Brf Pomona | 769601-8808
26 okt 2017

Information från styrelsen oktober 2017

Av Anette Berggren | 2017-10-26 00:00

Till medlemmar i Brf Pomona

Info efter styrelsens möte i oktober 2017.
 

Förändring i soprum på Frögatan
För en tid sedan (april 2017) föreslog styrelsen en förändring i soprummen på Frögatan.  Vi ansåg att detta var nödvändigt då det ena soprummet ständigt blir överfullt och vår leverantör, med hänsyn till deras arbetsmiljö, inte alltid kan utföra sitt uppdrag.
Då vi inte fått några synpunkter på det förslag som lämnades har vi för avsikt att genomföra denna förändring. Omflyttningen kommer att genomföras kring månadsskiftet okt/nov 2017 och meddelas även på digitala tavlor samt på dörrarna till soprummen.

Sammanfattningsvis kommer fördelningen av fraktioner efter omflyttning att vara enligt följande:
Soprummet närmast rondellen
- 2 färgat glas
- 2 ofärgat glas
- 1 kompost
- 1 tidningar
- 2 kartong

Soprummet vid garageinfarten
- 4 hushållssopor
- 1 kartong
- 1 tidningar
- 1 kompost

Container
Dags att rensa i skrymslen och vrår. Varför? Jo, helgen vecka 44 (10-12/11) finns en container uppställd i portalen vid Anders Lundströms gata. Containern är endast till för Brf Pomonas boende så hjälp gärna till att vara vaksam.

Laddplatser i garaget
Tack vare en miljömedveten boende finns i vårt garage sedan en tid tillbaka några laddplatser. Vi trevar oss fram och lär vartefter och vi känner att det är viktigt att hänga med i utvecklingen. Är du nyfiken? Hör av dig till styrelsen på styrelsen@brfpomona.se

Tvättstugor
Tvättstugan som stängdes på prov för att se om vi verkligen behöver tre (3) st är öppen igen. Även om vi kunnat se hur övriga tvättstugor var bokade under denna tid blir det inte en rättvis bild då vi vet att den avstängda tvättstugan ändå använts.
Vi fortsätter dock arbetet med översyn av våra tvättstugor då maskinparken är till åren kommen och behöver bytas ut. Återkommer!

 

Det var nog allt för denna gång.

 

Styrelsen i Brf Pomona

21 sep 2017

Information från styrelsen september 2017

Av Anette Berggren | 2017-09-21 15:52

Till medlemmar i Brf Pomona

Info efter styrelsens möte i september 2017.
 

Möte med Vittraskolan
I samband med raster och håltimmar letar elever ibland efter ställen att hänga på. Detta gäller både Vittraskolan och Alfaskolan. Vår gård har blivit en av dessa platser.
Styrelsen har tidigare tagit beslut att inte stänga av gården för personer som inte är boende här då vi tycker det är viktigt och trevligt med öppenhet. Självklart skall alla som vistas här följa den ordning som gäller vilket också gäller barn och ungdomar. Det är såklart inte okej att gunga sönder gungorna eller sparka sönder de leksaker som ligger på gården lika lite som det är okej att vara otrevlig om man blir tillsagd. Vi som vuxna har alla ansvar att föregå med gott exempel och varför inte passa på göra det vid ett sånt här tillfälle, prata och förklara.

Skolan kommer se till att deras rastvärdar även tar ett varv vid olika tillfällen på vår gård. Om någon akut situation uppstår kontaktar man Vittraskolans administration (mån-tors 08.00-16.30, fre 08.00-15.30) på 08-4449471 eller på frosunda@vittra.se (kontaktuppgifter till Alfaskolan återkommer vi med). Dom tar gärna emot denna information om den delges på ett förtroendefullt sätt och utan att det sker i affekt eller ilska. Skolorna (och föräldrar) jobbar ständigt med att lära ut bra värdegrunder. Dom gör allt dom kan för att vägleda barn och ungdomar att välja att göra rätt.

Om någon av skolorna kontaktas är det bra om du i samband med detta skickar ett mail till styrelsen@brfpomona.se . Vi kommer att ha återkommande avstämningsmöten med skolorna och då är det bra att ha denna info för utvärdering av vårt samarbete.
 

