Brf Pomona | 769601-8808
14 dec 2017

Information från styrelsen december 2017

Av Anette Berggren | 2017-12-14 17:27

Till medlemmar i Brf Pomona

Info december 2017

Soprummen

Och så vår lilla följetong, soprummen.
Om vi hjälps åt att hålla ordning och reda så blir det så mycket bättre både för oss boende och den fantastiska personal som sliter med jobbet att tömma vårt skräp.
När det är fullt i ett kärl så finns det nästan garanterat plats i något annat av våra soprum. Vi har soprum för hushållssopor, kompost, glasburkar och flaskor, tidningar och pappersförpackningar på följande adresser;
Frögatan 1
Frögatan vid garagenedfarten
Signe Tillischgatan 4
Signe Tillischgatan 2
Pomonagatan 4
Pomonagatan 2
Gustav III:s Boulevard 39

Dessutom har vår förening förmånen att ha ett grovsoprum på Signe Tillischgatan 2. Där kan vi slänga pappersförpackningar, plastförpackningar, små elartiklar, lampor, batterier, metallförpackningar samt de grovsopor som får plats i baljorna. Mao, inget skall ställas på golvet för det blir kvar vid tömning. ”Men om jag ställer dit min lilla färgburk så kan det väl inte vara så farligt” tänker nog en del av oss. Företaget som tömmer rummet tar inte miljöfarligt avfall så det blir kvar tills någon (oftast någon i styrelsen) tar tag i det och åker iväg till en miljöstation.

Tvättstugor

En av maskinerna på Anders Lundströms gata 10 är åter i drift. Den andra maskinen är helt utsliten och kommer inte lagas.
Arbetet med översynen av våra tvättstugor pågår för fullt.
 

Naturligtvis vill vi passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Styrelsen i Brf Pomona

23 nov 2017

Information från styrelsen november 2017

Av Anette Berggren | 2017-11-23 10:19

Till medlemmar i Brf Pomona

Soprum på Frögatan
Utfallet av den förändring som genomfördes i soprummen på Frögatan blev inte riktigt som det var tänkt. Vi har återställt ordningen till som det var tidigare och jobbar vidare på en annan lösning.

Tvättstugor
Maskinerna på Anders Lundströms gata 12 och Signe Tillischgatan 4 är åter i drift.
På Anders Lundströms gata 10 får vi vänta ett tag till på att ena maskinen lagas. Den andra maskinen är helt utsliten och kommer inte lagas.

Vi jobbar just nu med att ta in offerter från olika leverantörer så vi kan få våra tvättstugor i bra skick igen.  Håll ut!

Container
Den container vi hade i föreningen blev verkligen välfylld vilket är jättebra. Dock blev det lite smolk i bägaren då både elektronik och kylskåp slängdes vilket är miljöfarligt avfall. För det betalar vi en extra kostnad på 4.375 kr. Det vi i styrelsen får ta till oss är att vara väldigt tydlig med information om vad som får slängas i containern.

Brandvarnare
När vi nu kommit in i den mörkare årstiden tänds också en hel del ljus. Kom ihåg att kolla så brandvarnaren fungerar. Den är en livräddare! Kanske behöver den ett nytt batteri?

Inbrottsvåg
Vi har fått info om en inbrottsvåg som drabbat våra grannföreningar. Tänk på att vara uppmärksam på vem som rör sig i huset. Släpp ALDRIG in någon du inte känner dig säker på, varken via porttelefon eller i entrén.

Avgiftsfri månad
Vi har en gynnsam ekonomi och styrelsen har därför tagit beslut att januari 2018 blir en avgiftsfri månad. Alltså avgiften som betalas i december 2017. Observera att el- och garageavgifter skall betalas.
 

Styrelsen i Brf Pomona

26 okt 2017

Information från styrelsen oktober 2017

Av Anette Berggren | 2017-10-26 00:00

Till medlemmar i Brf Pomona

Info efter styrelsens möte i oktober 2017.
 

