrelse i BRF Pomona
Den nya styrelsen i BRF Pomona som valdes in på årsmötet har nu samlats och roller har fördelats. Styrelsen kommer därmed se ut som följer under det närmaste året:

Olof Nordström: Ordförande
Frans Benson: Vice-ordförande
Tassos Grigoriadis: Ekonomiansvarig
Jerome Senaneuch: Protokollförare
Peder Wadman: styrelseledamot
Anette Berggren: Suppleant
Linda Gehlin: Suppleant
Hamid Mortazavi: Suppleant
Adam Annell: Suppleant

Specifika ansvarsområden inom föreningen kommer uppdateras på föreningens hemsidan Brfpomona.se.

Nya postboxar
Som väl undgått få har under veckan som gått de nya postboxarna kommit på plats. Tillsammans med dessa har ett intensivt arbete pågått för projektgruppen med Robert Skoog, Philip Leiser och Inge Johansson med att få ut de nya "taggarna" som behövs för att komma in i postlådorna. Endast ett fåtal medlemmar kvarstår nu som behöver hämta ut sina taggar och dessa har fått utskick både elektroniskt och via lappar i brevlådan.

Brevlådorna kommer ha elektronisk namnskylt för att markera vilka som bor i lägenheterna. En del medlemmar har också samma postadress för t.ex. företag och vi ber er som vill sätta upp flera namn på brevlådorna (utöver de som får plats på den elektroniska displayen) att kontakta styrelsen innan ni gör detta så att vi kan få enhetlighet i hur denna uppmärkning görs. Låt oss tillsammans försöka hålla dessa nya investeringar så snygga och rena som möjligt.

21 apr 2016

Garagestädning 13:e maj

Av Adam Annell | 2016-04-21 17:15

Kära medlem,

Årlig sopning i garaget är beställd till fredagen den 13 maj och utförs under arbetstid (08.00-16.00). Medlemmar med garageplats ska därför ta ut sin bil eller motorcykel från garaget denna dag så sopbilen kommer fram.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Pomona

19 apr 2016

Förbättrad mobiltäckning och information avseende inglasningar av balkonger

Av Adam Annell | 2016-04-19 19:03

Kära medlemmar,

På senaste styrelsemötet avhandlades två frågor som vi vill informera er medlemmar om.

Möjlighet till förbättrad mobiltäckning
Telia har anmält intresse till föreningen för att sätta upp 4g-antenner på våra tak på Gustav IIIs blvd 41 och 43. Vi har undersökt de tekniska förutsättningarna och de ser bra ut och har nu beslutat om att gå vidare för att se över ett hyreskontrakt där Telia hyr plats vårt tak för antennerna. Det tillkommer också teknisk utrustning i ett av elrummen bakom hissen på källarplan på 41:an.

Vi ser att kontraktet både är ekonomiskt fördelaktigt för föreningen och kan råda bot på de täckningsproblem som delar av fastigheten dras med.

Har Ni några frågor eller funderingar kring detta projekt tar vi gärna emot era synpunkter och frågor via styrelsemailen: Styrelsen@brfpomona.se. Inkom gärna med synpunkter innan nästa styrelsemöte 9/5.

Regler avseende inglasning av balkonger

På förekommen anledning ber styrelsen att i frågan om inglasning av balkonger meddela följande

 • Vi har inget bygglov idag för att glasa in balkonger
 • Det är inte tillåtet att göra inglasningar utan bygglov
 • Inglasning av balkonger kommer inte att medges:
  • om balkong/terrass ligger längst upp och inte har annan balkong över sig
  • om de ligger längst ner, dvs uteplatser i markplan mot innergården eller ut mot trottoar
 • De som har genomfört inglasning på balkonger/terrasser bör vara beredda på att det kan bli krav på att byggnadslov ska kunna uppvisas. Det gäller speciellt där inglasning har skett på balkong där byggnadslov inte skulle medges enligt ovan."

Vid frågor gällande inglasning av balkonger är Ni välkomna att kontakta styrelsen på styrelsemailen: Styrelsen@brfpomona.se

Mvh

Styrelsen BRF Pomona

7 apr 2016

Project Gateway, information om det nya passersystemet!

Av Adam Annell | 2016-04-07 22:02

Lite kort om var vi befinner oss med nytt passersystem och nya postboxar:

Arbetsgruppen har beslutat döpa arbetet till ”Project Gateway” för att göra det enklare att kommunicera nyheter framöver, vi tror att det förenklar igenkänningen om vi har ett tydligt namn att referera till.

Exista Säkerhet har påbörjat sitt arbete innevarande vecka (14) vilket främst innebär kabeldragning i källargångar och fram till portar på såväl gatusidan som mot innergården. Det innebär naturligtvis en del störande ljud från exempelvis borrmaskiner men det kommer inte att påbörjas förrän c:a 08.00 på morgonen och avslutas vanligen senast vid 17.00.

Alviks lås som har till uppgift att montera s.k. ellåsbleck i alla aktuella dörrkarmar påbörjar sitt arbete i mitten av vecka 15, något som även det kan medföra en del maskinljud.

Montering av postboxarna påbörjas med kabeldragning under vecka 18 varefter själva boxarna följer under vecka 19.

Vi återkommer inom kort med tid och plats samt rutiner för utdelning av kommande brickor/tags. För att förtydliga den punkten kommer självfallet externa parter som idag har nyckel såsom hemtjänsten, städföretag m.fl. att kunna kvittera egna brickor.

Brief update on new entry system and mailboxes.


We have for your information decided to name the activity “Project Gateway” to facilitate communication through simpler recognition.

As from this week (14) the project work starts with “Exista Säkerhet” installing cables to reach all communal area doors whereafter in week 15 “Alviks lås” (a locksmith) starts mounting electrical strike plates in door frames. In week 18 the supplier of mailboxes will start installing their cables and then the boxes themselves get installed during week 19. All of this of course will mean some noise from drill machines etc. but it will only be during daytime.

We will revert with particulars concerning distribution of tags further on but we will take the opportunity now to clarify that tags of course will be available also to external parties that today have keys, such as home care, cleaning companies etc.

Kontaktpersoner/contacts: Robert Skoog (mail robert@brfpomona.se ), Inge Johansson ( inge@brfpomona.se ) eller/or Philip Leiser (philip@leiser.se ).

Frösunda 2016-04-07

Robert Skoog e.u.

15 mar 2016

Nytt passersystem och nya postboxar på gång!

Av Adam Annell | 2016-03-15 18:10

Nytt passersystem och nya postboxar på gång!

Information om planerna på nytt passersystem och nya postboxar lämnades dels i ordinarie stämman 20150428 och dels i extrastämman 20151027 och vi har nu kommit dithän att planerna skall realiseras.

Styrelsen har tagit beslut om att ge i uppdrag till Exista Säkerhet här i Solna att installera passersystmet och till DinBox Sverige AB att leverera och montera nya postboxar.

Bakgrunden i korthet är ett behov av att förbättra säkerheten mot olovligt intrång i portarna och att minska risken för stölder ur postboxarna, det senare särskilt med tanke på s.k. ID-kapningar. Samtidigt moderniseras fastigheten och entréerna får en ordentlig uppfräschning när dagens postboxar ersätts med nya, något som vi kan räkna med höjer värdet.

De stora nyheterna är: Porttelefoner i stället för kodboxar, tags (brickor) i stället för nycklar, elektroniska informationstavlor, bokning av tvättstugor över nätet och tags även till postboxarna. Det innebär bl.a. att den s.k. HN-nyckeln liksom garagenyckeln och postboxnyckeln försvinner liksom bokningstavlor och cylindrar för tvättstugebokningen när projektet är helt genomfört. Dessa funktioner ersätts med en och samma tag. Endast allmänna utrymmen berörs, inte lägenheterna.