Nyckelbrickor vid överlåtelser
För att ha fortsatt god kontroll över våra nyckelbrickor skall i samband med överlåtelse samtliga nyckelbrickor återlämnas till styrelsen. Läggs i Brf Pomonas postlåda på Pomonagatan 4. Nya brickor aktiveras och tilldelas den nya ägaren.
 

Grovsoprummet (Signe Tillischgatan 2)
Vi i styrelsen har som motto att det är bättre med en positiv attityd än att gnälla, skälla och bli arga. Oftast finns det förklaringar till varför man sagt eller gjort på ett visst sätt. Dock ”gick topplocket” häromdagen då det återigen ställts en säng i soprummet. Att få iväg denna är kostsamt för föreningen och det känns inte okej att vi alla skall betala för det. Allt som är för stort för att slängas i de gröna baljorna får man forsla bort själv. Det är inte föreningens ansvar.

Det är ej heller okej att slänga hö från smådjur direkt i baljorna. Använd säckar.
 

Rensning av avlopp
Rensa vattenlås i badrum, kök och tvättmaskin

Har du fått stopp i köket, badrummet eller vid tvättmaskinen?
Detta beror många gånger på att vattenlåset är igensatt och behöver rensas. Detta är inte föreningens ansvar, det är något man själv får göra.

Matfett orsakar proppar i avloppen
Tänk på att aldrig skölja ner matfett från matlagning i avloppet då detta orsakar proppar. Konsekvensen är förutom besväret med att vatten inte kan rinna ut, att en spolfirma måste komma och åtgärda stoppet. Varje spolning kostar ett par tusen kronor, vilket belastar föreningen och i sin tur medlemmarna.
Häll istället matfettet i ett kärl, t.ex. en gammal mjölkkartong med skruvkork som sedan skruvas åt, och släng i hushållssoporna.

Var försiktig med kemikaliska propplösare. De kan skada rören och stannar ofta i vattenlåset. Börja istället med att spola avloppet med kokande vatten + en fjärdedels kopp bakpulver och 50 ml vinäger. Eller vanligt diskmedel.

Det är även bra om man aktivt rensar vattenlåset lite då och då, någon gång om året. Annars blir det helt stopp. Har man långt hår behöver man rensa golvbrunnen i badrummet oftare för att det inte ska riskera bli stopp.
På golvbrunnsbilderna visas att det är viktigt att man tar ut insatsen ur golvbrunnen för att rensa. Tar man inte ur och även rensar insatsen noggrant försvinner inte smutsen. Dessa instruktioner finns på hemsidan, www.brfpomona.se

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Brf Pomona

16 aug 2017

Information från styrelsen augusti 2017

Av Anette Berggren | 2017-08-16 00:00

Kära medlemmar och grannar,

Så har vi då haft höstens första styrelsemöte. Mötestiden upptogs nästan helt av de fastighetsfrågor som dykt upp under senare tid. Övriga frågor behandlas vid ett extra styrelsemöte om ett par veckor.

Målning av träfasader mm
Fr.o.m 15/8 kommer Bromma Måleri (BM) att måla träfasader i anslutning till balkonger och under fönster. Arbetet beräknas pågå september ut (väderberoende).
Information har satts upp vid alla entréer och BM tar kontakt med respektive lägenhetsinnehavare när tillträde behövs.

Skärmar och spaljéer på gården fräschas också upp under denna period.

Bostadsrättstillägg
Vi vill påminna om att bostadsrättstillägget ingår i avgiften och behöver således inte tecknas separat i hemförsäkringen.

Rengöring/rensning av avlopp
Det är väldigt viktigt att vi alla rensar avlopp/vattenlås i våra lägenheter. Och då inte bara i badrummet. Även köks- och tvättmaskinsavlopp behöver kontinuerligt rensas.

Tips: Torka av disken istället för att skölja innan det ställs in i diskmaskinen. Dels går det åt mindre vatten och dels blir det mindre fett i avloppet som med tiden kan orsaka stopp (vanligaste felet när det blir stopp i vasken).

Det var nog allt för denna gång. På återhörande under hösten.

