Brf Pomona | 769601-8808
16 aug 2017

Information från styrelsen augusti 2017

Av Anette Berggren | 2017-08-16 00:00

Kära medlemmar och grannar,

Så har vi då haft höstens första styrelsemöte. Mötestiden upptogs nästan helt av de fastighetsfrågor som dykt upp under senare tid. Övriga frågor behandlas vid ett extra styrelsemöte om ett par veckor.

Målning av träfasader mm
Fr.o.m 15/8 kommer Bromma Måleri (BM) att måla träfasader i anslutning till balkonger och under fönster. Arbetet beräknas pågå september ut (väderberoende).
Information har satts upp vid alla entréer och BM tar kontakt med respektive lägenhetsinnehavare när tillträde behövs.

Skärmar och spaljéer på gården fräschas också upp under denna period.

Bostadsrättstillägg
Vi vill påminna om att bostadsrättstillägget ingår i avgiften och behöver således inte tecknas separat i hemförsäkringen.

Rengöring/rensning av avlopp
Det är väldigt viktigt att vi alla rensar avlopp/vattenlås i våra lägenheter. Och då inte bara i badrummet. Även köks- och tvättmaskinsavlopp behöver kontinuerligt rensas.

Tips: Torka av disken istället för att skölja innan det ställs in i diskmaskinen. Dels går det åt mindre vatten och dels blir det mindre fett i avloppet som med tiden kan orsaka stopp (vanligaste felet när det blir stopp i vasken).

Det var nog allt för denna gång. På återhörande under hösten.

 

Styrelsen

BRF Pomona

21 jun 2017

Information från styrelsen juni 2017

Av Anette Berggren | 2017-06-21 22:42

Kära medlemmar och grannar,

I samband med våra styrelsemöten, som vanligtvis hålls andra måndagen varje månad, brukar vi sammanställa en del information. Så också denna månad.

Grannsamverkan
Inför stundande semestrar uppmanar vi alla att vara extra vaksamma på personer vi inte känner igen i trapphusen. Kanske berätta för närmaste grannen att du är bortrest så dom kan hålla lite extra koll.

Tvättstugor
Maskinerna i våra tvättstugor börja bli till åren komna. En efter en går de sönder och införskaffandet av nya är relativt kostsamt. Vi har i en studie sett att våra tre tvättstugor inte används fullt ut. Faktum är att vi har rätt stor överkapacitet. Av den anledningen har styrelsen beslutat att på prov stänga tvättstugan på Anders Lundströms gata 10 from juli tom september 2017 där en tvättmaskin nu är trasig. Om detta faller väl ut är förslaget att en tvättmaskin flyttas till Anders Lundströms gata 12 där det då blir 2 hushållsmaskiner och 1 grovmaskin. Utrymmet på A.L. gata 10 kan då användas till annat.

Ordning i soprum
Vill påminna om att när det är fullt i ett kärl så finns det sannolikt plats i något annat soprum (info finns i soprummet). Det är ingen bra idé att överfylla kärlet eller ställa det som inte får plats på golvet. Resultatet blir att kärlet inte töms och föreningen (alltså vi alla) får en kostnad på minst 2.000 kronor/kärl för att få ordning på det. Vill uppmana oss alla att försöka hålla våra soprum rena och snygga. Det tjänar vi alla på.

I övrigt hoppas vi att alla får en härlig sommar!

Styrelsen i Brf Pomona

12 apr 2017

Information från styrelsen april 2017

Av Adam Annell | 2017-04-12 18:44

Kära medlemmar,

Nedan följer några korta informationer från styrelsen.

Årsmöte 25:e april
Årsmötet hålls 25:e april och nu har styrelsen delat ut kallelsen, inkluderat årsredovisningen. Vi ser fram emot att träffa er där. Om du inte har fått kallelse i din brevlåda, ta kontakt med styrelsen!

Soprummen på Frögatan 1

Styrelsen har efter återkommande problem med överfyllt soprum på frögatan 1 (det närmast rondellen) tagit fram ett förslag på omflyttning av kärl mellan detta soprum och det soprum som ligger bredvid garageinfarten. Informationen är uppsatt i entréer på berörda adresser (Frögatan 1 och Gustav IIIs blvd 43) - styrelsen tar gärna in synpunkter innan vi genomför ändringen! Kontakta då Adam@brfpomona.se.

Luftfilter i lägenheterna
Styrelsen har under vintern pratat med olika leverantörer av luftfilter. Luftintaget hittar ni under vissa av era element i lägenheten och byts och sköts av medlemmarna själva. Styrelsen har tillhandahållt s.k. grovfilter som går att köpa via styrelsen.

Efter övervägande av de erbjudanden som funnits ute för att hitta ett filter som både har grovfiltrering (motsvarar de svarta filter vi har idag) och finfiltrering (saknas idag i de filter som styrelsen har att erbjuda) så har styrelsen kommit fram till att den bästa rekommendationen är att bibehålla vårt nuvarande erbjudande avseende köp av enbart grovfilter. Styrelsen vill dock tips om inköp av finfilter som kan klippas till själv och som används tillsammans med befintliga grovfilter, exempelvis filtermärket Fresh, kan göras på flera av vår närbelägna bygghandlar.