Tidplanen just nu (vecka 11) är i grova drag att Exista Säkerhet börjar med ledningsdragning i källare och portar den 2/4, vi planerar för att dela ut tags medio april, DinBox börjar montera de nya boxarna vecka 19 och hela projektet skall vara klart innan midsommar i år. En del av installationsarbetet kommer att medföra oväsen i samband med ingrepp i dörrkarmar etc., dock endast dagtid.

För att skapa en säker övergång planerar vi också med att använda dagens system med nycklar och koder parallellt med det nya fram till en tidpunkt efter sommaren som vi bestämmer längre fram. Detta med undantag för postboxarna där tags skall användas direkt efter monteringen under maj månad.

Vi som arbetar med detta är Robert Skoog (robert@brfpomona.se ), Inge Johansson (inge@brfpomona.se ) och Philip Leiser (philip@leiser.se ).

Vi återkommer naturligtvis löpande och särskilt i årets stämma 28/4 med mer information.

Frösunda 2016-03-14

Robert Skoog e.u.

---------------------------------------------------------------------

New entry system and new letter boxes being planned!

Brf Pomona will install a new entry system where entry phones will replace today´s code boxes and where access to all communal areas such as recycling rooms, bicycle rooms, laundry facilities etc. will be by electronic tag and reader instead of the HN-key as it is today. The new system also replaces the booking cylinders and boards for the laundry rooms. The apartments are not part of this project.

In addition all letter boxes will be replaced by new ones which are i.a. more safe against theft than what is currently the case. Also these will be accessed by using the same tag as for the doors.

Electronic displays are to be mounted in each hallway to be used by Brf Pomona for e.g. news and other types of general information. Booking of laundry rooms can be made using these displays as well as over the internet.

Work will start early April where you will find people from Exista Säkerhet (entry system) and DinBox Sverige (letter boxes) moving around in the building until mid June when the project is finalized. Some of the installation work will be somewhat noisy, it will however be restricted to daytime.

We will however be using today´s keys and codes parallel with the tags until sometime after summer where there will be a cut-over. The actual date will be decided further on. The exeption is the letter boxes where tags will come in use when the boxes have been installed.

We who are working on this are Robert Skoog (mail robert@brfpomona.se ), Inge Johansson (inge@brfpomona.se ) and Philip Leiser (philip@leiser.se ).

Please do not hesitate to contact either of us for questions. We will of course return with more information as the situation evolves.

Frösunda 2016-03-14

Robert Skoog (by commission)

9 mar 2016

Motioner till årsstämma 2016

Av John Severinson | 2016-03-09 21:02

Hej kära medlem,

28 april är det dags för föreningens årsstämma. Du inbjuds att inkomma med motioner till stämman.

Din motion skickas via e-post till styrelsen@brfpomona.se eller läggs skriftligen i föreningens brevlåda.

För att din motion ska behandlas så måste den ha inkommit till styrelsen senast 29 mars. Motionen ska ha en angiven medlem som avsändare. Anonyma motioner behandlas inte. Tänk på att vara konkret i ditt förslag och uttrycka dig kort och koncist.

Varmt välkommen på årsstämma 28 april. Kallelse, inklusive aktuella motioner, kommer att delas ut i slutet på april.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

14 feb 2016

Förslag till val av styrelse 2016 - senast 13:e mars

Av styrelsen | 2016-02-14 18:55

Vill du bidra till att bevara det fina huset där du bor? Vill du veta mer om styrelsearbetet?

Kontakta oss i valberedningen!

Kvinnliga kandidater är varmt välkomna – vi har en mansdominerad styrelse idag och strävar efter en bättre balans.

Vem behövs?

På föreningens stämma den 28:e april skall vi välja ordinarie ledamöter och suppleanter till vår styrelse. Vi har fått bekräftat att flera av den sittande styrelsen är beredd att fortsätta sitt utmärkta arbete. Vi letar efter flera nya kandidater som vill ställa sig upp.

Några särskilda kunskaper är inte nödvändiga, det viktiga är att man har intresset. Det innebär naturligtvis en viss arbetsinsats, men ger också en möjlighet att vara med och påverka i just de frågor som ligger dig varmt om hjärtat. Det är även ett sätt att vara med och bevaka din egen investering i ditt boende.

Är du intresserad av att nomineras för inval i styrelsen, eller om du bara vill veta mer om vad det skulle innebära, ber vi dig kontakta någon i valberedningen (se nedan) senast den 13:e mars.

Är din granne vår nästa styrelsemedlem?

Känner du någon i föreningen som du tycker skulle passa i vår styrelse? I så fall kan du också kontakta valberedningen och ”tipsa” om din favoritkandidat. Vi kommer naturligtvis kontakta den person du föreslår och diskutera med denne. Ingen kommer att nomineras som inte i förväg har blivit tillfrågad och är villig att ställa upp.

Kontakta oss! Vi vill svara på dina frågor.
Valberedning: Hans Bundgaard, Pomonag. 2, Tel: 073 031 2318, hans@ownit.name och
Wendy Broadgate, Signe Tillischg. 2, Tel: 0707-141799, w.broadgate@gmail.com
med hjälp av Daniel Schwickerath, Pomonag. 4, daniel.schwickerath@gmail.com och
Francine Vandousselaere, Frögatan 1, francine.vandousselaere@hotmail.com

8 feb 2016

Cykelrensning inför våren

Av John Severinson | 2016-02-08 22:08

Kära medlem,

Det är tidvis väldigt fullt i föreningens cykelrum. Styrelsen har beslutat att genomföra en cykelrensning, något som ofta efterfrågas. Denna kommer genomföras med hjälp av vår tekniska förvaltare CEMI.

Utdelning av instruktioner kommer ske till samtliga medlemmar 7 mars. Instruktioner kommer även sättas upp på anslagstavlor. Tillsammans med de utdelade instruktionerna finns särskilda buntband. Dessa ska senast två veckor senare ha fästs på cyklar som inte ska tas bort från cykelställ och cykelrum.

Borttagning av cyklar påbörjas i anslutning till påskhelgen. Alla borttagna cyklar förvaras i enlighet med instruktioner från Polisen i tre månader i föreningens förråd. 

Bästa hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

6 feb 2016

Datum för årsstämma

Av John Severinson | 2016-02-06 16:19

Kära medlem,

Styrelsen har satt ett datum för årsstämman 2016. Den kommer äga rum 28 april (en torsdag) klockan 19.00. Formell kallelse kommer delas ut i sedvanlig ordning i den av stadgarna angivna perioden innan stämman, men lägg gärna in datumet i din kalender redan nu. 

Vänligen,
Styrelsen för Brf Pomona

13 dec 2015

Energisnål LED-belysning

Av Olof Nordström | 2015-12-13 13:23

Styrelsen beslutade på hösten 2014 att undersöka förutsättningarna för att i vår förening minska elförbrukningen i våra allmänna utrymmen. 

Under längre perioder under 2015 har vi haft belysningsinstallationer på prov i olika utrymmen från olika leverantörer av LED-ljuskällor med och utan närvarostyrning. LED belysning med i de flesta fall närvarostyrning har därefter installerats i trapphusen, hissarna, källargångar, garage, tvättstugor, soprum, innergården etc. 

Vad händer nu?

Det som nu återstår är att byta ut befintlig belysning i medlemmarnas källarförråd. Här vill vi ersätta den glödlampa som en gång fungerade och naturligtvis även de som ännu fungerar mot en LED-lampa med en s.k E27-fattning. Detta hade vi tänkt skulle ske med hjälp av CEMI vår fastighetsförvaltare onsdagen den 13 jan 2016 med början kl 07.00.