Förändring i soprum på Frögatan
För en tid sedan (april 2017) föreslog styrelsen en förändring i soprummen på Frögatan.  Vi ansåg att detta var nödvändigt då det ena soprummet ständigt blir överfullt och vår leverantör, med hänsyn till deras arbetsmiljö, inte alltid kan utföra sitt uppdrag.
Då vi inte fått några synpunkter på det förslag som lämnades har vi för avsikt att genomföra denna förändring. Omflyttningen kommer att genomföras kring månadsskiftet okt/nov 2017 och meddelas även på digitala tavlor samt på dörrarna till soprummen.

Sammanfattningsvis kommer fördelningen av fraktioner efter omflyttning att vara enligt följande:
Soprummet närmast rondellen
- 2 färgat glas
- 2 ofärgat glas
- 1 kompost
- 1 tidningar
- 2 kartong

Soprummet vid garageinfarten
- 4 hushållssopor
- 1 kartong
- 1 tidningar
- 1 kompost

Container
Dags att rensa i skrymslen och vrår. Varför? Jo, helgen vecka 44 (10-12/11) finns en container uppställd i portalen vid Anders Lundströms gata. Containern är endast till för Brf Pomonas boende så hjälp gärna till att vara vaksam.

Laddplatser i garaget
Tack vare en miljömedveten boende finns i vårt garage sedan en tid tillbaka några laddplatser. Vi trevar oss fram och lär vartefter och vi känner att det är viktigt att hänga med i utvecklingen. Är du nyfiken? Hör av dig till styrelsen på styrelsen@brfpomona.se

Tvättstugor
Tvättstugan som stängdes på prov för att se om vi verkligen behöver tre (3) st är öppen igen. Även om vi kunnat se hur övriga tvättstugor var bokade under denna tid blir det inte en rättvis bild då vi vet att den avstängda tvättstugan ändå använts.
Vi fortsätter dock arbetet med översyn av våra tvättstugor då maskinparken är till åren kommen och behöver bytas ut. Återkommer!

 

Det var nog allt för denna gång.

 

Styrelsen i Brf Pomona

21 sep 2017

Information från styrelsen september 2017

Av Anette Berggren | 2017-09-21 15:52

Till medlemmar i Brf Pomona

Info efter styrelsens möte i september 2017.
 

Möte med Vittraskolan
I samband med raster och håltimmar letar elever ibland efter ställen att hänga på. Detta gäller både Vittraskolan och Alfaskolan. Vår gård har blivit en av dessa platser.
Styrelsen har tidigare tagit beslut att inte stänga av gården för personer som inte är boende här då vi tycker det är viktigt och trevligt med öppenhet. Självklart skall alla som vistas här följa den ordning som gäller vilket också gäller barn och ungdomar. Det är såklart inte okej att gunga sönder gungorna eller sparka sönder de leksaker som ligger på gården lika lite som det är okej att vara otrevlig om man blir tillsagd. Vi som vuxna har alla ansvar att föregå med gott exempel och varför inte passa på göra det vid ett sånt här tillfälle, prata och förklara.

Skolan kommer se till att deras rastvärdar även tar ett varv vid olika tillfällen på vår gård. Om någon akut situation uppstår kontaktar man Vittraskolans administration (mån-tors 08.00-16.30, fre 08.00-15.30) på 08-4449471 eller på frosunda@vittra.se (kontaktuppgifter till Alfaskolan återkommer vi med). Dom tar gärna emot denna information om den delges på ett förtroendefullt sätt och utan att det sker i affekt eller ilska. Skolorna (och föräldrar) jobbar ständigt med att lära ut bra värdegrunder. Dom gör allt dom kan för att vägleda barn och ungdomar att välja att göra rätt.

Om någon av skolorna kontaktas är det bra om du i samband med detta skickar ett mail till styrelsen@brfpomona.se . Vi kommer att ha återkommande avstämningsmöten med skolorna och då är det bra att ha denna info för utvärdering av vårt samarbete.
 

