Brf Pomona | 769601-8808
27 feb 2018

Information från styrelsen februari 2018

Av Anette Berggren | 2018-02-27 12:49

Till medlemmar i Brf Pomona

 

Ny teknisk förvaltare

Fr.o.m. 2018-03-01 har vi ny teknisk förvaltare. Efter ett mycket noggrant arbete föll valet på Nordstaden som har flertalet uppdrag i Frösunda. Avtalet är på ett år till att börja med. Kontaktuppgifter läggs upp på vår hemsida idag.

Årsmöte 2018

Påminnelse om att boka onsdag 25/4 för föreningens årsmöte. Vi återkommer med exakt tid och plats. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 2018-03-01.

Soprummen

Det är med glädje vi kan konstatera att det blivit mycket bättre ordning i vårt grovsoprum på Signe Tillischgatan 2.

Om vi blir lite bättre på att lägga rätt skräp i respektive fraktion/balja i övriga soprum så har vi kommit ännu en bit till att ha det fint och fräscht. Då slipper vi nog också lappar från personalen som tömmer.

 

Styrelsen i Brf Pomona

13 jan 2018

Information från styrelsen januari 2018

Av Anette Berggren | 2018-01-13 10:50

Till medlemmar i Brf Pomona

Julgranar

Den som vill ha sin julgran hämtad kan lägga den på innergården, i närheten av den stora granen, senast 21:a januari. Om man som medlem inte nyttjar denna möjlighet ska granen köras till återvinningscentralen av medlemmen själv och inte läggas i grovsopsrummet

Årsmöte 2018

Boka onsdag 25/4 för föreningens årsmöte. Vi återkommer med exakt tid och plats.

 

Styrelsen i Brf Pomona

14 dec 2017

Information från styrelsen december 2017

Av Anette Berggren | 2017-12-14 17:27

Till medlemmar i Brf Pomona

Info december 2017

Soprummen

Och så vår lilla följetong, soprummen.
Om vi hjälps åt att hålla ordning och reda så blir det så mycket bättre både för oss boende och den fantastiska personal som sliter med jobbet att tömma vårt skräp.
När det är fullt i ett kärl så finns det nästan garanterat plats i något annat av våra soprum. Vi har soprum för hushållssopor, kompost, glasburkar och flaskor, tidningar och pappersförpackningar på följande adresser;
Frögatan 1
Frögatan vid garagenedfarten
Signe Tillischgatan 4
Signe Tillischgatan 2
Pomonagatan 4
Pomonagatan 2
Gustav III:s Boulevard 39

Dessutom har vår förening förmånen att ha ett grovsoprum på Signe Tillischgatan 2. Där kan vi slänga pappersförpackningar, plastförpackningar, små elartiklar, lampor, batterier, metallförpackningar samt de grovsopor som får plats i baljorna. Mao, inget skall ställas på golvet för det blir kvar vid tömning. ”Men om jag ställer dit min lilla färgburk så kan det väl inte vara så farligt” tänker nog en del av oss. Företaget som tömmer rummet tar inte miljöfarligt avfall så det blir kvar tills någon (oftast någon i styrelsen) tar tag i det och åker iväg till en miljöstation.

Tvättstugor

En av maskinerna på Anders Lundströms gata 10 är åter i drift. Den andra maskinen är helt utsliten och kommer inte lagas.
Arbetet med översynen av våra tvättstugor pågår för fullt.
 

Naturligtvis vill vi passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Styrelsen i Brf Pomona

23 nov 2017

Information från styrelsen november 2017

Av Anette Berggren | 2017-11-23 10:19

Till medlemmar i Brf Pomona

Soprum på Frögatan
Utfallet av den förändring som genomfördes i soprummen på Frögatan blev inte riktigt som det var tänkt. Vi har återställt ordningen till som det var tidigare och jobbar vidare på en annan lösning.

Tvättstugor
Maskinerna på Anders Lundströms gata 12 och Signe Tillischgatan 4 är åter i drift.
På Anders Lundströms gata 10 får vi vänta ett tag till på att ena maskinen lagas. Den andra maskinen är helt utsliten och kommer inte lagas.

Vi jobbar just nu med att ta in offerter från olika leverantörer så vi kan få våra tvättstugor i bra skick igen.  Håll ut!

Container
Den container vi hade i föreningen blev verkligen välfylld vilket är jättebra. Dock blev det lite smolk i bägaren då både elektronik och kylskåp slängdes vilket är miljöfarligt avfall. För det betalar vi en extra kostnad på 4.375 kr. Det vi i styrelsen får ta till oss är att vara väldigt tydlig med information om vad som får slängas i containern.

Brandvarnare
När vi nu kommit in i den mörkare årstiden tänds också en hel del ljus. Kom ihåg att kolla så brandvarnaren fungerar. Den är en livräddare! Kanske behöver den ett nytt batteri?

Inbrottsvåg
Vi har fått info om en inbrottsvåg som drabbat våra grannföreningar. Tänk på att vara uppmärksam på vem som rör sig i huset. Släpp ALDRIG in någon du inte känner dig säker på, varken via porttelefon eller i entrén.

Avgiftsfri månad
Vi har en gynnsam ekonomi och styrelsen har därför tagit beslut att januari 2018 blir en avgiftsfri månad. Alltså avgiften som betalas i december 2017. Observera att el- och garageavgifter skall betalas.
 

Styrelsen i Brf Pomona

26 okt 2017

Information från styrelsen oktober 2017

Av Anette Berggren | 2017-10-26 00:00

Till medlemmar i Brf Pomona

Info efter styrelsens möte i oktober 2017.
 

Förändring i soprum på Frögatan
För en tid sedan (april 2017) föreslog styrelsen en förändring i soprummen på Frögatan.  Vi ansåg att detta var nödvändigt då det ena soprummet ständigt blir överfullt och vår leverantör, med hänsyn till deras arbetsmiljö, inte alltid kan utföra sitt uppdrag.
Då vi inte fått några synpunkter på det förslag som lämnades har vi för avsikt att genomföra denna förändring. Omflyttningen kommer att genomföras kring månadsskiftet okt/nov 2017 och meddelas även på digitala tavlor samt på dörrarna till soprummen.

Sammanfattningsvis kommer fördelningen av fraktioner efter omflyttning att vara enligt följande:
Soprummet närmast rondellen
- 2 färgat glas
- 2 ofärgat glas
- 1 kompost
- 1 tidningar
- 2 kartong

Soprummet vid garageinfarten
- 4 hushållssopor
- 1 kartong
- 1 tidningar
- 1 kompost

Container
Dags att rensa i skrymslen och vrår. Varför? Jo, helgen vecka 44 (10-12/11) finns en container uppställd i portalen vid Anders Lundströms gata. Containern är endast till för Brf Pomonas boende så hjälp gärna till att vara vaksam.

Laddplatser i garaget
Tack vare en miljömedveten boende finns i vårt garage sedan en tid tillbaka några laddplatser. Vi trevar oss fram och lär vartefter och vi känner att det är viktigt att hänga med i utvecklingen. Är du nyfiken? Hör av dig till styrelsen på styrelsen@brfpomona.se

Tvättstugor
Tvättstugan som stängdes på prov för att se om vi verkligen behöver tre (3) st är öppen igen. Även om vi kunnat se hur övriga tvättstugor var bokade under denna tid blir det inte en rättvis bild då vi vet att den avstängda tvättstugan ändå använts.
Vi fortsätter dock arbetet med översyn av våra tvättstugor då maskinparken är till åren kommen och behöver bytas ut. Återkommer!

 

Det var nog allt för denna gång.

 

Styrelsen i Brf Pomona