Som du förstår kommer det att krävas tillträde till de förråden som är berörda vilka är de förråd där det i dag finns armatur och/eller lampsockel installerad.

Till berörda medlemmar kommer vi att skicka separat meddelande för att informera om hur vi har planerat bytet till LED-lampa i källarförråden.  

Men redan nu ber vi dig som har en armatur eller lampsockel i förrådet att frilägga området kring och nedanför lampan i förrådet så att det är möjligt att installera LED lampan.

Bästa hälsningar,

Styrelsen
Brf Pomona

18 nov 2015

Pågående projekt och avgiftsfri månad

Av John Severinson | 2015-11-18 22:42

Kära medlem, här följer viktig information om flera frågor.

Låsprojektet
På extrastämman informerade vi om det pågående låsprojektet i vilket vi ämnar höja fastighetens skalskydd och postskydd. Projektet tuffar på och nu finns på föreningshemsidan en sida med information om var vi står, i synnerhet för den som inte var på extrastämman.

Stamspolning
Stamspolningen har genomförts med lyckat resultat. Som ofta med stamspolningar har vissa följdfel uppstått men vi hoppas att dessa nu ska vara avklarade. Leverantören Lybecks har uppmärksammat ett antal brister och vi kommer att informera om upptäckta brister som kräver åtgärd från medlemmar.

Obligatorisk ventilationskontroll
OVK har genomförts och besiktningsprotokoll kommer lämnas till styrelsen av leverantören Raukas. Föreningen återkommer till de medlemmar som behöver vidta åtgärder. Några medlemmar har inte gjort bostaden tillgänglig för Raukas vilket inte är bra. OVK är en föreskriven kontroll och det är viktigt att var och en följer utdelade instruktioner.

En uppsamlingsomgång kommer att genomföras 10 december. De som berörs av detta kommer bli aviserade av Raukas och nycklar till lägenheter som inte kunnat kontrolleras kan lämnas i föreningens brevlåda samma dag mellan 07.00-08.00. Observera att denna extrakontroll medför merkostnader för föreningen vilket därmed betalas av oss alla, i synnerhet den övervägande majoritet som faktiskt gjorde sina lägenheter tillgängliga enligt instruktion. En framtida möjlighet kan vara att de medlemmar som inte tillgängliggjort sin lägenhet får betala den extra insatsen men styrelsen hoppas att vi slipper gå så långt.

Ekonomiskt resultat
Föreningens ekonomi är fortsatt mycket bra och vi har en välfylld kassa. Detta bland annat därför att vi lyckats förhandla ned räntorna på våra lån till en låg nivå långt under vår budget. Därför har styrelsen beslutat om en tidig julklapp i form av en avgiftsfri månad som äger rum i januari 2016. Vi kommer därutöver kunna göra en extra amortering på våra lån.

Byte av lampor i förråd
Styrelsen har för avsikt att genomföra ett byte av ljuskällor även i de förråd som i dag har lampor. För det kommer det dock krävas tillträde till förråden i fråga. Vi tittar just nu på hur det enklast låter sig göras och återkommer i frågan.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

8 nov 2015

Ny leverantör för fastighetsjour

Av John Severinson | 2015-11-08 14:18

Föreningen byter från och med fredag 13 november (passande datum?) leverantör för fastighetsjour till Dygnet Runt Jour (från tidigare Jourmontör). Fastighetsjouren är den leverantör som på jourtid (kvällar och helger) gör utryckningar till föreningens fastighet i akuta fall. Det kan röra sig om vattenläckor, glasskador, elavbrott eller dylikt.

Telefonsamtal till jouren från och med ovanstående datum ska ske på nytt telefonnummer: 08-18 70 00.

Observera att jourutryckningar och telefonsamtal till fastighetsjouren kostar föreningen mycket pengar. Detta ska bara nyttjas i akuta fall! Felanmälan av icke-akuta frågor eller ärenden som ligger inom medlemmens eget ansvar kan komma att vidarefaktureras denne. Ställ dig alltid frågan "kan det här vänta till nästa vardag?" innan du ringer fastighetsjouren, men kontakta dem alltid om det finns risk för att fastigheten kan ta skada.

 

21 okt 2015

Kommentarer kring ändring av stadgar

Av John Severinson | 2015-10-21 23:17

Kära medlem,

På extrastämman 27 oktober röstar föreningens medlemmar om antagandet av nya stadgar. Detta är en viktig ändring då förändrade avskrivningsregler gör att vi måste ändra ordalydelsen i stadgarna för hur föreningens ekonomi ska skötas. Samtidigt har vi passat på att modernisera stadgarna för att reflektera nya regler för andrahandsuthyrning samt överlag göra stadgarna lättare att förstå.

På föreningens hemsida finns nu både nuvarande stadgar och det nya förslaget att läsa. Förutom det finns kommentar från styrelsen och kommentar från vår förvaltare SBC.

Klicka här för att ta del av dessa dokument.

Vi hoppas att vi ses på extrastämman nästa vecka.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

18 okt 2015

Datum för OVK

Av John Severinson | 2015-10-18 10:55

Planeringen för OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är nu färdig. Nedan finner du de datum som gäller. Tillträde krävs till samtliga lägenheter på respektive adress under dagen. Närmare instruktioner kommer delas närmare datumen i fråga.

 • 27/10: Pomonag 2
 • 28/10: Pomonag 4
 • 29/10: ALG 10
 • 30/10 ALG 12
 • 2/11: STG 2
 • 3/11: STG4
 • 4/11: FG1
 • 5/11: GIIIB 43
 • 6/11: GIIIB 41
 • 9/11: GIIIB 39
24 sep 2015

Nyheter i september: Extrastämma, stamspolning, OVK med mera

Av John Severinson | 2015-09-24 07:30

Kära medlem,

Månaderna september och oktober är hektiska för vår förening. Här kommer en samlad uppdatering om vad som är på gång.

Extrastämma
På grund av ändrade avskrivningsregler behöver föreningen uppdatera sina stadgar. Detta röstades igenom på ordinarie stämma i maj men behöver bekräftas av två på varandra följande stämmor och därför kommer en extrastämma att sammankallas 27 oktober. Kallelse och förklarande material kommer gå ut framöver men skriv gärna upp detta datum redan nu. På extrastämman behandlas inga motioner.

Stamspolning
För att hålla vår fastighet och i synnerhet våra avloppsstammar i bra skick har styrelsen beslutat att regelbundet utföra stamspolning. Detta kommer avhjälpa flertalet avloppsproblem men medför betyder också att spolningsfirman behöver tillträde till samtliga lägenheter. Spolning av avloppen sker vecka 42-43 och utförare är Lybecks Högtryckstjänst AB. Mer instruktioner gällande tillträde till lägenheterna kommer.

OVK
Förkortningen står för Obligatorisk VentilationsKontroll och är något vi är ålagda att göra regelbundet. Detta betyder att ventilationsfirman behöver tillträde till samtliga lägenheter. OVK sker vecka 44-45 och utförare är Raukas Ventilation AB. Mer instruktioner gällande tillträde till lägenheterna kommer. Det är dessvärre inte möjligt att utföra både OVK och stamspolning under samma period.

Städning av soprum
Styrelsen har utökat det relativt nytecknade avtalet med HSB Städ till att även gälla våra soprum. Detta är ett led i den insats vi har gjort för att öka ordningen och fräschheten i soprummen. Städfirman kommer att städa dessa soprum varje vecka med en mer utförlig städning en gång i månaden. Den första städningen har gjorts i samtliga soprum. Vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt att hålla våra soprum i ordning framöver. Kom ihåg att avfall får enbart slängas i avsedd behållare och ingenting får lämnas på golvet i soprummet. 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Pomona

14 aug 2015

Sophämtning, kritmålning på innergården och inför extrastämma

Av John Severinson | 2015-08-14 07:51

Hej kära medlem,

Information om sophämtning
I hopp om att förbättra hanteringen både för oss och för sophämtningen har vi genomfört ett antal mindre ändringar i soprummen. Dels har ett kärl för hushållssopor tagits bort på Frögatan 1 (närmast rondellen) och dels har tidningar och pappersförpackningar bytt plats på Signe Tillischgatan 2 och grovsoprummet. Den första förändringen föranleddes av att soprummet är väldigt trångt och den andra av förhoppningen om att pappkartonger som idag hamnar i grovsoporna kan sorteras lite enklare och hamna i behållare för pappersförpackningar.

