Brf Pomona | 769601-8808
13 jan 2017

Datum för årsstämma, julgranar, soprum m.m. från styrelsemöte januari

Av Adam Annell | 2017-01-13 17:25

Kära medlemmar,

Nedan följer information från styrelsen från januari månads styrelsemöte:

Årsstämma
25 april är det dags för föreningens årsstämma. Du inbjuds att inkomma med motioner till stämman.

Din motion skickas via e-post till styrelsen@brfpomona.se eller läggs skriftligen i föreningens brevlåda (Pomonagatan 4).

För att din motion ska behandlas så måste den ha inkommit till styrelsen senast 1:a mars. Motionen ska ha en angiven medlem som avsändare. Anonyma motioner behandlas inte. Tänk på att vara konkret i ditt förslag och uttrycka dig kort och koncist.

Varmt välkommen på årsstämma 25 april. Kallelse, inklusive aktuella motioner, kommer att delas ut i slutet på mars/början på april.

Julgranar
Den som vill ha sin julgran hämtad kan lägga den på innergården, i närheten av den stora granen, före 20:e januari så CEMI kommer att hämta granarna. Om man som medlem inte nyttjar denna möjlighet ska granen köras till återvinningscentralen av medlemmen själv och inte läggas i grovsopsrummet.

Återkommande misskötsel av soprum
Vi har haft problem i flera av våra soprum under de senaste månaderna. Vi i styrelsen vill ödmjukt be medlemmarna att utnyttja möjligheten till att gå till något av våra andra soprum om ert eget skulle vara fullt för tillfället. Att lägga sopor på golvet eller i fel sopkärl gör bara saken värre eftersom vår leverantör då inte hämtar soporna överhuvudtaget.

Detsamma gäller i grovsopsrummet. I grovsopsrummet får bara mindre grovsopor läggas, och dessa får endast fylla de 4 kärl som är avsedda för detta. Avfall från t.ex. renoveringar eller större möbler ska forslas till återvinningscentral av medlemman själv. Om detta inte fortsättningsvis efterlyds kommer styrelsen att överväga att stänga grovsoprummet helt för alla medlemmar, något som vi själva anser vore mycket synd (att några få får förstöra för alla andra). Om det är fullt så är det fullt, och då kan man anmäla det till styrelsen som kan beställa en extra tömning, och tills det är gjort får man vänta.  Målarburkar och annat miljöfarligt ska alltid tas till återvinningscentral av medlemmen själv!

Badrumsrenovering

Vad gäller badrumsrenoveringar vill styrelsen påminna om att dessa ska anmälas till styrelsen i god tid innan de påbörjas så att styrelsen kan säkerställa att arbetet utförs av yrkeskunniga hantverkare och inte ger negativ åverkan på föreningens gemensamma system som t.ex. avloppsstammar och vattenledningar.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i BRF Pomona

13 dec 2016

Felaktig avi och tänk på brandsäkerhet i jul!

Av Adam Annell | 2016-12-13 18:32

Kära medlemmar,

Nedan följer lite information till medlemmarna från styrelsemötet 12/12


Felaktig Hyresavi
På grund av en miss i kommunikationen så hann SBC felaktigt skicka ut avgiftsavin innan den avgiftfria månaden hann införas.

Avin som samtliga medlemmar har fått gällande januari 2017 med förfallodag 2016-12-30 skall makuleras. Den aktuella avin som ska makuleras omfattar månadsavgiften för januari och elförbrukningen för augusti, september och oktober 2016.

En ny avi som enbart omfattar respektive medlems elförbrukning kommer att skickas ut.

Styrelsen ber om ursäkt för det extra problem detta kan ha orsakat medlemmarna och ber er höra av er till SBC (se kontaktuppgifter på http://www.brfpomona.se/sidor/felanmalan) om det är några ytterligare funderingar ni har kring detta.

Brandvarnare i lägenheterna
Styrelsen vill nu i dessa juletider med levande ljus och tomtebloss påminna samtliga medlemmar om att vi kollektivt som förening har ett ansvar för att följa brandföreskrifterna. Detta innebär att en fungerande brandvarnare ska finnas i varje lägenhet och att denna ska testas regelbundet. Detta ansvar ligger på respektive medlem; att testa samt byta ut brandvarnare om denna är defekt. Vi ser också gemensamt till att hålla utrymningsvägar (t.ex. våra trapphus) fria från barnvagnar och andra objekt som kan vara i vägen i vid en utrymning.

Vi önskar samtliga medlemmar en god jul och ett gott nytt år.

Med vänlig hälsning
Styrelsen BRF Pomona

20 nov 2016

Information från styrelsemöte 14/11

Av Adam Annell | 2016-11-20 00:00

Kära medlemmar,

Styrelsen har under styrelsemötet den 14/11 tagit ett antal beslut som förmedlas nedan tillsammans med lite information om pågående arbeten i föreningens fastighet.

Arbete som pågår med luktproblem i Gusav IIIs blvd 41/43
Luktproblemen kopplat till fettavskiljarna har eskalerats under den gångna veckan. Styrelsens fastighets-grupp har lagt allt åt sidan för att så fort som möjligt lösa problematiken en gång för alla. Möte med leverantörer för att utreda grundorsaken har skett 16/11 och arbetet har högst prioritet också fortsatt. Vi beklagar situationen och hoppas på en snar och framförallt permanent lösning.