Innergården
Styrelsen har tagit beslut om att förlänga gärdsgården ett par meter på innergården, sidan mot Anders Lundströmsgata 10-12, i syfte att minska "genandet" över vår innegård (som bl.a. förstör gräsmattan onödigt mycket), efter rekommendation av trådgårdsgruppen.

Om du är intresserad av att delta i trädgårdsgruppens arbete, ta kontakt med Robert Skoog på Anders Lundströms gatan 10.

med vänliga hälsningar
Styrelsen

22 feb 2017

Information från styrelsen februari 2017

Av Adam Annell | 2017-02-22 17:59

Kära medlemmar

Här kommer lite information från styrelsen.

Motioner till årsstämman 2017
Styrelsen påminner att 1:a mars är sista dagen för att skicka motion till årsstämman. Motionerna ska skickas via hemsidan eller till styrelsen@brfpomona.se

Oönskade besökare i fastigheten
Trots borttagning av koder förekommer obehöriga tillträden i fastigheten. Styrelsen vill uppmana medlemmarna att kontrollera vem som ringer på porttelefonerna innan de öppnar dörren samt att vara uppmärksam så att ingen smiter in efter er då ni går in/ut ur fastigheten.

Elkontakter i garaget
Det pågår en utredning för att kunna erbjuda möjlighet att ladda hybrid- och elbilar i garaget. Tanken är att vanliga elkontakter kommer att installeras vid vissa platser som start. Om du är intresserad att höra mera får du gärna kontakta Adam som är styrelsens representant i frågan! Adam når du på Adam@brfpomona.se.

Information om nya parkeringsregler i Frösunda
Styrelsen vill informera om de nya parkeringsreglerna i Frösunda. Solna Stad har övergått till att ha städdagar varannan vecka men på kortare intervaller.

Med vänlig hälsning,

Jerome & Adam för styrelsen

13 jan 2017

Datum för årsstämma, julgranar, soprum m.m. från styrelsemöte januari

Av Adam Annell | 2017-01-13 17:25

Kära medlemmar,

Nedan följer information från styrelsen från januari månads styrelsemöte:

Årsstämma
25 april är det dags för föreningens årsstämma. Du inbjuds att inkomma med motioner till stämman.

Din motion skickas via e-post till styrelsen@brfpomona.se eller läggs skriftligen i föreningens brevlåda (Pomonagatan 4).

För att din motion ska behandlas så måste den ha inkommit till styrelsen senast 1:a mars. Motionen ska ha en angiven medlem som avsändare. Anonyma motioner behandlas inte. Tänk på att vara konkret i ditt förslag och uttrycka dig kort och koncist.

Varmt välkommen på årsstämma 25 april. Kallelse, inklusive aktuella motioner, kommer att delas ut i slutet på mars/början på april.

Julgranar
Den som vill ha sin julgran hämtad kan lägga den på innergården, i närheten av den stora granen, före 20:e januari så CEMI kommer att hämta granarna. Om man som medlem inte nyttjar denna möjlighet ska granen köras till återvinningscentralen av medlemmen själv och inte läggas i grovsopsrummet.

Återkommande misskötsel av soprum
Vi har haft problem i flera av våra soprum under de senaste månaderna. Vi i styrelsen vill ödmjukt be medlemmarna att utnyttja möjligheten till att gå till något av våra andra soprum om ert eget skulle vara fullt för tillfället. Att lägga sopor på golvet eller i fel sopkärl gör bara saken värre eftersom vår leverantör då inte hämtar soporna överhuvudtaget.

Detsamma gäller i grovsopsrummet. I grovsopsrummet får bara mindre grovsopor läggas, och dessa får endast fylla de 4 kärl som är avsedda för detta. Avfall från t.ex. renoveringar eller större möbler ska forslas till återvinningscentral av medlemman själv. Om detta inte fortsättningsvis efterlyds kommer styrelsen att överväga att stänga grovsoprummet helt för alla medlemmar, något som vi själva anser vore mycket synd (att några få får förstöra för alla andra). Om det är fullt så är det fullt, och då kan man anmäla det till styrelsen som kan beställa en extra tömning, och tills det är gjort får man vänta.  Målarburkar och annat miljöfarligt ska alltid tas till återvinningscentral av medlemmen själv!

Badrumsrenovering

Vad gäller badrumsrenoveringar vill styrelsen påminna om att dessa ska anmälas till styrelsen i god tid innan de påbörjas så att styrelsen kan säkerställa att arbetet utförs av yrkeskunniga hantverkare och inte ger negativ åverkan på föreningens gemensamma system som t.ex. avloppsstammar och vattenledningar.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i BRF Pomona