Varje soprum har också försetts med skyltar med hämtningsscheman och en liten karta över var närmaste soprum finns att tillgå, i den händelse att någon behållare skulle vara full för tillfället. Vi ber medlemmarna att visa hänsyn och inte överfylla kärl, vilket annars leder till kostsamma extratömningar för föreningen. Du kan hitta schema för sophämtning samt karta över soprummen på vår hemsida. Om du har några förbättringsförslag till sophanteringen i föreningen är du välkommen att kontakta Adam@brfpomona.se.

Kritmålning på innergården
Det råder delade meningar om den kritmålning som ibland görs på innergården. Vissa förknippar det med glada, lekande barn medan andra ser det som nedsmutsning. Styrelsen har beslutat att inte förbjuda kritmålning på innergården. Däremot vill vi påpeka några förhållningsregler. Målningen får endast ske på ytor där den regnar bort av sig själv, vilket därmed innebär att det inte får målas i portalerna eller på vertikala ytor. Det är alltid föräldrarna som är ansvariga och om målningarna inte försvunnit av sig själv på några dagar så måste föräldrarna spola av ytorna. Lite vanligt vatten räcker för att lösa upp färgen.

Inför extrastämma i höst
Som presenterades på ordinarie föreningsstämma är det på grund av ändrade avskrivningsregler nödvändigt att ändra föreningens stadgar innan året är slut. Stadgeändring kräver två stämmobeslut och därför planerar styrelsen en extrastämma under hösten. Erfoderlig kallelse kommer distribueras via post när det är dags. Vi arbetar också med ett underlag för att tydligare förklara skillnaderna i det nya stadgeförslaget vilket efterfrågades senast.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

8 jun 2015

LED-belysning, tvättstugor och garageinfart

Av John Severinson | 2015-06-08 22:01

Hej kära medlem,

Här kommer en blandad uppdatering från styrelsen i föreningen.

LED-belysningsprojektet
Efter beslut om att gå vidare med installation av LED-belysning kommer nu installationen genomföras successivt med start 8 juni. I denna etapp, som sträcker sig fram till slutet av augusti, installeras strömsnål LED-belysning i alla trapphus, i källaren och i alla hissar. Under installationen av dessa kommer vissa av de befintliga lamporna i trapphusen att märkas temporärt. Vi vill be dig att inte röra denna märkning. 

Ordning i tvättstugor
En fråga uppkom på årsstämman gällande städning i tvättstugor och styrelsen tog på sig att kontrollera detta. Detta har vi nu gjort och upplever att städningen är avsevärt bättre än vad den varit på länge, vilket vi hoppas kan fortsätta. Om du har synpunkter på renhållningen i en enskild tvättstuga så kontakta gärna styrelsen så tillser vi att det blir städat.

Tydligare uppmärkning av garageinfart
Ytterligare en fråga från årsstämman rörde tydligare uppmärkning av garageinfarten för att undvika att bilar parkerar i vägen. Detta kan tyvärr inte föreningen göra själva då gatan ägs och sköts av Solna Stad. Föreningen har tidigare varit i kontakt med kommunen utan framgång. Engagerade medlemmar får gärna försöka på egen hand, kanske blir ärendet viktigare om fler påpekar det.

Hoppas du får en riktigt härlig sommar!

Styrelsen för Brf Pomona, genom John
 

22 maj 2015

Sopning av garaget

Av John Severinson | 2015-05-22 08:08

Kära medlem,

Årlig sopning i garaget är beställd till måndag 8 juni och utförs under arbetstid. Medlemmar med garageplats ska därför ta ut sin bil eller motorcykel från garaget denna dag så sopbilen kommer fram.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Pomona

14 apr 2015

Provinstallation av strömsnål belysning

Av John Severinson | 2015-04-14 07:23

Kära medlem,

Styrelsen har under våren arbetat med ett belysningsprojekt med syfte att byta ut glödlampor och lysrör mot LED-belysning. Målet är en avsevärt sänkt energibelysning dels genom att LED-belysning är strömsnålare men också att moderna LED-armaturer kan utrustas med närvarostyrning.

Provinstallationer har genomförts på flertalet platser:

* Utanför entrédörrar
* I samtliga tvättstugor
* I samtliga soprum (med närvarostyrning)
* I hissen Pomonagatan 4 (med närvarostyrning)
* I trapphus Pomonagatan 4 (med närvarostyrning)

Under dagen (14 april) kommer provinstallation även ske:

* På innergården, gångbelysning (1 lampa)
* I takpanel på Anders Lundströms gata 10

Styrelsens avsikt är att på kommande styrelsemöte besluta om införande av LED-belysning i alla föreningens gemensamma utrymmen. Den beräknade energibesparingen är på hela 85% av nuvarande belysnings estimerade förbrukning och investeringen har en återbetalningstid på cirka 6 år.

Vi vill inför det beslutet gärna bjuda in till synpunkter på dessa provinstallationer. Maila gärna styrelsen med dina tankar!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

16 feb 2015

Förslag till val av styrelse 2015 senast 12 april

Av John Severinson | 2015-02-16 11:37

På föreningens stämma den 28:e april 2015 skall vi välja ordinarie ledamöter och suppleanter till vår styrelse. Stadgarna anger att minst tre och högst fem ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter skall ingå i styrelsen.

Glädjande nog har valberedningen fått bekräftat att nästan hela den sittande styrelsen är beredd att fortsätta sitt utmärkta arbete, dels genom fortsättning av pågående mandat och dels genom omval. Detta med ett undantag vilket innebär att vi just nu behöver förslag på en suppleant.

Föreningens styrelse har alltid arbetat med delegering av arbetsuppgifter vilket innebär att även suppleanterna har meningsfulla uppgifter att fylla. Några särskilda kunskaper är inte nödvändiga, det viktiga är att man har intresset.

Det innebär naturligtvis en viss arbetsinsats, men ger också en möjlighet att vara med och påverka i just de frågor som ligger Dig varmt om hjärtat. Det är även ett sätt att vara med och bevaka Din egen investering i Ditt boende.

Styrelsen har länge varit mansdominerad av den enda anledningen att kvinnliga kandidater inte anmäler sig. Det är väl högt på tiden att det blir ändring på detta, eller……?

Är Du intresserad av att nomineras för inval i styrelsen som suppleant, eller om Du bara vill veta mer om vad det skulle innebära, ber vi Dig kontakta någon i valberedningen (se nedan) senast den 12:e april.

Är din granne vår nästa styrelsemedlem?
Känner Du någon i föreningen som Du tycker skulle passa i vår styrelse? I så fall kan Du också kontakta valberedningen och ”tipsa” om Din favoritkandidat. Vi kommer naturligtvis kontakta den person Du föreslår och diskutera med denne. Ingen kommer att nomineras som inte i förväg har blivit tillfrågad och är villig att ställa upp. Tveka i så fall inte att höra av Dig till oss i valberedningen med Ditt förslag.

