Brf Pomona | 769601-8808
23 maj 2016

Project Gateway, medlemsinformation 5

Av Linda Gehlin | 2016-05-23 19:58

(Medlemsinformation 4 gick endast till en bestämd grupp medlemmar).

Postboxarna är nu i drift och projektgruppen har lämnat över administrationen av namn-uppdateringar och övrigt underhåll till styrelsen. Vänligen kontakta därför styrelsen@brfpomona.se när Du önskar ändringar i postboxens display. Tänk gärna på att utrymmet är begränsat till 27 tecken inklusive mellanslag varför det kan vara idé att använda t.ex. initialer istället för helt förnamn.

Vad gäller passersystemet arbetar gruppen vidare och status just nu är att i det närmaste alla dörrar försetts med läsare, det som återstår är porttelefonerna på gatuportarna. Här behöver vi de telefonnummer Du vill kunna bli uppringd på om Du inte redan uppgivit dem. Informationstavlor är under montering och dessa återkommer vi till lite längre fram. Kort kan sägas att vid öppning av porten med bricka kommer tavlan att lysa upp och visa t.ex. aktuella meddelanden från styrelsen och mycket annat. Det är även här Du kan boka tvättstugetid i någon av de tre tvättstugorna vilket Du även kommer att kunna göra på nätet med egen PIN-kod. Värt att påminna om igen är dessutom följande:

De brickor Du kvitterat ut och som idag aktiverar postboxarna är samma brickor som skall användas till passersystemet när det är i drift. Vi kommer under en period fortsätta använda dagens koder och nycklar parallellt med det nya systemet. Lägenhetsnycklar berörs inte.

Dessutom: Den uppdatering av kontaktinformation föreningen bett Dig göra påverkar inte displayerna i postboxarna. Uppdatering av postboxarnas displayer kan endast styrelsen göra.

Du har fått detta nyhetsbrev både i Din brevlåda och via e-mail (förutsatt att Du uppgivit mailadress till styrelsen). Det finns även att läsa på www.brfpomona.se

In English (digested version):

Our new mailboxes are now operative and the project group has handed administration over to the board styrelsen@brfpomona.se where you from now on may request changes to names to be displayed on your mailbox. Do bear in mind though that there is a restriction of 27 letters, including space, and that you may have to use initials for first names. The project group now continues working on the new entry system where entry phones will start being mounted next week on street access doors. Here we need the phone numbers on which you wish to be reached, unless they have already been submitted to the board. Information displays are also being mounted and here you will see news from Brf Pomona, be able to book laundry rooms and much more once in operation.

One kind reminder: The tags you have received and today works on the mailboxes will also work on the entry system, when in operation. We will for a period of time run parallel systems where today´s entry codes and keys function together with the new system. Keys to your apartment are not affected.

Kontaktpersoner/contacts: Robert Skoog (072-233 4317, mail robert@brfpomona.se ), Inge Johansson (0705-523838, inge@brfpomona.se ) eller/or Philip Leiser (070-4560070, philip@leiser.se ).

Frösunda 2016-05-20/Robert Skoog e.u.

13 maj 2016

Ny styrelse i BRF Pomona och info ang. namntaggning på nya postboxarna

Av Adam Annell | 2016-05-13 15:38
Kära medlemmar,

Ny styrelse i BRF Pomona
Den nya styrelsen i BRF Pomona som valdes in på årsmötet har nu samlats och roller har fördelats. Styrelsen kommer därmed se ut som följer under det närmaste året:

Olof Nordström: Ordförande
Frans Benson: Vice-ordförande
Tassos Grigoriadis: Ekonomiansvarig
Jerome Senaneuch: Protokollförare
Peder Wadman: styrelseledamot
Anette Berggren: Suppleant
Linda Gehlin: Suppleant
Hamid Mortazavi: Suppleant
Adam Annell: Suppleant

Specifika ansvarsområden inom föreningen kommer uppdateras på föreningens hemsidan Brfpomona.se.

Nya postboxar
Som väl undgått få har under veckan som gått de nya postboxarna kommit på plats. Tillsammans med dessa har ett intensivt arbete pågått för projektgruppen med Robert Skoog, Philip Leiser och Inge Johansson med att få ut de nya "taggarna" som behövs för att komma in i postlådorna. Endast ett fåtal medlemmar kvarstår nu som behöver hämta ut sina taggar och dessa har fått utskick både elektroniskt och via lappar i brevlådan.

Brevlådorna kommer ha elektronisk namnskylt för att markera vilka som bor i lägenheterna. En del medlemmar har också samma postadress för t.ex. företag och vi ber er som vill sätta upp flera namn på brevlådorna (utöver de som får plats på den elektroniska displayen) att kontakta styrelsen innan ni gör detta så att vi kan få enhetlighet i hur denna uppmärkning görs. Låt oss tillsammans försöka hålla dessa nya investeringar så snygga och rena som möjligt.