Nyckelbrickor vid överlåtelser
För att ha fortsatt god kontroll över våra nyckelbrickor skall i samband med överlåtelse samtliga nyckelbrickor återlämnas till styrelsen. Läggs i Brf Pomonas postlåda på Pomonagatan 4. Nya brickor aktiveras och tilldelas den nya ägaren.
 

Grovsoprummet (Signe Tillischgatan 2)
Vi i styrelsen har som motto att det är bättre med en positiv attityd än att gnälla, skälla och bli arga. Oftast finns det förklaringar till varför man sagt eller gjort på ett visst sätt. Dock ”gick topplocket” häromdagen då det återigen ställts en säng i soprummet. Att få iväg denna är kostsamt för föreningen och det känns inte okej att vi alla skall betala för det. Allt som är för stort för att slängas i de gröna baljorna får man forsla bort själv. Det är inte föreningens ansvar.

Det är ej heller okej att slänga hö från smådjur direkt i baljorna. Använd säckar.
 

Rensning av avlopp
Rensa vattenlås i badrum, kök och tvättmaskin

Har du fått stopp i köket, badrummet eller vid tvättmaskinen?
Detta beror många gånger på att vattenlåset är igensatt och behöver rensas. Detta är inte föreningens ansvar, det är något man själv får göra.

Matfett orsakar proppar i avloppen
Tänk på att aldrig skölja ner matfett från matlagning i avloppet då detta orsakar proppar. Konsekvensen är förutom besväret med att vatten inte kan rinna ut, att en spolfirma måste komma och åtgärda stoppet. Varje spolning kostar ett par tusen kronor, vilket belastar föreningen och i sin tur medlemmarna.
Häll istället matfettet i ett kärl, t.ex. en gammal mjölkkartong med skruvkork som sedan skruvas åt, och släng i hushållssoporna.

Var försiktig med kemikaliska propplösare. De kan skada rören och stannar ofta i vattenlåset. Börja istället med att spola avloppet med kokande vatten + en fjärdedels kopp bakpulver och 50 ml vinäger. Eller vanligt diskmedel.

Det är även bra om man aktivt rensar vattenlåset lite då och då, någon gång om året. Annars blir det helt stopp. Har man långt hår behöver man rensa golvbrunnen i badrummet oftare för att det inte ska riskera bli stopp.
På golvbrunnsbilderna visas att det är viktigt att man tar ut insatsen ur golvbrunnen för att rensa. Tar man inte ur och även rensar insatsen noggrant försvinner inte smutsen. Dessa instruktioner finns på hemsidan, www.brfpomona.se

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Brf Pomona

16 aug 2017

Information från styrelsen augusti 2017

Av Anette Berggren | 2017-08-16 00:00

Kära medlemmar och grannar,

Så har vi då haft höstens första styrelsemöte. Mötestiden upptogs nästan helt av de fastighetsfrågor som dykt upp under senare tid. Övriga frågor behandlas vid ett extra styrelsemöte om ett par veckor.

Målning av träfasader mm
Fr.o.m 15/8 kommer Bromma Måleri (BM) att måla träfasader i anslutning till balkonger och under fönster. Arbetet beräknas pågå september ut (väderberoende).
Information har satts upp vid alla entréer och BM tar kontakt med respektive lägenhetsinnehavare när tillträde behövs.

Skärmar och spaljéer på gården fräschas också upp under denna period.

Bostadsrättstillägg
Vi vill påminna om att bostadsrättstillägget ingår i avgiften och behöver således inte tecknas separat i hemförsäkringen.

Rengöring/rensning av avlopp
Det är väldigt viktigt att vi alla rensar avlopp/vattenlås i våra lägenheter. Och då inte bara i badrummet. Även köks- och tvättmaskinsavlopp behöver kontinuerligt rensas.

Tips: Torka av disken istället för att skölja innan det ställs in i diskmaskinen. Dels går det åt mindre vatten och dels blir det mindre fett i avloppet som med tiden kan orsaka stopp (vanligaste felet när det blir stopp i vasken).

Det var nog allt för denna gång. På återhörande under hösten.

 

Styrelsen

BRF Pomona