Valberedningen
Wendy Broadgate, Signe Tillischgatan 2, 0707-141799, w.broadgate@gmail.com
Roland Bjurling, Pomonagatan 2, 0704-246803, roland.bjurling@ownit.nu
Robert Skoog, Anders Lundströms gata 10, 072-233 4317, robert.skoog@cognitionconsulting.se

9 feb 2015

Motioner till årsstämman och dålig mobiltäckning med Telia

Av John Severinson | 2015-02-09 22:20

Hej kära medlem,

Motioner till årsstämman
Den 28 april är det som tidigare meddelats dags för årsstämma. Nu är det dags att skriva motioner till stämman. Din motion kan skickas till styrelsen@brfpomona.se, kan laddas upp via "Kontakta oss" på föreningens hemsida eller kan läggas i föreningens brevlåda på Pomonagatan 4.

För att din motion ska behandlas så måste den ha inkommit till styrelsen senast 6 mars. Motionen ska ha en angiven medlem som avsändare. Anonyma motioner behandlas inte. Tänk på att vara konkret i ditt förslag och uttrycka dig kort och koncist.

Dålig täckning med Telia
Styrelsen har uppmärksammat att många medlemmar som har Telia som mobiloperatör har dålig täckning i sina lägenheter. Denna fråga har vi därför försökt driva mot Telia men dessvärre utan större framgångar. Man hänvisar till "kommande utbyggnad inom 6 månader", något som meddelats flertalet gånger de senaste åren utan förbättring. Vi har dock inte riktigt givit upp än och det borde inte du göra heller. Enligt principen "ju fler som felanmäler desto viktigare blir ärendet" så vill vi uppmuntra alla medlemmar som upplevt problem att ta kontakt med Telia. Använd till exempel formuläret "Inte nöjd med tidigare kontakt" och hänvisa till styrelsens kontakt. Du kan också ringa kundtjänst på telefonnummer 90 200.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona
 

3 feb 2015

Datum för årsstämma och nya regler för ombyggnad

Av John Severinson | 2015-02-03 19:42

Hej kära medlem,

Snart är det dags igen för årsstämma. Du kan redan nu skriva upp datumet 28 april klockan 19:00 i din kalender. Styrelsen återkommer med stadgeenlig kallelse. 

Styrelsen har antagit nya regler för ombyggnation. Syftet är att säkerställa ett långsiktigt bevarande av fastighetens, och därmed våra lägenheters, värde. Reglerna innebär bland annat att ombyggnation av våtrum alltid ska utföras av behörig hantverkare och att styrelsen ska meddelas. 

Reglerna finns på hemsidan:
http://www.brfpomona.se/sidor/regler-vid-ombyggnation

Vi vill också påpeka att trots vår ansats att göra fint i soprummen så har redan ordningen störts då någon ställt ner en dörr och en datorskärm i grovsoprummet. Detta medför ökade kostnader och är inte okej. Fortsätter ordningen misskötas måste styrelsen överväga andra åtgärder och i extrema fall kan det leda till att grovsoprummet stängs.

A short summary in English:

 • The annual general meeting is scheduled for April 28th 19:00.
 • The board has decided on new rules for apartment reconstructions, please read: http://www.brfpomona.se/sidor/rules-for-apartment-reconstruction
 • Please keep tidy in the recycling rooms. Despite recent efforts several new non-allowed items have been left in the bigger recycling room. If this continues the board will have to evaluate other actions going forward. 

Vänliga hälsningar/best regards,
Styrelsen i Brf Pomona

10 jan 2015

Ommålningar

Av John Severinson | 2015-01-10 18:13

Hej kära medlem,

Vi börjar året genom att måla om i trapphusen på Pomonagatan 2 och Frögatan 1. Denna åtgärd är ett led i en större ambition att systematiskt måla om alla trapphus. De trapphus som ännu inte målats om kommer att tas om hand framöver.

Vi vill också rikta ett stort tack till de medlemmar som tagit initiativ att förbättringsmåla skavanker i hissarna på Pomonagatan 2 och Signe Tillischgatan 4 - tack! Om du vill göra en insats i hissen där du bor så har styrelsen pensel och färg - kontakta oss för detta.

Gott nytt år!
Styrelsen för Brf Pomona

9 dec 2014

Avgifter, växter och belysning mm.

Av John Severinson | 2014-12-09 07:44

Hej kära medlem,

Styrelsen har beslutat att mot bakgrund av föreningens goda ekonomi lämna avgifterna oförändrade för 2015.

De växter som finns i vissa trapphus är tidigare donationer till föreningen. Ansvaret för dessa delas av medlemmarna i trappuppgången och handhas därmed inte av vår Trädgårdsgrupp. Vill man att växterna ska vara kvar och se fina ut så är det bäst att man hjälper till att sköta om dem.

Vi har under oktober-november haft ett par incidenter där skolungdomar från närliggande skolor gömmer sig i våra trapphus (ofta på källarplanen) och ibland äter medhavd mat för att därefter lämna skräp och kladd efter sig. Det är viktigt att vi hjälps åt att påtala olämpligheten i detta när vi uppmärksammar det. En stor eloge också till medlemmen Anna Arnlund som rådigt ingrep med papper och trasa för att städa i ordning i G3B 41 när detta inträffade.

Vi har i samband med utredning av avloppsproblem fått en pekpinne från VVS-experterna som påpekar vitsen att rengöra golvbrunnarna men också frånluftsdonet i badrummen. Detta skruvas inte loss utan dras ut i sin helhet för att kunna rengöras. Om detta inte utförs så sätter ventilationsröret med tiden igen.

Styrelsen har beslutat att inleda en satsning för mer energisnål belysning. Till en början kommer vi att byta ut vanliga lysrör mot LED-lysrör i en av tvättstugorna på försök samt även byta armaturer i ett (än så länge inte beslutat) våningsplan till LED-armaturer med rörelsedetektor. Med detta hoppas vi att både spara energikostnader och minska vårt ekologiska fotavtryck. Vi får anledning att återkomma till detta när försöket är avslutat.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona 

28 okt 2014

Inbjudan till Ljusfesten vid Brunnsviken

Av John Severinson | 2014-10-28 21:50

2 november 2014 är det dags för Ljusfesten vid Brunnsviken som arrangeras av Haga-Brunnsvikens Vänner. En stor mängd arrangemang äger rum under eftermiddagen och kvällen runtom Brunnsviken, däribland fackeltåg.

Vill du vara med i detta fackeltåg eller ta del av någon av alla händelser under eftermiddagen? 

Klicka här för att få mer information!

19 okt 2014

Container för grovsopor

Av John Severinson | 2014-10-19 10:27

Hej,

Styrelsen har beställt en container för insamling av grovsopor. Containern kommer att stå uppställd i valvet på Anders Lundströms gata 10-12 mellan 14 november (08:00) och 17 november (08:00), det vill säga fredag-måndag.

Som vanligt får den användas enbart av föreningens medlemmar och får inte användas till byggavfall eller miljöfarligt avfall (såsom målarfärg, etc). Använd den exempelvis till att rensa ut cyklar från cykelställ och cykelrum. 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

15 sep 2014

Brandvarnare och skador i trapphus

Av John Severinson | 2014-09-15 22:05

Kära medlem,

Sommaren börjar lida mot sitt slut och kallare väder är på intåg. Föreningen står dock väldigt väl rustad för den kommande hösten och vintern och vår ekonomi är fortsatt god. Här kommer två informationsbitar.

Det första gäller brandvarnare. Det har gått drygt tio år sedan vår fastighet färdigställdes och många brandvarnare i våra lägenheter har funnits här sedan dess. Brandvarnare har dock en bäst före-tid på cirka 10 år. Det är medlemmens eget ansvar att tillse att brandvarnare finns och fungerar så låt detta meddelande vara en påminnelse om att det kan vara dags för byte. Exempelvis IKEA har billiga och högkvalitativa brandvarnare. För de medlemmar som vill ha assistans med montering kan detta fås genom vaktmästaren hos CEMI. Detta sker på medlemmens egen räkning.