Låsprojektet "Gateway" går mot avslut och normal drift
Det nya passersystemet har nu varit i full drift under ca 5 månader (2 utan koderna) och på vägen har ett antal tekniska barnsjukdomar rättats till och styrelsen har försökt vara behjälplig så långt det gått och haft vår leverantör Exista som stöd i de tekniska frågeställningarna. Vi har nu också målat och snyggat till väggarna i trapphusen där de gamla tavlorna suttit.
Om ni som medlem får ett problem med brickor, postboxar eller tvättstugebokning som är akut kan ni kontakta vår fastighetsskötare CEMI på deras jour-nummer. Ni förklarar problemet och om CEMI kommer fram till att det berör passersystemet så får ni telefonnumret direkt till vår jour på Exista. Vi i styrelsen önskar att allt i första hand går vi CEMIs journummer så kan de stötta i att slussa oss till rätt leverantörsstöd.

Det sista steget i låsprojektet kommer var att ta bort möjligheten att komma in i våra trapphus och cykelrum med nyckel (endast tagg), styrelsen tittar just nu på genomförandet av detta. 
För den som är intresserad av beslut och andra frågor om passersystemet påminner vi återigen om vår projekt-sida på hemsidan där en "frågar och svar" finns nedtecknad.

Genomgång och beslut rörande föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi ser bra ut i år igen, mycket tack vare gynnsamma låneförhandlingar med Handelsbanken. Med de nya stadgarna på plats kan föreningen klara avskrivningarna utan att behöva påverka avgifterna, och vårt kassaflöde är starkt. Med grund i det starka kassaflödet fortsätter föreningen på tidigare inslagen linje med att både amortera extra för en långsiktigt stabil ekonomi och med en avgiftsfri månad i januari som gynnar medlemmarnas ekonomi på kort sikt.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i BRF Pomona

20 sep 2016

Medlemsinformation 20/9

Av Adam Annell | 2016-09-20 21:54

Kära medlemmar,

Här följer lite information från styrelsen i ett antal frågor som dykt upp den senaste tiden och som styrelsen vill uppmärksamma medlemmarna på:

Ordningsstörningar och inbrott
På förekommen anledning vill styrelsen påpeka att det är absolut förbjudet att köra moped på innergården. Det är många barn och vuxna i rörelse och det händer lätt en olycka. Dessutom är ljudet störande och innergården kan ta skada.

Vi har haft en medlem som utsatts för stöldförsök av sin motorcykel i garaget. Troligtvis har någon smugit in i garaget genom garageporten. Vi ber alla medlemmar med access till garaget att vara vaksamma då man kör in och ut ur garaget så inga obehöriga får tillträde.

Passersystems-projektet går framåt
Idag har koden från våra portar stängts ned och det nya bokningssystemet (via displayerna i entreerna) satts igång. Nu går det bara att komma in i portarna med nyckel, brickor och genom uppringning via porttelefon-systemet. Det sista steget i projektet kommer vara att låscylindrarna ersätts så att nycklarna slutar fungera. Styrelsen arbetar också för att vi ska kunna börja använda paket-facken i de nya brevlådorna så att paket kan levereras dit direkt av våra postleverantörer.

Styrelsen uppmanar alla som har frågor om projektet att först läsa styrelsens frågor&svar på hemsidan (under fliken Projekt). Har man ytterligare frågor är man välkommen att maila styrelsen.

Nya fjärrkontroller och extra taggar (för de som beställt detta) har delats ut vid två tillfällen. De som missade dessa två tillfällen kommer få sina taggar respektive nya fjärrkontroller utdelade i brevlådorna inom kort.

För er som har garageplats finns, utöver fjärrkontrollerna, också möjligheten att öppna stora garageporten med hjälp av bricka och en kod. För att få ut koden kan man maila styrelsen.

Enkät till medlemmarna
Styrelsen jobbar på några möjliga förbättringsalternativ till användningen av cykelrummen. För att få en idé runt cykelanvändandet i föreningen, samt några andra frågor, så kommer styrelsen snart att skicka ut en enkel enkät per mail som medlemmarna gärna får svara på.

mvh
Styrelsen i Brf Pomona

5 jul 2016

Gateway newsletter nr 6 in English

Av Adam Annell | 2016-07-05 14:21

Hereby follows a summary in English of the Gateway 6 newsletter

Status of the Entry-system

The new system for entering in and out of the building is now running alongside the old system – i.e. both code, key and tags are currently working. The board has decided that this will be the case all throughout summer until 20th of September. On Tuesday 20th of September the last installations will be made and after that only the tags will give you access to the building, garbage-rooms, cycle-rooms etc.

Apart from the tags there is also a new telephone system installed at each door which enables you to open the door remotely with the help of your mobile/telephone.

The laundry rooms

On the 20th of September there will also be a new way for booking slots in the laundry room. The old system (with placeholders operated by keys) will be removed and instead you will book the slots with your tag on the monitors in the bottom-floor entry-ways. There will also be a possibility to book slots online, if you like to that, please contact the board and you will get further instructions.

Tag distribution to the apartment owners

The board has decided that each apartment will get at least 3 tags (already distributed earlier this spring) and a maximum number of tags that corresponds to the number of people living in the apartment + 1. For example; if you are 5 people living in an apartment you can get up to 6 tags for free from the board. If you are 2 people you will get 3 tags for free.

If you need more tags than the number of free tags, these will cost you 100 kr/tag. For ordering extra tags, please use the form that follows this email (can also be found on the homepage, see below). The board will administrate all your new tags and have two opportunities to collect them; 10-11th of September and 17-18th of September. The exact time for these “collections dates” will be devised and sent out by the board in the end of August.

The board has received a lot of questions from the members this spring about the project. Therefore, to explain the reasoning and decisions, we have put together a “Q&A” on the homepage. It is written in Swedish, so if you don’t have someone to translate it for you, please contact the board and we’ll answer your questions directly instead!

http://www.brfpomona.se/sidor/byte-av-passersystem-och-postboxar

Best regards,

The board of BRF Pomona