21 apr 2016

Garagestädning 13:e maj

Av Adam Annell | 2016-04-21 17:15

Kära medlem,

Årlig sopning i garaget är beställd till fredagen den 13 maj och utförs under arbetstid (08.00-16.00). Medlemmar med garageplats ska därför ta ut sin bil eller motorcykel från garaget denna dag så sopbilen kommer fram.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Pomona

19 apr 2016

Förbättrad mobiltäckning och information avseende inglasningar av balkonger

Av Adam Annell | 2016-04-19 19:03

Kära medlemmar,

På senaste styrelsemötet avhandlades två frågor som vi vill informera er medlemmar om.

Möjlighet till förbättrad mobiltäckning
Telia har anmält intresse till föreningen för att sätta upp 4g-antenner på våra tak på Gustav IIIs blvd 41 och 43. Vi har undersökt de tekniska förutsättningarna och de ser bra ut och har nu beslutat om att gå vidare för att se över ett hyreskontrakt där Telia hyr plats vårt tak för antennerna. Det tillkommer också teknisk utrustning i ett av elrummen bakom hissen på källarplan på 41:an.

Vi ser att kontraktet både är ekonomiskt fördelaktigt för föreningen och kan råda bot på de täckningsproblem som delar av fastigheten dras med.

Har Ni några frågor eller funderingar kring detta projekt tar vi gärna emot era synpunkter och frågor via styrelsemailen: Styrelsen@brfpomona.se. Inkom gärna med synpunkter innan nästa styrelsemöte 9/5.

Regler avseende inglasning av balkonger

På förekommen anledning ber styrelsen att i frågan om inglasning av balkonger meddela följande

  • Vi har inget bygglov idag för att glasa in balkonger
  • Det är inte tillåtet att göra inglasningar utan bygglov
  • Inglasning av balkonger kommer inte att medges:
    • om balkong/terrass ligger längst upp och inte har annan balkong över sig
    • om de ligger längst ner, dvs uteplatser i markplan mot innergården eller ut mot trottoar
  • De som har genomfört inglasning på balkonger/terrasser bör vara beredda på att det kan bli krav på att byggnadslov ska kunna uppvisas. Det gäller speciellt där inglasning har skett på balkong där byggnadslov inte skulle medges enligt ovan."

Vid frågor gällande inglasning av balkonger är Ni välkomna att kontakta styrelsen på styrelsemailen: Styrelsen@brfpomona.se

Mvh

Styrelsen BRF Pomona

7 apr 2016

Project Gateway, information om det nya passersystemet!

Av Adam Annell | 2016-04-07 22:02

Lite kort om var vi befinner oss med nytt passersystem och nya postboxar:

Arbetsgruppen har beslutat döpa arbetet till ”Project Gateway” för att göra det enklare att kommunicera nyheter framöver, vi tror att det förenklar igenkänningen om vi har ett tydligt namn att referera till.

Exista Säkerhet har påbörjat sitt arbete innevarande vecka (14) vilket främst innebär kabeldragning i källargångar och fram till portar på såväl gatusidan som mot innergården. Det innebär naturligtvis en del störande ljud från exempelvis borrmaskiner men det kommer inte att påbörjas förrän c:a 08.00 på morgonen och avslutas vanligen senast vid 17.00.

Alviks lås som har till uppgift att montera s.k. ellåsbleck i alla aktuella dörrkarmar påbörjar sitt arbete i mitten av vecka 15, något som även det kan medföra en del maskinljud.

Montering av postboxarna påbörjas med kabeldragning under vecka 18 varefter själva boxarna följer under vecka 19.

Vi återkommer inom kort med tid och plats samt rutiner för utdelning av kommande brickor/tags. För att förtydliga den punkten kommer självfallet externa parter som idag har nyckel såsom hemtjänsten, städföretag m.fl. att kunna kvittera egna brickor.

Brief update on new entry system and mailboxes.


We have for your information decided to name the activity “Project Gateway” to facilitate communication through simpler recognition.

As from this week (14) the project work starts with “Exista Säkerhet” installing cables to reach all communal area doors whereafter in week 15 “Alviks lås” (a locksmith) starts mounting electrical strike plates in door frames. In week 18 the supplier of mailboxes will start installing their cables and then the boxes themselves get installed during week 19. All of this of course will mean some noise from drill machines etc. but it will only be during daytime.

We will revert with particulars concerning distribution of tags further on but we will take the opportunity now to clarify that tags of course will be available also to external parties that today have keys, such as home care, cleaning companies etc.

Kontaktpersoner/contacts: Robert Skoog (mail robert@brfpomona.se ), Inge Johansson ( inge@brfpomona.se ) eller/or Philip Leiser (philip@leiser.se ).

Frösunda 2016-04-07

Robert Skoog e.u.

Navigation