Brf Pomona | 769601-8808
12 apr 2017

Information från styrelsen april 2017

Av Adam Annell | 2017-04-12 18:44

Kära medlemmar,

Nedan följer några korta informationer från styrelsen.

Årsmöte 25:e april
Årsmötet hålls 25:e april och nu har styrelsen delat ut kallelsen, inkluderat årsredovisningen. Vi ser fram emot att träffa er där. Om du inte har fått kallelse i din brevlåda, ta kontakt med styrelsen!

Soprummen på Frögatan 1

Styrelsen har efter återkommande problem med överfyllt soprum på frögatan 1 (det närmast rondellen) tagit fram ett förslag på omflyttning av kärl mellan detta soprum och det soprum som ligger bredvid garageinfarten. Informationen är uppsatt i entréer på berörda adresser (Frögatan 1 och Gustav IIIs blvd 43) - styrelsen tar gärna in synpunkter innan vi genomför ändringen! Kontakta då Adam@brfpomona.se.

Luftfilter i lägenheterna
Styrelsen har under vintern pratat med olika leverantörer av luftfilter. Luftintaget hittar ni under vissa av era element i lägenheten och byts och sköts av medlemmarna själva. Styrelsen har tillhandahållt s.k. grovfilter som går att köpa via styrelsen.

Efter övervägande av de erbjudanden som funnits ute för att hitta ett filter som både har grovfiltrering (motsvarar de svarta filter vi har idag) och finfiltrering (saknas idag i de filter som styrelsen har att erbjuda) så har styrelsen kommit fram till att den bästa rekommendationen är att bibehålla vårt nuvarande erbjudande avseende köp av enbart grovfilter. Styrelsen vill dock tips om inköp av finfilter som kan klippas till själv och som används tillsammans med befintliga grovfilter, exempelvis filtermärket Fresh, kan göras på flera av vår närbelägna bygghandlar.

Innergården
Styrelsen har tagit beslut om att förlänga gärdsgården ett par meter på innergården, sidan mot Anders Lundströmsgata 10-12, i syfte att minska "genandet" över vår innegård (som bl.a. förstör gräsmattan onödigt mycket), efter rekommendation av trådgårdsgruppen.

Om du är intresserad av att delta i trädgårdsgruppens arbete, ta kontakt med Robert Skoog på Anders Lundströms gatan 10.

med vänliga hälsningar
Styrelsen

22 feb 2017

Information från styrelsen februari 2017

Av Adam Annell | 2017-02-22 17:59

Kära medlemmar

Här kommer lite information från styrelsen.

Motioner till årsstämman 2017
Styrelsen påminner att 1:a mars är sista dagen för att skicka motion till årsstämman. Motionerna ska skickas via hemsidan eller till styrelsen@brfpomona.se

Oönskade besökare i fastigheten
Trots borttagning av koder förekommer obehöriga tillträden i fastigheten. Styrelsen vill uppmana medlemmarna att kontrollera vem som ringer på porttelefonerna innan de öppnar dörren samt att vara uppmärksam så att ingen smiter in efter er då ni går in/ut ur fastigheten.

Elkontakter i garaget
Det pågår en utredning för att kunna erbjuda möjlighet att ladda hybrid- och elbilar i garaget. Tanken är att vanliga elkontakter kommer att installeras vid vissa platser som start. Om du är intresserad att höra mera får du gärna kontakta Adam som är styrelsens representant i frågan! Adam når du på Adam@brfpomona.se.

Information om nya parkeringsregler i Frösunda
Styrelsen vill informera om de nya parkeringsreglerna i Frösunda. Solna Stad har övergått till att ha städdagar varannan vecka men på kortare intervaller.

Med vänlig hälsning,

Jerome & Adam för styrelsen

13 jan 2017

Datum för årsstämma, julgranar, soprum m.m. från styrelsemöte januari

Av Adam Annell | 2017-01-13 17:25

Kära medlemmar,

Nedan följer information från styrelsen från januari månads styrelsemöte:

Årsstämma
25 april är det dags för föreningens årsstämma. Du inbjuds att inkomma med motioner till stämman.

Din motion skickas via e-post till styrelsen@brfpomona.se eller läggs skriftligen i föreningens brevlåda (Pomonagatan 4).

För att din motion ska behandlas så måste den ha inkommit till styrelsen senast 1:a mars. Motionen ska ha en angiven medlem som avsändare. Anonyma motioner behandlas inte. Tänk på att vara konkret i ditt förslag och uttrycka dig kort och koncist.

Varmt välkommen på årsstämma 25 april. Kallelse, inklusive aktuella motioner, kommer att delas ut i slutet på mars/början på april.

Julgranar
Den som vill ha sin julgran hämtad kan lägga den på innergården, i närheten av den stora granen, före 20:e januari så CEMI kommer att hämta granarna. Om man som medlem inte nyttjar denna möjlighet ska granen köras till återvinningscentralen av medlemmen själv och inte läggas i grovsopsrummet.

Återkommande misskötsel av soprum
Vi har haft problem i flera av våra soprum under de senaste månaderna. Vi i styrelsen vill ödmjukt be medlemmarna att utnyttja möjligheten till att gå till något av våra andra soprum om ert eget skulle vara fullt för tillfället. Att lägga sopor på golvet eller i fel sopkärl gör bara saken värre eftersom vår leverantör då inte hämtar soporna överhuvudtaget.