Vidare har vi då och då problem med skador i våra trapphus vid till exempel inflytt, utflytt eller leverans av beställda varor av det större slaget. Styrelsen har beslutat att det från och med nu är den enskilde medlemmen som ansvarar för skador som uppstår av tredjepartsleverantör som medlemmen anlitat, exempelvis transportfirma. När sådana skador uppstår kommer föreningen tillse att skadorna åtgärdas och därefter debitera medlemmen som i sin tur får driva egen ersättningsfråga mot den tredje parten.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

11 aug 2014

Öppet hus i föreningsförråd och filterförsäljning

Av John Severinson | 2014-08-11 22:29

Hej kära medlem,

Lördagen 30 augusti klockan 10-12 kommer föreningens förråd på Gustav III:s Boulevard 41 (en trappa ner) att vara öppet.

Föreningens styrelse avser tömma förrådet på dess nuvarande pinaler för att förbereda för annan framtida användning (men vad det blir är ej beslutat i dagsläget). I förrådet finns i dag i huvudsak köksluckor som blivit över vid husets byggnation, dock enbart till överskåp. 

I samband med detta kommer också försäljning av ventilationsfilter till filterluckor under fönster (tilluft) att ske. Dessa filter kostar 50 kronor styck vilket betalas kontant på plats med jämna pengar.

Vid frågor kontaktar du Frans Benson eller Tassos Grigoriadis.

14 jul 2014

Uppdatering kring NCC-ärendet

Av John Severinson | 2014-07-14 22:39

Kära medlem,

Den sista större etappen i det pågående reklamationsärendet med fastighetens byggherre NCC omfattar ett antal lägenheters avlopp där bakfall konstaterats. Filmning av avloppen har genomförts och NCC har sedermera valt en entreprenör som kommer att utföra arbetet.

Nu står det klart att arbetet inleds 18 augusti och är begränsat till portarna Gustav III:s Boulevard 41 och 43. Berörda medlemmar har separat kontakt med entreprenör och NCC. Arbetet kommer utföras mellan 8-16 på vardagar och pågå i cirka 3 månader. Arbetet är preliminärt tänkt att utföras på två lägenheter i taget.

Glad sommar!
Styrelsen i Brf Pomona

13 jun 2014

Askhink vid grillplats

Av John Severinson | 2014-06-13 14:19

En plåthink med lock avsedd för aska från föreningens grill kommer inom kort placeras vid grillplatsen och den kommer även att tömmas regelbundet genom vår trädgårdsfirmas försorg. Till hinken hör även en spade för att raka ut askan från grillen.

Eventuella engångsgrillar kastas, väl släckta, dock fortfarande i någon av de två stora papperskorgarna med grönt lock vid grillplatsen.

28 maj 2014

Årsredovisning, stämmoprotokoll och entrédörrar

Av John Severinson | 2014-05-28 08:34

Hej kära medlem,

Nu finns årsredovisningen för budgetåret 2013 samt protokollet från årsstämman avseende verksamhetsåret 2013/2014 på hemsidan. Du hittar filerna i menyn "För medlemmar" och därefter "Stadgar och årsredovisning". 

Vi vill också passa på att påminna om vikten av att stänga entrédörrarna efter sig. Ställer man upp dörren och lämnar den öppen så riskerar vi att få påhälsning av bedragare, tjuvar, skadedjur och dylika oönskade gäster. Stäng därför igen porten efter dig och stäng gärna portar du ser har ställts upp. 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

26 maj 2014

Sopning av garaget

Av John Severinson | 2014-05-26 08:16

Den årliga sopningen av garaget är beställd till måndag 16 juni och utförs under arbetstid. Medlemmar med garageplats uppmanas därför att ta ut sin bil/motorcykel från garaget denna dag så sopbilen kommer fram.

20 maj 2014

Byte av skadedjurssanerare

Av John Severinson | 2014-05-20 07:08

Vi har tidigare skrivit om att föreningen bytt försäkringsbolag från Trygg-Hansa till Gjensidige. Därför vill vi nu uppmärksamma på att detta medför byte av utförare i händelse av skadedjur då Gjensidige använder sig av Anticimex medan Trygg-Hansa använde Nomor.

Tidigare kontakter med Nomor ska därför ersättas av Anticimex. Uppmärksammar du skadedjur som exempelvis silverfiskar i lägenheten eller gnagare (utan AIK-halsduk) på gården så tar du kontakt med Anticimex. Vid frågor om försäkring hänvisar du till försäkringsavtal med Gjensidige.

29 apr 2014

Glöm inte årsstämman!

Av John Severinson | 2014-04-29 19:05

6 maj, en vecka från i dag, är det årsstämma i Brf Pomona. Glöm inte det!

Vi håller till på restaurang Taste på Telegrafgatan 6B det vill säga bortanför Frösunda Torg och stämman inleds klockan 19.00. Enklare förtäring (fika) för de som är anmälda serveras från 18.30.

2 apr 2014

Är du vår nästa styrelsemedlem?

Av John Severinson | 2014-04-02 17:45

På föreningens stämma den 6:e maj 2014 skall vi välja ordinarie ledamöter och suppleanter till vår styrelse. Stadgarna anger att minst tre och högst fem ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter skall ingå i styrelsen. Valberedningen söker därför medlemmar som är beredda att deltaga i styrelsearbetet och vi har gärna ett ”överskott” av intresserade. Särskilt viktigt för fastighetens fortsatta skötsel är kunskap om ekonomi, avtal, information, upphandling, försäkringsfrågor, gällande regelverk för Brf. samt hyresavtal. Det innebär naturligtvis en viss arbetsinsats, men ger också en möjlighet att vara med och påverka i just de frågor som ligger Dig varmt om hjärtat. Det är även ett sätt att vara med och bevaka Din egen investering i Ditt boende.

Är Du intresserad av att nomineras för inval i styrelsen som ledamot eller suppleant, eller om du vill veta mer om vad det skulle innebära, ber vi Dig kontakta någon i valberedningen (se nedan) senast den 24:e april.

Är din granne vår nästa styrelsemedlem?
Känner Du någon i föreningen som Du tycker skulle passa i vår styrelse? I så fall kan Du också kontakta valberedningen och ”tipsa” om Din favoritkandidat. Vi kommer naturligtvis kontakta den person Du föreslår och diskutera med denne. Ingen kommer att nomineras som inte i förväg har blivit tillfrågad och är villig att ställa upp. Tveka i så fall inte att höra av Dig till oss i valberedningen med Ditt förslag.

Valberedningen
Wendy Broadgate, Signe Tillisch gata 2, 0709-662181, w.broadgate@gmail.com
Roland Bjurling, Pomonagatan 2, 0704-246803, roland.bjurling@ownit.nu
Robert Skoog, Anders Lundströms gata 10, 072-233 4317, robert.skoog@cognitionconsulting.se

14 mar 2014

Ny ordningsregel, åtgärder i garaget och Frösundadagen

Av John Severinson | 2014-03-14 08:14

Hej kära medlem,

Uppdaterade ordningsregler
På senaste styrelsemötet beslutade Brf Pomonas styrelse om ett tillägg till ordningsreglerna på förekommen anledning. Tillägget reglerar störande ljud som härstammar från ombyggnation i lägenheterna, exempelvis borrning, spikning eller sågning. 

Så här lyder tillägget:

Arbete som ger upphov till störande ljud, exempelvis borrning, sågning eller spikning, får endast ske mellan 08-20. Vid arbete som kommer ske under en längre tid, exempelvis i flera dagar, bör du informera dina grannar i förväg.