 

Styrelsen

BRF Pomona

21 jun 2017

Information från styrelsen juni 2017

Av Anette Berggren | 2017-06-21 22:42

Kära medlemmar och grannar,

I samband med våra styrelsemöten, som vanligtvis hålls andra måndagen varje månad, brukar vi sammanställa en del information. Så också denna månad.

Grannsamverkan
Inför stundande semestrar uppmanar vi alla att vara extra vaksamma på personer vi inte känner igen i trapphusen. Kanske berätta för närmaste grannen att du är bortrest så dom kan hålla lite extra koll.

Tvättstugor
Maskinerna i våra tvättstugor börja bli till åren komna. En efter en går de sönder och införskaffandet av nya är relativt kostsamt. Vi har i en studie sett att våra tre tvättstugor inte används fullt ut. Faktum är att vi har rätt stor överkapacitet. Av den anledningen har styrelsen beslutat att på prov stänga tvättstugan på Anders Lundströms gata 10 from juli tom september 2017 där en tvättmaskin nu är trasig. Om detta faller väl ut är förslaget att en tvättmaskin flyttas till Anders Lundströms gata 12 där det då blir 2 hushållsmaskiner och 1 grovmaskin. Utrymmet på A.L. gata 10 kan då användas till annat.

Ordning i soprum
Vill påminna om att när det är fullt i ett kärl så finns det sannolikt plats i något annat soprum (info finns i soprummet). Det är ingen bra idé att överfylla kärlet eller ställa det som inte får plats på golvet. Resultatet blir att kärlet inte töms och föreningen (alltså vi alla) får en kostnad på minst 2.000 kronor/kärl för att få ordning på det. Vill uppmana oss alla att försöka hålla våra soprum rena och snygga. Det tjänar vi alla på.

I övrigt hoppas vi att alla får en härlig sommar!

Styrelsen i Brf Pomona

12 apr 2017

Information från styrelsen april 2017

Av Adam Annell | 2017-04-12 18:44

Kära medlemmar,

Nedan följer några korta informationer från styrelsen.

Årsmöte 25:e april
Årsmötet hålls 25:e april och nu har styrelsen delat ut kallelsen, inkluderat årsredovisningen. Vi ser fram emot att träffa er där. Om du inte har fått kallelse i din brevlåda, ta kontakt med styrelsen!

Soprummen på Frögatan 1

Styrelsen har efter återkommande problem med överfyllt soprum på frögatan 1 (det närmast rondellen) tagit fram ett förslag på omflyttning av kärl mellan detta soprum och det soprum som ligger bredvid garageinfarten. Informationen är uppsatt i entréer på berörda adresser (Frögatan 1 och Gustav IIIs blvd 43) - styrelsen tar gärna in synpunkter innan vi genomför ändringen! Kontakta då Adam@brfpomona.se.

Luftfilter i lägenheterna
Styrelsen har under vintern pratat med olika leverantörer av luftfilter. Luftintaget hittar ni under vissa av era element i lägenheten och byts och sköts av medlemmarna själva. Styrelsen har tillhandahållt s.k. grovfilter som går att köpa via styrelsen.

Efter övervägande av de erbjudanden som funnits ute för att hitta ett filter som både har grovfiltrering (motsvarar de svarta filter vi har idag) och finfiltrering (saknas idag i de filter som styrelsen har att erbjuda) så har styrelsen kommit fram till att den bästa rekommendationen är att bibehålla vårt nuvarande erbjudande avseende köp av enbart grovfilter. Styrelsen vill dock tips om inköp av finfilter som kan klippas till själv och som används tillsammans med befintliga grovfilter, exempelvis filtermärket Fresh, kan göras på flera av vår närbelägna bygghandlar.

Innergården
Styrelsen har tagit beslut om att förlänga gärdsgården ett par meter på innergården, sidan mot Anders Lundströmsgata 10-12, i syfte att minska "genandet" över vår innegård (som bl.a. förstör gräsmattan onödigt mycket), efter rekommendation av trådgårdsgruppen.

Om du är intresserad av att delta i trädgårdsgruppens arbete, ta kontakt med Robert Skoog på Anders Lundströms gatan 10.

med vänliga hälsningar
Styrelsen