Detsamma gäller i grovsopsrummet. I grovsopsrummet får bara mindre grovsopor läggas, och dessa får endast fylla de 4 kärl som är avsedda för detta. Avfall från t.ex. renoveringar eller större möbler ska forslas till återvinningscentral av medlemman själv. Om detta inte fortsättningsvis efterlyds kommer styrelsen att överväga att stänga grovsoprummet helt för alla medlemmar, något som vi själva anser vore mycket synd (att några få får förstöra för alla andra). Om det är fullt så är det fullt, och då kan man anmäla det till styrelsen som kan beställa en extra tömning, och tills det är gjort får man vänta.  Målarburkar och annat miljöfarligt ska alltid tas till återvinningscentral av medlemmen själv!

Badrumsrenovering

Vad gäller badrumsrenoveringar vill styrelsen påminna om att dessa ska anmälas till styrelsen i god tid innan de påbörjas så att styrelsen kan säkerställa att arbetet utförs av yrkeskunniga hantverkare och inte ger negativ åverkan på föreningens gemensamma system som t.ex. avloppsstammar och vattenledningar.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i BRF Pomona

13 dec 2016

Felaktig avi och tänk på brandsäkerhet i jul!

Av Adam Annell | 2016-12-13 18:32

Kära medlemmar,

Nedan följer lite information till medlemmarna från styrelsemötet 12/12


Felaktig Hyresavi
På grund av en miss i kommunikationen så hann SBC felaktigt skicka ut avgiftsavin innan den avgiftfria månaden hann införas.

Avin som samtliga medlemmar har fått gällande januari 2017 med förfallodag 2016-12-30 skall makuleras. Den aktuella avin som ska makuleras omfattar månadsavgiften för januari och elförbrukningen för augusti, september och oktober 2016.

En ny avi som enbart omfattar respektive medlems elförbrukning kommer att skickas ut.

Styrelsen ber om ursäkt för det extra problem detta kan ha orsakat medlemmarna och ber er höra av er till SBC (se kontaktuppgifter på http://www.brfpomona.se/sidor/felanmalan) om det är några ytterligare funderingar ni har kring detta.

Brandvarnare i lägenheterna
Styrelsen vill nu i dessa juletider med levande ljus och tomtebloss påminna samtliga medlemmar om att vi kollektivt som förening har ett ansvar för att följa brandföreskrifterna. Detta innebär att en fungerande brandvarnare ska finnas i varje lägenhet och att denna ska testas regelbundet. Detta ansvar ligger på respektive medlem; att testa samt byta ut brandvarnare om denna är defekt. Vi ser också gemensamt till att hålla utrymningsvägar (t.ex. våra trapphus) fria från barnvagnar och andra objekt som kan vara i vägen i vid en utrymning.

Vi önskar samtliga medlemmar en god jul och ett gott nytt år.

Med vänlig hälsning
Styrelsen BRF Pomona

20 nov 2016

Information från styrelsemöte 14/11

Av Adam Annell | 2016-11-20 00:00

Kära medlemmar,

Styrelsen har under styrelsemötet den 14/11 tagit ett antal beslut som förmedlas nedan tillsammans med lite information om pågående arbeten i föreningens fastighet.

Arbete som pågår med luktproblem i Gusav IIIs blvd 41/43
Luktproblemen kopplat till fettavskiljarna har eskalerats under den gångna veckan. Styrelsens fastighets-grupp har lagt allt åt sidan för att så fort som möjligt lösa problematiken en gång för alla. Möte med leverantörer för att utreda grundorsaken har skett 16/11 och arbetet har högst prioritet också fortsatt. Vi beklagar situationen och hoppas på en snar och framförallt permanent lösning.

Låsprojektet "Gateway" går mot avslut och normal drift
Det nya passersystemet har nu varit i full drift under ca 5 månader (2 utan koderna) och på vägen har ett antal tekniska barnsjukdomar rättats till och styrelsen har försökt vara behjälplig så långt det gått och haft vår leverantör Exista som stöd i de tekniska frågeställningarna. Vi har nu också målat och snyggat till väggarna i trapphusen där de gamla tavlorna suttit.
Om ni som medlem får ett problem med brickor, postboxar eller tvättstugebokning som är akut kan ni kontakta vår fastighetsskötare CEMI på deras jour-nummer. Ni förklarar problemet och om CEMI kommer fram till att det berör passersystemet så får ni telefonnumret direkt till vår jour på Exista. Vi i styrelsen önskar att allt i första hand går vi CEMIs journummer så kan de stötta i att slussa oss till rätt leverantörsstöd.

Det sista steget i låsprojektet kommer var att ta bort möjligheten att komma in i våra trapphus och cykelrum med nyckel (endast tagg), styrelsen tittar just nu på genomförandet av detta. 
För den som är intresserad av beslut och andra frågor om passersystemet påminner vi återigen om vår projekt-sida på hemsidan där en "frågar och svar" finns nedtecknad.

Genomgång och beslut rörande föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi ser bra ut i år igen, mycket tack vare gynnsamma låneförhandlingar med Handelsbanken. Med de nya stadgarna på plats kan föreningen klara avskrivningarna utan att behöva påverka avgifterna, och vårt kassaflöde är starkt. Med grund i det starka kassaflödet fortsätter föreningen på tidigare inslagen linje med att både amortera extra för en långsiktigt stabil ekonomi och med en avgiftsfri månad i januari som gynnar medlemmarnas ekonomi på kort sikt.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i BRF Pomona

Navigation