Utöver de konkreta tidsgränserna gäller förstås sunt förnuft. För att grämja god grannsämja bör du undvika att till exempel borra i lägenheten en söndagmorgon eller fredag-lördag vid middagstid.

Åtgärder i garaget
NCC:s aktiviteter (med anledning av det pågående reklamationsärendet) pågår för fullt i garaget och beräknas vara klara denna vecka. En ny betongsockel kommer att gjutas upp och därefter tätas med epoxy så att vattnet leds av varpå ny plåt monteras runt ventilatonsutrymmet. Utöver det har en pump i garaget bytts ut mot en mer robust variant för att undvika översvämningsproblem framöver.

Frösundadagen söker frivilliga
Varje år arrangerar föreningen Vi i Frösunda (i vilken Brf Pomona är medlem) en händelse vid namn Frösundadagen där olika aktiviteter erbjuds. Detta brukar vara mycket uppskattat. I år lider man emellertid av manfall i programkommittén och efterlyser frivilliga som kan hjälpa till. Kommittén träffas månadsvis och hjälps åt med sysslor som artistbokning, sponsorjakt, framtagning av programblad, med mera. Om du kan tänka dig att ställa upp kontaktar du mario@frosundadagen.com eller ulf@frosundadagen.com.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

9 mar 2014

Påsar för matavfall

Av John Severinson | 2014-03-09 10:36

Har påsarna för matavfall tagit slut i ditt soprum? Bege dig då till soprummen på antingen Signe Tillischgatan 2 eller Pomonagatan 4. Där finns nämligen kartonger med fler påsar.

Du får förstås gärna ta med dig extra påsar tillbaka till det soprum där det var slut. Bra är om du då klipper upp plastbandet så att inte påsarna behöver tas buntvis.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

16 feb 2014

Årsstämma, nytt försäkringsbolag och NCC-uppdatering

Av John Severinson | 2014-02-16 09:00

Hej kära medlem,

Årsstämma 6 maj
Årsstämman nalkas. Boka in datumet 6 maj i din kalender redan nu. Kallelse kommer att delas ut skriftligen i brevlådorna och närmare inpå mötet kompletteras med årsredovisning och verksamhetsberättelse. Deadline för motioner är 1 april. Passa på att påverka vad föreningen och dess styrelse ska ägna sig åt. 

Nytt försäkringsbolag - Gjensidige
Styrelsen har bytt försäkringsbolag för föreningen till Gjensidige Försäkringar och har därmed kunnat få en mer omfattande försäkring utan ökad kostnad. Precis som tidigare så är det så kallade bostadsrättstillägget kollektivt upphandlat via föreningens försäkring och därmed behöver du inte ha ett sådant tillägg till din hemförsäkring. Kontaktuppgifter till Gjensidige vid skada hittar du på föreningens hemsida under "Felanmälan".

NCC-uppdatering
Reklamationsärendet mot NCC har gått stadigt framåt. Flera delar är nu slutförda, däribland lagning av läckande altanfogar samt skador i fasadputs. Golvet i entrén på Pomonagatan 2 är lagat och ett antal mindre skavanker har korrigerats. Ännu återstår en del arbete och ärendet är inte vid vägs ände än.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

31 jan 2014

Dubbla aviseringar från SBC

Av John Severinson | 2014-01-31 07:49

Hej,

Som det verkar har aviseringarna ännu en gång kommit dubbelt från SBC. Detta är förstås felaktigt.

Vi är i dialog med SBC för att uppmana dem att lösa problemet framöver. Om du har mottagit dubbla avier (exempelvis via e-faktura) så kontrollerar du först att de har samma OCR-nummer och kan i detta fall helt enkelt ta bort den ena.

Om de inte har samma OCR-nummer eller om du av annan anledning stöter på patrull så tar du kontakt med SBC:s kundtjänst på 0771-722 722 eller kundtjanst@sbc.se.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona genom John

17 dec 2013

Avgiftsfri månad i januari och extraamortering

Av John Severinson | 2013-12-17 00:12

Hej kära medlem,

Ekonomin i Brf Pomona är fortsatt god. Därför har styrelsen beslutat att fördela överskottet på två sätt, i samråd med vår ekonomiska förvaltare SBC.

Vi kommer dels att ha en avgiftsfri månad i januari 2014. Du kan ha märkt redan att utskickade avier från SBC inte innehöll någon debitering för januari. Har det ändå blivit fel ber vi dig kontakta SBC.

Vi kommer också att göra en extra låneamortering på 1 MSEK utöver vår ordinarie amortering.

Föreningens ekonomi kan hållas fortsatt god tack vare att vi alla hjälps åt att bland annat spara el, vatten och värme genom sunt förnuft. Fortsätter vi på detta vis blir det mer pengar kvar i plånboken för oss alla. Som vanligt vill vi skjuta in en påminnelse att sköta sopsorteringen ordentligt. Kvarlämning av målarfärg och annat i grovsoprummet innebär stora kostnader och straffavgifter för föreningen. Att lämna annat avfall i våra soprum än vad som är avsett är, förstås, strikt förbjudet.

God jul och gott nytt år!

Hälsar,
Styrelsen i Brf Pomona

24 nov 2013

Öppet hus i föreningens förråd

Av John Severinson | 2013-11-24 19:31
I föreningens förråd på Gustav III:s Boulevard 41 finns en hel del köksluckor som blev över i samband med fastighetens byggande.

Lördag 30 november håller vi därför öppet hus i förrådet mellan 10:00 till 13:00 för de medlemmar som vill försöka byta ut köksluckor i sin lägenhet som blivit slitna med åren.

Vi kan inte svara på telefon eller e-post gällande vilka luckor som finns i förrådet utan den som är intresserad får helt enkelt komma förbi och se efter själv. Vid övriga frågor e-postas tassos@brfpomona.se och frans@brfpomona.se.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Pomona

21 nov 2013

Container för insamling av grovsopor

Av John Severinson | 2013-11-21 19:31

Styrelsen har beställt en container för insamling av grovsopor. Denna rymmer 25 kubikmeter och kommer att ställas i gången på Anders Lundströms gata från torsdag 28 november och hämtas igen på måndag 2 december.

I containern får du slänga grovsopor och den får förstås enbart användas av medlemmar i Brf Pomona.

Du får inte slänga något miljöfarligt avfall såsom målarfärg, glödlampor eller elektronik.

Passa på att rensa ut ditt förråd och gör dig av med skrymmande prylar som du inte vill ha kvar.

Hälsningar,
Styrelsen i Brf Pomona

18 sep 2013

Information om fasader och upphittade nycklar

Av John Severinson | 2013-09-18 18:41

Hej kära medlem,

Reparation av fasader
NCC har meddelat att man med start redan denna vecka kommer att påbörja reparation av putsskador på fasaden som uppstått på grund av de läckande altanfogarna som också parallellt åtgärdas. Mer information om eventuellt tillträde till lägenheter för att komma åt skadorna kommer till berörda medlemmar eftersom och vid behov.

Upphittade nycklar
I styrelsens brevlåda har två upphittade nycklar lämnats in. Det rör sig om en brevlådenyckel och en lägenhetsnyckel. Dessa återfås mot beskrivning (siffror på nyckeln).

Hälsningar,
Styrelsen

18 sep 2013

Åtgärder av fogarna på altanerna

Av John Severinson | 2013-09-18 18:35

Detta inlägg riktar sig till medlemmar med altaner.

Eskilstuna Miljöfog AB (Miljöfog) har påbörjat arbetet med att åtgärda fogarna på altanerna på uppdrag av NCC. Samtliga fogar ska åtgärdas.

För att kunna komma åt fogarna mellan betongplattorna måste altanerna vara tillgängliga via lägenheten. Ansvarig för arbetena hos Miljöfog är Roger Bertling.

För att fogarna ska kunna åtgärdas enligt plan ber vi er meddela vilka tider ni kan vara hemma för att släppa in hantverkarna.  Arbetena kommer ske under tiden 16 september till 4 oktober.  Det är mycket viktigt att fogarna åtgärdas så att det inte uppstår nya skador på fasaderna eller andra följdskador på fastigheten. Planen är att åtgärda tre altaner per dag.

Arbetena koordineras av John Åhlfeldt på NCC. Vänligen meddela honom de dagar som passar på något av följande sätt:

 1. mejl till johan.ahlfeldt@ncc.se
 2. telefon till Johan Ahlfedlt, 076-798 20 92
 3. lämna ett meddelande i styrelsens brevlåda på Pomonagatan 4.

Vid behov kan styrelsen förmedla nycklar till NCC.

Efter att arbetet med fogarna slutförts kommer skadorna på fastighetens fasad att åtgärdas. En förutsättning för arbetet med fasaden är att grundorsaken, dvs de felaktiga altanfogarna, åtgärdas först.

Ansvarig för kontakterna med NCC är föreningens ordförande Peder Wadman. Det går också bra att ringa honom vid frågor på 070-602 14 46.

Vi hoppas att arbetena inte ställer till för stort besvär men upprepar att åtgärderna är väsentliga för att undvika förvärrade skador på fasaden.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 
 
15 aug 2013

Välkommen till Brf Pomonas nya hemsida!

Av John Severinson | 2013-08-15 20:52

Hoppas du haft en skön sommar! Det var hög tid för lite modernisering på hemsidesfronten.

Denna nya hemsida är förhoppningsvis mer logiskt indelad för dig som besökare. Strax under hemsidans logotyp finner du en meny i vilken du kan hitta:

 • Information om föreningen
  • Här finner du allmän information, historik och bilder. Har du egna bilder? Maila gärna!
 • Styrelsen
  • Vilka är medlemmar i styrelsen? Hur tar du kontakt?
 • För medlemmar
  • I denna sektion samlas både vanliga frågor och information till nyinflyttade, men också föreningens trivselregler, information om parkeringskön och våra stadgar. Dessutom kan du läsa lite om trädgårdsgruppen eller se försäljningsstatistik.
 • För mäklare
  • Brf Pomona är en stor förening med många lägenheter och har därför en hel del försäljningar. I detta avsnitt finns information till mäklare som arbetar med försäljning av lägenheter i Brf Pomona.
 • Felanmälan
  • Om något är trasigt eller behöver justeras tar du kontakt med felanmälan. I denna del av sajten ser du vilka företag som har hand om vad.

Vi hoppas att du tycker om den nya hemsidan och den är dessutom enklare för styrelsen att uppdatera.

När du ändå är här så vill vi passa på att påminna om:

 • Att vi vill ha din e-postadress för informationsutskick! Maila john@brfpomona.se om du inte redan gjort det.
 • Att föreningen har en Facebook-grupp där du kan ställa frågor eller ge tips till andra medlemmar. Passa på att gå med i den!

Tveka inte att höra av dig om du har några synpunkter eller förslag. Som vanligt så mailar du till styrelsen@brfpomona.se.

11 jun 2013

Uppdatering om garantiärendet med NCC

Av John Severinson | 2013-06-11 10:48

Hej kära medlem,

Det ärende som upptagit stor del av styrelsens tid under våren har varit det garantiärende vi har med NCC som byggt fastigheten vi bor i. Vi har gjort vissa reklamationer i samband med att den tioåriga byggnadsgarantin håller på att löpa ut.

Främst gäller det läckande terassfogar på takterasser, vilket har orsakat skador i fasadens puts. Som det berättades om på årsstämman så har NCC accepterat ansvaret för dessa skador samt ett antal andra brister.

Den senaste uppdateringen är att NCC nu har påbörjat arbetena med att åtgärda fogarna mellan betongplattorna på altanerna och översynen av infästningarna av altanräckena. NCC tar löpande kontakt med de medlemmar som omfattas av åtgärderna. När fogarna är åtgärdade kommer NCC att laga skadorna på fasaderna.

Omläggningen av det skadade golvet i entrén på Pomonagatan 2 är klar, förutom att polering av golvet återstår.

Ett större ärende som kvarstår är felbyggda avlopp i ett fåtal lägenheter där det efter filmning kunnat konstateras bakfall. Styrelsen väntar besked från NCC inom kort.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

3 maj 2013

Uppdaterad information om garagekön

Av John Severinson | 2013-05-03 07:03

Hanteringen av garagekön har av tekniska skäl den senaste tiden varit tvungen att skötas i separata dokument, vilket har gjort att den köinformation som visats här på hemsidan inte har varit uppdaterad.

Nu är emellertid dessa skäl undanröjda och därför är informationen återigen uppdaterad. Den hämtas i realtid från aktuell kölista. I skrivande stund står 16 medlemmar i kön och den som har köat längst har stått i kö i 25 månader.
16 apr 2013

Två styrelseplatser öppna inför stämman 2013

Av John Severinson | 2013-04-16 13:40

Valberedningens arbete har gått framåt men fortfarande står två styrelseplatser öppna inför årsmötet 23:e maj.

Vi vill därför gärna att Du som kan tänka Dig att vara med och ta ansvar för föreningens skötsel och utveckling, antingen som ordinarie ledamot med en mandatperiod på två år eller som suppleant med ett års period, kontaktar någon av oss i valberedningen.

Vad gäller den ordinarie posten vänder vi oss särskilt till Dig med erfarenhet av ekonomiskt planerings- arbete eftersom styrelsen kommer att ha behov av att utse en ny kassör.

Kassören ansvarar för att föreningens ekonomiska underlag är i god ordning. Den löpande redovisningen sköts dock i allt väsentligt av SBC (föreningens ekonomiska förvaltningsbolag), som registrerar och betalar leverantörsfakturor, bevakar förfallodagar etc.

Uppdraget är mycket självständigt och kan i stor utsträckning planeras utifrån egna möjligheter och behov även om naturligtvis inkommande fakturor behöver bevakas, granskas och skickas till SBC efterhand.

En utvecklande och kanske särskilt intressant del av uppdraget är att tillsammans med styrelsen i övrigt utarbeta budgetunderlag på kort och längre sikt och därigenom vara med och planera för fastighetens drift och underhåll på ett överordnat plan. En möjlighet att lära sig lite mer om bostadsrättföreningen som affärsverksamhet, enkelt uttryckt.

Vad avser suppleantposten kommer man att inom den nya styrelsen fördela arbetsuppgifter i största möjliga utsträckning utifrånintresse och fallenhet. Har Du specialkunskaper som kan komma föreningen till del så är detta Din chans!

Brf. Pomona har inte några anställda utan i likhet med andra motsvarande föreningar förlitar vi oss gemensamt på att det finns medlemmar som är beredda att under en period vara med och ta ansvar för vår gemensamma anläggnings skötsel och framtid. Värt att tänka på är också att, med få undantag, styrelsen sedan föreningens bildande har utgjorts av fullt yrkesverksamma och upptagna personer
som ändå funnit tid och tillfälle att verka för föreningen.

Är Du intresserad eller bara vill veta mer om vad styrelsearbetet innebär, är Du välkommen att kontakta oss i valberedningen:

Wendy Broadgate, Signe Tillisch gata 2, 0709-662181, w.broadgate@gmail.com
Roland Bjurling, Pomonagatan 2, 0704-246803, roland.bjurling@ownit.nu
Robert Skoog, Anders Lundströms gata 10, 072-233 4317, robert.skoog@cognitionconsulting.se

Din intresseanmälan eller tips om annan tänkbar kandidat vill vi gärna ha senast 2013-05-09.

Frösunda 2013-04-16
Valberedningen